Портфоліо Крижевської Анжели з теми "Як проіллюструвати життєві процеси"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Зміст

Назва навчальної теми

Як проіллюструвати життєві процеси

Основний та другорядні навчальні предмети

Алгебра 7 кл, Фізика 7 кл.

Навчальна тема

Математика, Алгебра 7 кл, Функції (10 год) – 86 год. І семестр – 48 год., ІІ семестр – 38 год. 2 год на тиждень «Функції та їх графіки» (6 год) Фізика, Розділ 1. Почитаємо вивчати фізику ( 8 год). Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимірювання та вимірювальні прилади

Вік учнів.Клас

7 клас, 11-12 років

Стислий опис проекту

Учні розділившись на малі групи будуть обирати тему дослідження, що представляє для них певний інтерес. Учасники кожної групи будуть шукати в мережі Інтернет, завантажувати, обробляти, аналізувати та структурувати інформацію про фукції та їх графіки.Крім того, учні будуть вивчати можливості їх використання у різних галузях: у фізиці, математиці, метеорології, сейсмології, медицині, економіці. ВАЖЛИВО, що учні будуть вичтися розміщувати результати своїх досліждень, вправ та роздумів, що стосуються цієї теми, для обговорення і демонстрації своїм підліткам у мережі Інтернет.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Учні повинні вміти: - Наводити приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій. - Пояснювати поняття: область визначення функції; область значень функції; графік функції. - Формулювати означення понять: функція; лінійна функція. - Називати і характеризувати способи задання функції. - Описувати побудову графіка функції, заданої таблично або аналітично. - Розв’язувати вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; з’ясування окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі). Проводити пошук у мережі Інтернет з критичним оцінюванням ресурсві, придатних для навчання

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням публікацію про метод проектів та пропонує, в залежності від визначених ним можливостей класу, форми З-Х-Д та/або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначються навчальні потреби учнів. Крім того, учитель знайомить учнів із формою «Я - розумію!» у розділі підготовка до 1 заняття. У процесі роботи учні використовують контрольний спи сок досліджень та блогу для проведення самооцінювання. В процесі роботи над проектом учні працюють із формою «Я - розумію!». Учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проетом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання блогу, презентації та вікі-сторінки. Учні працюють їз формою «Я - розумію!» за рахунок чого проводиться самооцінювання роботи над проектом. Підсумкове обговорення – рефлексія проводиться чи усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження блогу, презентації, вікі-сторінки використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проектучерез використання Опитувального листа. З метою визначення самоспрямування учнів використовується відповідний контрольний список.

Діяльність учнів

Урок 1

Учитель перевіряє готовність учнів до уроку. Навчальна тема розпочинається з ознайомлення учнів з Ключовим запитанням: Яким чином можливо проіллюструвати життєві процеси? Попросіть учнів подумати самостійно про запитання, а потім обговоріть їх відповіді. Запитайте, хто добровільно хоче поділитися своєю відповіддю з класом. Зміст навчального матеріалу з теми «Функція» до недавнього часу був обов’язковим для розгляду в 7 класі на уроках алгебри (останні кілька років цей матеріал був перенесений до 8 класу). Традиційно функція трактується як залежність однієї змінної від іншої, за якої кожному значенню однієї змінної відповідає значення іншої змінної. Такий підхід до введення поняття функції вже підготовлений розглядом різних прикладів реальних залежностей між величинами. Учні повинні усвідомити зміст понять «область визначення функції», «область значень функції», «аргумент» («незалежна змінна»), «значення функції» («залежна змінна»), поступово вони повинні призвичаїтися до висловів типу: «Площа квадрата є функцією його сторони». Корисно підкреслити, що термін «функція» використовується у двох змістах — як сама залежність та як значення залежної змінної. Також хотілося б сказати, що учні, маючи все ж таки схильність до предметного мислення, краще засвоюють цей абстрактний матеріал, якщо надати достатню кількість прикладів. У цьому місці курсу алгебри, згідно з новою Програмою, виділяється окреме питання «Способи задання функції» як спеціального предмета вивчення. Тому, пояснивши, що задати функцію означає вказати спосіб, що дозволяє для будь-якого значення аргументу знайти відповідне значення функції, необхідно ще виділити, які саме способи задання функції найчастіше використовуються на практиці. Поясніть учням, що вони вивчатимуть це питання упродовж своєї роботи над темою і розроблятимуть самостійно проекти на способи задання функції. Почніть проект з демонстрації презентації проекту. Методом мозкового штурму визначте можливі теми, які могли б мати відповідні набори даних. З-Д-Х Обговоріть та оцініть ідеї учнів, які вони пропонують. Обговоріть друковані та електронні ресурси для збору даних. Можливі теми для обговорення можуть включати:

