Портфоліо з теми "Хто ми і що ми для природи"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

'Хто ми і що ми для природи?!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія, екологія

Навчальні цілі

В учнів будуть формуватися навички створення презентацій, які будуть переконливими для лідерів місцевої громади. В учнів будуть вдосконалюватися навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про місцеві водойми, зокрема р. Стрий. Учні навчаться переконливо демонструвати відомості про місцеві водойми, добираючи відповідні типи за допомогою графіків чи діаграм або інших засобів візуалізації даних Формування в учнів умінь.

• аналізувати вплив будівництва малих ГЕС на карпатських річках;

• аналізувати статистичні дані розвитку електроенергетики;

• працювати як вчені з планування, проведення досліджень, аналізу та написання звітів проведених експериментів.

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Хто ми і що ми для природи» має за мету висвітлити проблему місцевої громади, пов’язану із побудовою малої ГЕС на р. Стрий. Працювати над проектом будуть учні 9 класів. Проект напряму стосується теми «Водосховища», «Енергетика», «Раціональне використання природних ресурсів. Взаємодія людини і природи». Основна діяльність учнів спрямована на дослідження, яким чином побудова малої ГЕС впливатиме на екологію навколишнього середовища. Учні виконуватимуть роль журналістів, дослідників і творців. Продуктом їхньої діяльності стане учнівський блог «Збережемо нашу річку» і буклет-звернення до місцевої громади, що в майбутньому мало б стати запорукою протесту проти будівництва малої ГЕС.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Повний План вивчення теми

План проекту

План впровадження

Опис оцінювання

Учні з самого початку роботи над проектами заповнюють таблицю З_Х_Д, для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектами; продумати, як забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок у разі необхідності. Кожен учень заповнює учнівський план проекту за допомогою форми, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Спостереження за роботою учнів та заповнення вчителем Щоденника спостережень дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Учні також використовують Форму оцінювання з балами, за якою вони мають створювати презентацію. По закінченні роботи над проектом учням пропонується відповісти на кілька запитань з файлу Опитувальник та заповнити таблицю. Використовують Форми оцінювання з балами для здійснення само оцінювання своєї роботи та отримання оцінки з боку їх однокласників. Оцінювання здійснюється вчителем на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію з тієї ж Форми оцінювання з балами і учнівських таблиць та висновків до завдань.

Діяльність учнів та вчителя

Учні І групи проводять соціальне опитування щодо відношення місцевих людей до будівництва ГЕС і наслідків цього будівництва. Для цього вони ходять з листками опитування і пропонують жителям села заповнити їх. Пізніше вони обробляють ці дані за допомогою програми табличного редактора. Учні ІІ групи аналізують інформацію взяту з різних джерел про роботу малих ГЕС в інших місцях Карпатського регіону. На основі цих джерел виділяють позитивні і негативні наслідки. Вчитель допомагає складати опитувальник. Вказує дітям ресурси інтернету, публіцистичні ресурси, де описана дана проблема. Учні ІІІ групи створюють буклет-звернення до чиновників щодо даної проблеми, презентацію даної проблеми і демонструють її з допомогою вчителя на зборах місцевої громади.

При перегляді презентації вчителя учні використовують інструменти оцінювання навчальних потреб учнів, зокрема асоціативний кущ і таблицю ЗХД. Учні ознайомлюються і обговорюють Ключове і Тематичні запитання. Отримують завдання на виконання учнівських проектів. Після цього відбувається об’єднання учнів у малі групи.

Учні використовуватимуть Інтернет в своїй роботі над проектом так: Перша группа «Журналісти» створюють блог «Ми збережемо нашу річку!», на ньому учні ретельно описують свої домисли, кроки, думки щодо проекту. Шукають і розміщують на блозі світлини взяті з інтернету щодо даної проблеми. Також опиують на блозі, наслідки побудови ГЕС взяті з джерел інтернету. Вони пишуть лист із проханням описати наслідки (позитивні і негативні) після побудови малих ГЕС у їхніх селах. Після отримання відповіді демонструють ці листи-відповіді на блозі, а також аналізують, співставляють і порівнюють їх з тими наслідками, які були описані вище. Оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, їх діяльності в ході виконання проектів за формою оцінювання блогу.

Також вчитель створює буклет для фасилітації за допомогою якого учні починають вести своє дослідження і правильно спрямовують свою діяльність. Також доцільно створити інструкції для фасилітації, що значно полегшуть роботу учнів над проектом.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олена Мозіль

Фах, навчальний предмет

Вчитель географії, економіки та основ екології

Географія

Навчальний заклад

Верхньосиньовидненська ЗОШ І-ІІІ ст.

Місто\село, район, область

смт Верхнє Синьовидне

Сколівський район

Львівська область

Контактні дані

вул.Данила Галицького 19

(251)27616

0974500466

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

24 - 29 вересня 2012 р.

Місце проведення тренінгу

ЛОІППО

Тренери

Манько Надія Миколаївна
Дмитрук Олена Дмитрівна