Навчальний проект "Квадратний корінь, який він?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Квадратний корінь, який він?

Призвище Ім'я по Батькові

Хотелюк Віта Миколаївна

Номінація

Нйкращий шкільний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

математика, історія, інформатика

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

Соціальна, загальнокультурна, комунікативна, інформаційна

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

8 клас, 13-15 років

Термін реалізації проекту

4 тижні

Мета проекту:

 • Розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших
 • Відкритість до та сприяння новим та різноманітним перспективам
 • Робота над творчими ідеями для внесення вагомого та корисного вкладу у роботу групи по виконанню дослідження
 • З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей
 • Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання
 • Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.
 • Належне використання цифрових технологій, інструментів та комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних
 • Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації
 • Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження
 • Бажання і здатність навчатися протягом всього життя

Опис проекту

Проект розраховано на учнів 8 класу. Направлений на вивчення історії виникнення, способів обчислення та практичного застосування квадратного кореня. В процесі виконання дослідження учні самостійно здобувають знання, роблять висновки та захищають результати дослідження

Ідея проекту:

У процесі вивчення в основній школі змісту освітньої галузі «Математика» передбачається розкриття можливостей математики у пізнанні та описанні реальних процесів, розуміння учнями математичної символіки, застосовувати математичні методи у процесі розв’язання навчальних і практичних задач, розвиток умінь працювати з підручником, опрацьовувати математичні тексти, шукати і використовувати додаткову навчальну інформацію, використовувати отриману інформацію в особистому житті.

Основні питання:

Ключове питання:

Чи потрібні нам квадратні корені?

Тематичні питання:

 • Як впливають математичні відкриття на долю людства?
 • Де можна використати знання про квадратний корінь?

Змістові питання:

 • Що таке квадратний корінь з числа а ?
 • Скільки існує різних квадратних коренів з додатного числа а?
 • Скільки існує арифметичних значень квадратних коренів з додатного числа а?
 • Як обчислити значення арифметичного квадратного кореня з невід’ємного числа?
 • Як розв’язати рівняння х2=а?
 • Як розв’язати рівняння √х=а?

Візуалізація (структура) проекту

Структура проекту Хотелюк 1.jpg

Стислий опис:

Підготовчо-мотиваційний етап: вчитель виконує пошук Інтернет ресурсів з теми, перевіряє готовність комп’ютерного обладнання, резервує час в шкільній бібліотеці, готує вступну презентацію та буклет для учнів. На першому уроці вчитель ознайомлює учнів з буклетом та вступною презентацією. В ході проведення вступної презентації учні заповнюють таблицю ЗХД. Організаційний етап
Перший тиждень проекту. Учні об’єднуються у 3 дослідницькі групи, з різними темами дослідження:
· Дослідники – досліджують історію виникнення квадратного кореня
· Теоретики – описують способи здобування квадратних коренів
· Практики – вивчають галузі застосування квадратного кореня

Інформаційно-конструктивний етап.
Завдання для груп:
1. Зробити дослідження за заданою темою
2. Зробити висновки щодо виконаного дослідження
3. Оформити результати дослідження у вигляді вікі-сторінки, презентації або публікації
4. Додати цікаву публікацію до блогу навчального проекту.
5. Презентувати власне дослідження на підсумковому занятті.
Протягом виконання дослідження учнями вчитель заповнює журнал динаміки роботи груп. Це дасть змогу проконтролювати хід виконання досліджень. При поточному оцінюванні роботи учнів використовуються дидактичні ігри, карта знань, ребуси. На цьому ж етапі вчитель має ознайомити учнів з критеріями оцінювання.

Групи оформлюють результати дослідження так:

 • Група Дослідники – створює публікацію.
 • Група Практики – створює презентацію
 • Група Теоретики – створює вікі-статтю

Кожна група приймає участь в оформленні учнівського блогу з цікавими завданнями(ребусами, кросвордами, висловами відомих людей)

Підсумковий етап.
Учні презентують результати дослідження, захищають свою роботу. Виставляють оцінки за допомогою розроблених вчителем критеріїв оцінювання. Відповідають на запитання опитувальника. Закінчують заповнення таблиці ЗХД.

Які результати одержали учні в проекті?

навчились працювати в команді, навчились презентувати та захищати результати власних досліджень

Наш фотоальбом

Матеріали проекту:

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

квадратні корені

Вікіпедія

Список літератури

Проекти подібної тематики

Відгуки про проект

Відгук