Портфоліо з теми "Сіроманець". Велич природи і добра. (За однойменною повістю М.Вінграновського)

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

«Сіроманець». Велич природи і добра. (За однойменною повістю М.Вінграновського)

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література, біологія, географія, історія

Вік учнів, клас

5 клас (10-11 років)

Стислий опис проекту

Навчальний проект з вивчення творчості Миколи Вінграновського за програмою з української літератури для 5 класу (2013 р.). Під час роботи над проектом учні знайомляться з повістю М.Вінграновського «Сіроманець». Метою проекту є науково-дослідницька діяльність учнів над проблемою взаємовідносин людей і тварин через аналіз сюжету твору. Визначення понять «добро», «дружба», «взаємодопомога», «взаємозахист», «гуманізм» через зображення художніх деталей, композиції твору, вираження авторської думки. Під час роботи над темою учні аналізують художні образи. Розкривають тему співіснування людини і тварини. Як людина повинна дбати про тварин. І як тварини можуть допомагати людям. Учні працюють з текстом, дають характеристику героям за їх вчинками, пов'язують обговорення тексту з осмисленням життєвих ситуацій, проблем, висвітлених у повісті, зокрема про взаєморозуміння людей і тварин. Удосконалюють досвід роботи в групах. Під час виконання завдань проекту учні набувають практичного досвіду збору, аналізу, узагальнення, систематизації, оцінювання результатів дослідження з метою створення власних висновків та їх презентації.

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання

Перед навчальним проектом проводяться батьківські збори з метою отримання дозволу на участь дітей у проектній діяльності. За день до першого уроку проводиться он-лайн анкетування учнів з метою визначення рівня обізнаності з теми. Оцінювання учнів буде проводитись через списки запитань для самоконтролю. Тестування:визначити якість прочитаного тексту (за запитаннями). Цей вид роботи оцінює вчитель. Під час виконання завдань у групах перевіряється якість виконання Це самооцінка виконаної роботи. Впродовж роботи над проектом працює консультпункт (через блог). У процесі завершення учні заповнюють таблицю « З-Х-Д». Після завершення роботи над проектом учням надається можливість презентувати на конференції створені інтелектуальні продукти, озвучити сформульовані висновки та застосувати систематизовані знання з теми. Висновки робить вчитель.

Діяльність учнів та вчителя

Перший тиждень. На початку проекту створюється проблемна ситуація з метою зацікавлення учнів темою та пробудженням внутрішньої мотивації. Вчитель демонструє учням презентацію(знайомство з основною ідеєю твору). Учитель розробляє: інструкцію для виконання проекту, план реалізації проекту; дидактичний матеріал (тести); критерії оцінювання презентації, вікі-статті,сайту,створює методичний матеріал буклет для батьків, список літератури. За рівнем обізнаності учнів з теми формуються групи. Вчитель оголошує кількість груп, їх склад, пропонує завдання кожній групі (учні записують у зошити). Пропонує учням упорядкувати план роботи групи та індивідуальний план. Вчитель консультує дітей з приводу проблемних питань, направляє роботу в потрібному напрямку. Перевіряє виконання завдань під час проекту. Позаурочна робота учнів: робота з текстом, довідковим матеріалом, збір інформації, аналіз. На другому уроці вчитель перевіряє якість виконання через мозковий штурм[1]. Позаурочна робота: учні збирають інформацію, аналізують, дають відповіді на запитання. Між другим і третім уроком консультування, самооцінювання, онлайнове консультування через спеціально створений блог. Другий тиждень. Пропонується учням створити сайт, вікі-статтю, презентацію. Учні знайомляться з критеріями оцінювання вікі - статті та презентації. На третьому тижні обговорюються форми звітності. Першій групі дається завдання створити вікі-статтю. "Співіснування людини і тварини. Допомога один одному". Завдання другій групі - створити сайт. Завдання третій групі – з'ясувати і довести, що «Сіроманець» - казка, або міфологічна повість. Зробити презентацію. Учні проводять самооцінювання і взаємооцінювання діяльності у групі над виконанням завдань проекту. Створюють презентаційні матеріали до конференції. Заповнюють таблицю 3-Х-Д. Вчитель: оцінює роботу учнів щодо виконання завдань проекту; проводить корекційну роботу. На четвертому уроці учні презентують результати навчальної діяльності. Вчитель в процесі оцінює роботу. Робить висновки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кава Альона Анатоліївна

Фах, навчальний предмет

викладач української мови

Навчальний заклад

Коледж ПВНЗ «Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки»

Місто\село, район, область

м.Кіровоград

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28.10 - 08.11.2013р.

Місце проведення тренінгу

КОІППО ім.Василя Сухомлинського

Тренери

Голодюк Лариса Степанівна