Iteach WIKI:Відмова від відповідальності

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Întrabările pentru concursul erudiţilor Din 03.02.2015 Din cadrul Decadei Catedrei de Istorie şi Ştiinţe Socio-Umanistice

1. Cînd a fost dată în exploatare clădirea Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”? • 1955 • 1953 • 1957 2. Ce denumire a avut Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” pînă în anii 90 ai secolului XX¬ • 32 • 52 • 30 3. În ce cartier/sector a oraşului Chişinău a fost inaugurată pentru prima dată şcoala nr. 32? • Botanica • Galata • Munceşti

4. Din ce an şcoala nr 32 se află în incinta acuală a Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”? • 1961 • 1965 • 1963 5. Care a fost primul director al şcolii nr 32? • Filip Balan • Natalia Varzaru

6. Clădirea cărei instituţii de învăţămînt de astăzi s-a construit pe terenul sportiv al şcolii nr 32? • Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” • Gimnaziul „Nicolae Costin” 7. În ce an s-a deschis pentru prima dată în Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” clase cu profil muzical-coral? • 1982 • 1972 • 1986

8. Cine a fost primul conducător al catedrei muzical-corale din Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”? • Caranfil Ştefan • Voolcov Sofia • Tatiana Babuc

9. Paralel cu deschiderea claselor cu profil muzical-coral, în şcoala nr 32 s-au deschis şi clase cu un alt profil aprofundat de studiu. Care a fost acesta? • Informatica • Limbile străine • Creativitate şi Inventică


10. În ce an a fost întrodusă pentru prima dată studierea informaticii în şcoala nr 32? • 1985 • 1987 • 1988

11. Care a fost numele primului profesor ce a predat informatica în şcoala nr 32? • Peierele Petrunelea • Ţurcan Gheorghe • Ţurcan Ludmila

12. Ce director a şcolii nr 32, fiind deputat în primul parlament al Republii Moldova a participat la semnarea în 1991 a Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova, de asemenea fiind viceprimar pe timpul primului primar al oraşului Chişinău din anii 90? • Ilie Coşan • Aurelian Silvestru

13. Ce disciplină predă actuala directoare a Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, Doamna Eleonora Goncear? • Geografia • Istoria • Chimia

14. Directorul şi fondatorul cărui liceu actual din oraşul Chişinău este scriitorul, pedagogul şi Dr. în psihologie Aurelian Silvestru, cîndva fost angajat a şcolii nr 32? • Liceul „Prometeu - Prim” de Creativitate şi Inventică • Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” • Liceul Teoretic „Mircea Eliade”

15. Cum se numeşte ziarul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”? • „Alacritas” • „Adevărul” • „Curierul şcolar”

16. Din ce clasă se studia informatica aprofundat în şcoala nr 32? • Din clasa a II – a • Din clasa a I – a • Din clasa a V – a

17. Din ce an este Director al Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, Doamna Eleonora Goncear? • 1981 • 1994 • 1990

18. Care dintre personalităţile publice ale Republicii Moldova au studiat la şcoala

nr 32 în diferite perioade de timp:

• Mariana Bahnaru • Sandu Grecu • Vitalie Dani 19. Cum se numea în perioada sovietică strada Nicolae Titulescu pe care se află astăzi Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”? • Minsc • Talbuhin • Starovo

20. Descrieţi activitatea lui Nicolae Titulescu, în cinstea căruia este denumită strada pe care se află Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”.


21. În anii 70 ai secolului XX şcoala nr 32 era unica instituţie de învăţămînt unde se studia doar în limba romană din sectorul..................., în restul şcolilor se preda în limba rusă sau ruso-moldovenească. • Botanica de jos • Botanica de sus • Munceşti

22. Rcunoaşteţi din lista de mai jos activităţile extracurriculare din Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” în prezent, eliminîndu-le pe acelea care nu-i sînt caracteristice. • Inventică • Dansuri • Cercul etnofolcloric • Teatru • Pictura • Sport

23. Care este organul reprezentativ al elevilor din Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”? • Parlamentul copiilor • Consiliul elevilor

24. În ce oraş al din Romania există o instituţie de învăţămînt preuniversitar cu acelaşi nume: Colegiul Naţional Iulia Hasdeu? • Cluj – Napoca • Bucureşti • Iaşi25. Cine a fost Iulia Hasdeu în cinstea căreia astăzi, fosta şcoală medie nr 32 din oraşul Chişinău îi poartă numele? • Poetesă • Actriţă • Fiziciană

26. La cîţi ani, Iulia Hasdeu a absolvit Colegiul Național „Sfântul Sava”, iar în paralel a urmat cursurile Conservatorului de muzică din București, după care a plecat la studii la Paris, fiind prima româncă ce a studiat la Sorbona, studiu început la 16 ani? • 13 ani • 15 ani • 11 ani

27. În ce oraş din Romania se află Castelul construit de tatăl Iuliei Hasdeu, marele scriitor Bogdan Petriceicu Hasdeu, după moarte acestiea la 19 ani de tuberculoză? • Bucureşti • Câmpina • Iaşi

28. la cîţi ani Iulia Hasdeu a scris pentru prima dată un roman istoric despre viaţa şi faptele lui Mihai Viteazul, domnitor al Ţării Romaneşti care a realizat prima unire politică a Ţărilor Romane în anul 1600? • 6 ani şi 7 luni • 7 ani şi 6 luni • 8 ani şi 8 luni

29. Care dintre personalităţile istorice ale vremii din Franţa a fost idolul Iuliei Hasdeu, ea fiind îndrăgostită de limba şi cultura franceză, suferind enorm la moartea acestuia? • Napoleon I • Ferdinand de Lesseps • Victor Hugo30. Recunoaşteţi titlul poaziei scrise de Iulia Hasdeu de mai jos:

De este-n lume-adevărat Că-ndrăgostiţii au aflat În germinal sau în brumar Avîntul altfel nesperat E că-n himeră-şi fac hotar.

Şi pacea serii de-o iubesc Cu umbrele ce amăgesc Natura chiar – augusta mamă E ca-n visare se voiesc Şi de himeră nu au teamă.

Ei rîd de vise-amăgitoare Şi nu se tem că omul moare Că-n timpul lui Homer mai speră… Sunt singuri fericiţi sub soare: Că fericirea – e-o himeră.


• La ce bun? • Himera • Stelele.