Портфоліо з теми:Економічні коливання, безробіття та інфляція

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Економічні коливання, безробіття та інфляція

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет економіка. Другорядні: • всесвітня та вітчизняна історія, • географія, • математика, • екологія • технології

Вік учнів, клас

15-16 років, 11 клас.

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект здійснюється в 11 класі з теми: “Економічні коливання, безробіття та інфляція”. Учні будуть всесторонньо задіяні у роботі та виконуватимуть різні види діяльності. З ними ми будемо виконувати як практичні завдання так і обговорювати кожен етап нашої діяльності. Вони самостійно будуть створювати презентації,реферати та доповіді , що стосуються нашої теми.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Оцінювання ґрунтується на вхідному оцінюванні знань за допомогою форми та спеціального завдання, виявлення навчальних потреб учнів, моніторингу процесу просування учнів по проекту, розуміння учнями процесу дослідження й оцінювання самостійності в роботі Форма самооцінювання. Також оцінюється кінцевий продукт учня (вікі–стаття) за спеціальною формою Форма. Після завершення учнями їх міні-проектів, спеціальна форма взаємооцінювання групової роботи допоможе однокласникам забезпечити отримання думок і оцінок однолітків.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком проекту вчитель створює бюлетень для батьків, в якому розказує про метод проектів та пропонує батькам заповнити форму батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет.

Початок проекту. 

Перед початком проекту учням пропонується заповнити таблицю З-Х-Д та організаційну діаграму для виявлення в них вхідних знань, уявлень про структуру ,безробіття. Та вчитель роздає учням Публікацію для ознайомлення з методом проектів.

Учні вивчивши тему з економіки «Доходи та витрати споживачів» висувають проблему чи можуть пригодитися здобуті ними знання та уміння з навчальної дисципліни в їхньому житті. Тоді вчитель ознайомлює учнів з учительською презентацією, в якій представляється ключове питання: Гроші - це добро чи зло? та оголошуються тематичні питання проекту: Як інфляція в Україні впливає на рівень мого життя? Як рівень безробіття впливає на інфляційні процеси?

Наступний етап - заповнення учнями опитувальника, за допомогою якого визначається рівень обізнаності учнів з даної теми.

Учні ознайомлюються із презентацією про авторське право, визначають правила цитування та посилання на інформаційні джерела. Для доступу до необхідних сайтів Інтернету учні реєструються на цих сайтах та створюють таблицю доступу до сайтів. Учні будуть працювати з інтернет-джерелами, доповнювати список інтернет-джерел.

Потім учні об’єднуються в групи:

1 група

Збирає інформацію і досліджує структуру безробіття; аналізує класифікацію доходів населення, джерела формування безробіття та їх усунення; вивчають статистику щодо мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; визначають як необхідно формувати власний мінімальний споживчий кошик, шляхи економії бюджету задля попередження інфляції.

2 група

На основі зібраних даних учнями першої групи учні складають орієнтовний план зменшення безробіття в країні. І на основі цього плану кожен з учнів складає свій міні проект по зниженню безробіття. Потім розробляють програму на базі Microsoft Office Excel під назвою «Ні інфляції» і будують діаграму, яка ілюструє співвідношення доходів і витрат.

3 група

Проводять аналіз отриманих планів і з’ясовують, який з них є найбільш збалансованим і визначають хто з учнів вміє економити і розумно витрачати гроші. Учні також створюють алгоритм планування державного бюджету. Це на їхню думку допоможе підрахувати всі витрати впродовж місяця, систематизувати їх і, найголовніше, оптимізувати та врешті-решт, знайти шляхи накопичення для досягнення своїх цілей.

4 група

Оформлюють результати у формі вікі-публікації за інструкцією: учнівська вікі-стаття з теми " Безробіття та як з ним боротися?».Під час підготовки публікації учні пишуть листа, з проханням на використання інтернет ресурсів. Для кращого оцінювання учнів та себе самого вчитель використовує фасилітацію .

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Науменко Юлія

Фах, навчальний предмет

Вчитель економіки та математики, економіка.

Навчальний заклад

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Місто\село, район, область

Чернігівська область, місто Ніжин.

Контактні дані

тел. 0669676910.

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Лютий-травень 2015 року

Місце проведення тренінгу

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Тренери

Головіна Наталія Олександрівна