1. Медицина і графіки

2. Прогноз погоди, сейсмологія

3. Графіки в економіці

4. Використання графіків у фізичних процесах

5. Взаємозв’язок математики та природничих наук

В кінці уроку учні працюють із документом «Я – розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати.

Урок 2

Запросіть учнів обговорити Тематичні питання:

- Чи можна обійтися без уміння читати графіки?

- Чи можуть ці знання згодитися нам в повсякденному житті?

- Що в цьому житті можна зображувати графіком?

Групи учнів (3-5 чол.) , відповідно до обраних тем, мають дослідити відповіді на Тематичні питання. Донесіть до учнів, що вони створюватимуть два кінцеві продукти свого проекту, які включають відповіді на питання, а також на Ключове питання, яке було обговорене в перший день. Кожна група має створити:

- мультимедійну презентацію про своє дослідження;

- блог або вікі-сторінку (на вибір групи), що містить короткі доповіді про використання графіків.

Необхідно дозволити учням обєднуватися в групи за власним бажанням. Членство в команді може бути сформоване на основі теми, до якої мають інтерес. Роздайте учням контрольний список до презентації, до вікі сторінки та блогу в залежності від типу публікації, яку обирає кожна команда. Обговоріть з учнями Контрольні списки і попросіть їх використовувати їх ці списки для моніторингу свого прогресу під час роботи над проектом. Учні мають обговорити в групах кому можуть бути корисними результати їх дослідження і для якої аудіторії вони мають готувати презентації, щоб врахувати її потреби. В кінці уроку учні працюють із документом «Я – розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати.

Урок 3

Учні ведуть пошук матеріалу, необхідного для освітлення їх питань, використовуючи списки дослідження та блогу та проводять опитування серед учнів своєї школи. Учні критично оцінюють ресурси Інтернету, обираючи для використання у своїх дослідженнях ті, які є достовірними і яким можна довіряти, вони оцінюють сайти за формами оцінювання Інтернет-джерел. Консультативно допоможіть окремим учням, поясніть як вони можуть слідкувати за прогресом у своєї роботі та як буде відбуватися оцінювання їх мислення вищих рівнів. Учитель проводить оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання дослідження, блогу, вікі-сторінки та презентації.

Урок 4

Учні створюють мультимедійні презентації, блоги, або вікі-сайти. Нагадайте учням, щоб вони використовували свої Контрольні списки для перевірки та завершення своїх робіт. Учні розміщають у блозі результати свого дослідження та готують презентаційний матеріал Кожна група продивляється блоги інших, робе доповнювальні коментарі, щоб інформація була найбільш повною. Учитель проводить оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання дослідження, блогу, вікі-сторінки та презентації.

Урок 5

Проведення презентацій своєї роботи. Використовуйте Форми оцінювання проекту для оцінювання робіт учнів.

Урок 6

Надається опитувальний лист для того, щоб вияснити чи досягнули учні мети своєю діяльністю Проводимо З-Х-Д Надаємо можливість учням самооцінити свою діяльність згідно с формою. Рефлексія. Повідомляємо результати формуючої оцінки за роботу в проекті.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Крижевська Анжела Миколаївна

Фах, навчальний предмет

інформатика, математика

Навчальний заклад

Одеська загальноосвітня школа №118 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

Місто\село, район, область

м. Одеса

Контактні дані

Електронна адреса школи: angelkr118@ukr.net

Телефон/факс школи:(048)722-00-60

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19 червня 2012 - 24 червня 2012

Місце проведення тренінгу

Спеціалізована загальноосвітня школа №94. м. Одеса

Тренери

Ганна Скрипка, Лариса Шевчук