Портфоліо Таровик Ольги Іванівни на тему "Геометрія допомагає зрозуміти світ"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Images (1).jpg


Назва проекту

Геометрія допомагає зрозуміти світ

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія

Інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Вік учнів, клас

12 - 13 років, 7 клас

Стислий опис

Наприкінці вивчення теми «Найпростіші геометричні фігури на площині учням пропонується виконати навчальний проект на загальну тему «Геометрія допомагає зрозуміти світ». Під час роботи над проектом учні працюють в малих групах, які досліджують питання:«Що ми знаємо про основні геометричні фігури на площині?», «Як використовуються поняття основних геометричних фігур в інших галузях?», «Поява циркуля і лінійки – практична потреба чи розвиток суспільства?». Учні планують та розробляють проектні продукти. Вони досліджують історичне походження основних понять та найпростіших фігур геометрії, їх властивості, креслярських інструментів, одиниць вимірювання довжини відрізків та кутів, а також в яких ще галузях зустрічаються данні поняття та їх практичне застосування. По завершенню дослідження учні презентують свої результати, використовуючи засоби ІКТ (публікацію, презентацію та вікі-статтю).

Повний План вивчення теми

План роботи над проектом

План впровадження проекту

Навчальні цілі

По закінченню роботи над проектом учні повинні:

 • мати чітку уяву про логічну будову геометрії;
 • знати означення та властивості основних геометричних фігур на площині та використовувати їх при розв'язуванні задач;
 • вміти знаходити довжину відрізка, міру кутів;
 • вміти виконувати основні побудови циркулем і лінійкою;
 • знати історію походження понять найпростіших геометричних фігур та їх використання в інших галузях;
 • здійснювати планування, робити обґрунтований вибір для вирішення проблеми.
 • ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання;
 • демонструвати можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами;
 • набути вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміти вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.
 • використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, дослідження, організації, оцінювання інформації;
 • вміти створювати публікації, презентації, вікі-статті;
 • працювати в блозі та з google-документами

Опис оцінювання

Оцінювання роботи учнів відбувається протягом всієї роботи над проектом через google-таблицю,on-line консультації та коментарі під час заповнення блогу проекту, який створює вчитель. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про «Найпростіші геометричні фігури на площині» відбувається при заповненні ними Опитувальника та таблиці З-Х-Д. Під час роботи над проектом учні використовують план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Учні також використовують Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. При створенні учнями продуктів результату роботи над проектом: презентації, публікації, вікі-статті, вони мають використовувати Форму оцінювання вікі-статті, Форму оцінювання презентації та Форму оцінювання публікації, які допомагають їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання записів та коментарів учнів на блозі проекту дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. До закінчення створення роботи над проектом потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати групам зворотній зв’язок щодо покращення кінцевого продукту представлення роботи. Через роботу блога учні ознайомлюються з думками та пропозиціями інших та отримують допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації, публікації та вікі-статті. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль "Оцінювання навичок спільної діяльності" роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним.

Діяльність учнів

І етап – підготовчий До початку роботи над проектом потрібно: • Переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. • Пересвідчитися, щоб учні знають, як користуватися лінійкою, циркулем та штангенциркулем. • Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати • Переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд) та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

ІІ етап - мотиваційний Перед учнями ставиться ключове питання: Як геометрія може допомогти мені зрозуміти світ? Під час проведення мозкового штурму відбувається обговорення. Вчитель роздає учням буклет Byk1.jpg,Byk2.jpg який допомагає їм зрозуміти тему та мету даного проекту, знайомить з навичками 21 століття. Для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми «Найпростіші геометричні фігури на площині» всім класом заповніть дві колонки таблиці З-Х-Д. Щоб перевірити рівень володіння учнями записами основних геометричних понять виконується завдання по заповненню реляційної діаграми. Учні формують три групи, обирають спосіб представлення результату своєї роботи: І група – історики, які працюють над питанням «Що ми знаємо про основні геометричні фігури на площині?» ІІ група – аналітики, які працюють над питанням «Як використовуються поняття основних геометричних фігур в інших галузях?» ІІІ група – дослідники, які працюють над питанням «Поява циркуля і лінійки – практична потреба чи розвиток суспільства?» Для початком роботи над проектом вчитель створює блог, де висвітлюються: • Посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси, закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті; • Сторінка для On-line консультацій учнів; • Сторінка для рефлексії учнів на кожному кроці роботи над проектом; • Goole-таблиця, в якій відображається результат просування кожної групи над дослідженням. Оскільки для дослідження учні будуть використовувати Інтернет, то кожна група отримує критерії оцінювання інтернет-ресурсів та знайомиться з презентацією «Пошук інформації в Інтернеті», проводиться міні-лекція «Авторські права в Інтернеті». Для оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним керівники груп отримують лист-контроль «Оцінювання навичок спільної діяльності»

