Навчальний проект "Ох, цей вже квадратичний світ!"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Ох, цей вже квадратичний світ!

Призвище Ім'я по Батькові

Коваль Галина Василівна

Номінація

Найкращий навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

математика, історія, інформатика

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

 • уміти витягати користь із досвіду;
 • організовувати взаємозв'язок своїх знань і впорядковувати їх;
 • організовувати свої власні прийоми вивчення;
 • уміти вирішувати проблеми;
 • самостійно займатися своїм навчанням;
 • вміння взаємодіяти з іншими членами колективу.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

13-15 років, 8 клас

Термін реалізації проекту

6 тижнів

Мета проекту:

 • Вдосконалювати навички учнів збирати інформацію кількома способами, аналізувати, впорядковувати, осмислювати набуті знання
 • Спонукати учнів до пошуку причинно-наслідкових зв’язків, осмисленню ідей, їх ґрунтовному поясненню
 • Вчити працювати в команді, вміло використовувати сильні сторони інших для досягнення спільної мети
 • Вчити використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, дослідження, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації
 • Вчити швидкому пошуку та доцільному використанню інформації, коректному плануванню часу
 • Вчити самостійно визначати першочергові завдання
 • Вчити виконувати завдання без стороннього нагляду
 • Мотивувати учнів до усвідомлення необхідності саморозвитку та самовдосконалення
 • Вчити аналізувати та синтезувати отриману інформацію для пошуку відповідей на поставлені запитання

Опис проекту

Рівняння в шкільному курсі займають провідне місце. На їх вивчення відводиться більше часу, ніж на будь-яку іншу тему шкільного курсу математики. Навчальний проект призначений для розширення знань про способи розв’язання квадратних рівнянь. Уміння розв’язувати квадратні рівняння необхідне не тільки на уроках математики, а й на уроках фізики, хімії, тощо. Більшість практичних завдань реального світу теж зводиться до розв’язку квадратних рівнянь. Вміння швидко, раціонально і правильно розв’язувати квадратні рівняння полегшує проходження багатьох тем курсу математики.

Ідея проекту:

Навчити учнів використовувати різні способи збору та обробки інформації, шукати різноманітні шляхи розв'язання поставлених проблем.

Основні питання:

Ключове питання:

Як математика допоможе мені в житті?

Тематичні питання:

 • Чи випадкове відкриття квадратних рівнянь?
 • Чи можливо за допомогою квадратних рівнянь описати реальні процеси?
 • Як вибрати спосіб розв’язування квадратного рівняння?

Змістові питання:

 • Яке рівняння називають квадратним?
 • Які види квадратних рівнянь ви знаєте?
 • Що означає розв’язати рівняння?
 • Що називають коренем рівняння?
 • Що називають дискримінантом?
 • Скільки коренів має рівняння, якщо дискримінант менше нуля?

Візуалізація (структура) проекту

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Мотивація учнів
 • Ознайомлення учнів з вчительським буклетом та презентацією
 • Проведення тестування
 • Постановка цілей та завдань
учні складали план проведення дослідження, проходили онлайн тестування, працювали з хмарою тегів та дидактичними іграми.
2. Збір та обробка інформації
 • Учні знаходили інформацію про відкриття квадратних рівнянь
 • Шукали різноманітні способи розв'язування квадратних рівнянь
 • Визначали місце квадратного рівняння в інших науках
Звітували у формі електронного журналу
3. Представлення результатів
 • Оформлювали результати своєї роботи
 • Виступали на уроці-конференції
 • Захищали результати дослідження
Звітували у вигляді презентації, публікації, статті
4. Рефлексія
 • Ділилися враженнями
 • Планували на майбутнє
заповнення блогу


Які результати одержали учні в проекті?

Дізнались про способи розв'язування квадратних рівнянь, навчились працювати в команді.

Наш фотоальбом

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Матеріали проекту:

План вивчення теми
Оцінювання знань учнів
Поточна перевірка знань учнів
Кросворд
Карта знань
Графік виконання завдань групами
Самооцінювання роботи в групі
Критерії оцінювання роботи групи
Критерії оцінювання презентації
Критерії оцінювання публікації
Критерії оцінювання блогу
Критерії оцінювання вікі-статті
Таблиця ЗХД
Буклет вчителя.
Презентація вчителя
Брошура на тему: «Сиві давнини або історія розвитку квадратних рівнянь»
Учнівська вікі-стаття "Практичне використання квадратних рівнянь"
Способи розв'язування квадратних рівнянь
Учнівський блог "Світ квадратного рівняння"
Види квадратних рівнянь
Коефіцієнти квадратного рівняння
Знайдіть корені квадратного рівняння

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

Квадратні рівняння

Застосування рівнянь

Список літератури

Алгебра: підручник для 8 класу. Г. П. Бевз, В. Г. Бевз.- К.: 2008 р.

Проекти подібної тематики

Портфоліо Карікової Євгенії з теми "Як математика допомагає мені зрозуміти навколишній світ?"

Портфоліо Крижевської Анжели з теми "Як проіллюструвати життєві процеси"

Портфоліо Сеідовой Іріни з теми "Роль математики в житті людини. Рівняння"

Відгуки про проект

Відгук про проект

відповіді