ІІІ етап – робота над проектом Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями протягом першого тижня займаються пошуком інформації, складають план діяльності для впровадження своїх планів, визначаються зі способом представлення результату роботи та використовують Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням. І група – історики, які працюють над питанням «Що ми знаємо про основні геометричні фігури на площині?» повинні представити результат своєї роботи у вигляді публікації, де висвітлюється: • Історія науки «геометрія» • Історія появи та розвиток основних геометричних фігур, їх властивостей • Відомі математики, їх вклад в розвиток геометрії • Представлення основних геометричних фігур на площині в різних геометрія: евклідовій, геометрії Лобачевського і т.д ІІ група – аналітики, працюють над питанням «Як використовуються поняття основних геометричних фігур в інших галузях?» і представляють свою роботу у вигляді презентації. Група досліджує використання понять геометрії в різних тлумаченнях, наприклад, точка в геометрії – це геометричний об'єкт, що має властивості тільки положення в просторі, але не має жодних інших, наприклад таких як довжина, площа; точка в пунктуації – розділовий знак, який ставиться в кінці речення; точка в фізиці - і т. д. ІІІ група – дослідники, працюють над питанням «Поява циркуля і лінійки – практична потреба чи розвиток суспільства?» Результат роботи – Учнівська wiki-стаття на тему "Циркуль та лінійка: практична потреба чи розвиток суспільства". Тому перед початком роботи вчитель надає учням посилання на сайт «Створення вікі-статті». Учні висвітлюють історію появи креслярських інструментів, ставлять гіпотезу, що поява циркуля і лінійки обумовленні саме практичними потребами суспільства і доводять її, спираючись на використання креслярських інструментів в різних галузях людської діяльності і практичний дослід, який відображається в електронній таблиці. Другий тиждень роботи учні працюють над створенням презентації, публікації, вікі-статті. Вчитель роздає учням документ Контрольний список (Учнівська презентація ходу та результатів проекту, Учнівська публікація чи брошура ходу та результатів проекту, Учнівська вікі-стаття ходу та результатів проекту), щоб допомогти учням планувати та стежити за своїм прогресом. Попередньо учні забезпечуються формою оцінювання вікі-статті, публікації та презентації, відбувається обговорити її з учнями груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи.

IV етап – захист проекту Перед завершенням роботи учні отримують Критерії оцінювання проекту, перевіряють свою роботу та коригують за потреби. Призначається вчителем день захисту проекту. Кожна група здає вчителю лист-контроль «Оцінювання навичок спільної діяльності». Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом відбувається підсумкове оцінювання вмінь та навичок «Угорський кросворд» та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці З-Х-Д. Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з google-таблиці. Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками (Учнівська презентація ходу та результатів проекту, Учнівська публікація чи брошура ходу та результатів проекту, Учнівська вікі-стаття ходу та результатів проекту) та по ходу захисту оцінюють своїх товаришів. Після представлення всіх результатів відбувається обговорення ключового питання Як геометрія може допомогти мені зрозуміти світ?

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ольга Таровик

Фах, навчальний предмет

фах: вчитель математики та основ інформатики

викладаю: математику та інформатку

Навчальний заклад

Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 8 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області

Місто\село, район, область

м. Новоукраїнка Кіровоградська область

Контактні дані

e-mail: tarowikolga1975nagmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20.08 – 25.08. 2012

Місце провведення тренінгу

КОІППО ім. В. О. Сухомлинського

Тренери

Скрипка Анна Володимирівна, Литвиненко Ольга Валентинівна