Портфоліо Шевчук Лариси з теми "Климко"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми (творча назва)

"Климко"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Уклаїнська література, українська мова, історія України

Навчальна тема (як записано в програмі)

Григір Тютюнник. “Климко” Цікавий епізод з дитинства письменника. Воєнне дитинство в повісті. Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь). ТЛ: художня деталь.

Вік учнів, клас

7 клас

Стислий опис проекту

Проект із української літератури для учнів 7 класу з теми «Климко» Григора Тютюнника. Під час вивчення теми учні беруть участь у проекті "Автор - Герой - Я". В ході проекту учні мають довести, чому цей твір має автобіографічні елементи та віднайти паралелі між автором, героєм повісті та власним життям. Учні самостійно визначаються як це можна довести, та яким чином краще презентувати. Для спільної роботи учні створюють ресурс Вікі, в якому розміщують напрацювання всіх груп

Повний План вивчення теми

в цьому розділі має бути вміщене посилання на План вашого навчального проекту, який розміщений в Інтернеті

[1]

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Формування вміння з’ясовувати ознаки, за якими можна знайти відмінності та схожість їхнього життя та життя дітей, про яких вони прочитали. Учні зможуть визначати та складати стислий опис подій, основних ідей та допоміжних деталей у повісті. В учнів будуть вдосконалюватися навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про життя дітей під час війни. Учні зможуть проводити паралелі між особистим життям автора, сюжетом твору та особистим життям. Навчаться переконливо демонструвати ознаки твору з автобіографічними елементами. Сформується уміння з'ясовувати ознаки, за якими можна знайти відмінності та схожість їхнього життя та життя дітей під час ІІ світової війни. В учнів будуть формуватися навички роботи з WEB 2.0 для створення щоденників, збору інформації, спільної роботи в документах, анкетування та обробки даних, прокладання маршруту на картах. Будуть вчитися критичному мисленню, відповідальному ставленню до авторського права. Сформується вміння працювати з інформацією. Навчаться використовувати комп'ютерні технології, як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації. Оволодіють базовим розумінням етичних/правових питань, пов'язаних з доступом та використанням інформації. Навчаться створювати відео і аудіо файли та розміщувати їх на ресурсах WEB 2.0 Отримають навички самостійної роботи та самоконтролю. Отримають початкові навички для визначення цілей під час планування власної діяльності. Такі цілі зазвичай стосуються читання та письма, а також навичок, необхідних у 21 столітті, таких як співпраця, планування проекту, критичне та системне мислення, творчість, вирішення проблем, оцінювання, аналіз.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Використовуються запитання впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями Основних запитань, а також інших важливих питань повісті. На початку проекту, для виявлення потреби учнів, заповнюється таблиця З-Х-Д ,в якій учні мають описати, що знають про часи окупації на Донбасі та життя дітей під час війни. Заповнюють діаграму Вена, для виявлення фактичних знань з біографії автора та тексту твору. Оцінюється вміння дітей оцінювати веб-ресурси. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка спрямовує їх у навчанні. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Запросіть учнів використовувати план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план також частково може слугувати документом для підсумкового оцінювання їх роботи. Учні також використовують Форму оцінювання з балами, за якою вони мають створювати презентацію. До закінчення створення різних продуктів групами учнів потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати авторам зворотній зв’язок щодо покращення робіт. Надайте можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надайте час та допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації. Використайте Форму оцінювання з балами також і для підсумкового оцінювання, організуйте взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його\її вклад був цінним. Оцініть учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання


| ЗХД "Що я знаю про війну на Донбасі"

| Контрольній список Wiki

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Перший етап

Учні знайомляться з біографією Григора Тютюнника, заповнюють хронологічну таблицю життєвого шляху автора в зошитах або за бажанням в Гуглдокс. Читають твір Григора Тютюнника «Климко».

Другий етап

Батьки знайомляться із методом проектів. Дізнаються які переваги отримають діти, якщо будуть навчатись за методом проектів. Отримують публікацію про метод проектів 1 Публікація 2

Всім класом заповнюють дві колонки таблиці З-Х-Д для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають про роки війни на Донеччині. Наприкінці теми таблиця знову роздається учням, щоб вони пересвідчились, які їх знання та уявлення були помилковими. Учні знайомляться з учительським блогом про проект

Щоб визначити сильні та слабкі сторони, на які потрібно звертати увагу під час реалізації проекту. Учням рекомендують сформувати цілі, які б максимально навантажували їх здібності та допомагали їм досягти успіху як у житті, так і на уроках За інтересами об’єднуються в групи. Учням пропонуються зразки того, як можна це розпочати працювати за проектом.

Бібліографи - Знайти схожі та відмінні факти із життя автора та героя повісті.

Картографи - Прокласти по карті маршрут подорожі Григора та Климка. Знайти спільне та відмінне в маршруті.

Соціологи - Порівняти проблеми дітей 21 століття та дітей війни. Створити опитувальник у Гуглдоксах для виявлення проблем та шляхів їх вирішення у сьогоднішніх дітей.

Дослідники – Визначити із якого містечка вийшов Климко. Ті, хто не люблять писати - записати відеоролики, аудіо файли (виразно прочитати уривки, записати відгуки)

Веб-майстри - Зробити веб-ресурс в Wiki, в якому створити сторінки для кожної групи. Скласти інструкцію та контрольний список для всіх, хто буде розміщувати матеріали на цьому веб-ресурсі. Консультувати учасників інших груп, якщо у тих виникають проблеми при роботі в Wiki.

Третій етап

Кожна група обирає, як вони зможуть виконати поставлену задачу та як будуть презентувати результати. Заповнюють форму «Дізнайтесь про обмеження». Знайомляться з презентацією вчителя про авторське право. Знаходять інформацію в інтернеті для дослідження в залежності від поставлених задач для кожної групи. Оцінюють знайдені ресурси за запропонованими контрольними списками оцінювання. Опрацьовують її. Розміщують напрацювання на сторінках Wiki. На початку учні створюють щоденники для власної рефлексії.

Четвертий етап (планування діяльності та робота за планом)

Щоб допомогти учням ставити цілі, розробляти план і графік для виконання проекту використати форму Допомога учням у плануванні проекту. Вони створюють свої проектні плани з чистого листа і показують їх іншим групам, щоб отримати коментарі, щоб надати підтримку і внести свої пропозиції до розробки їх планів. Періодично під час роботи над проектом учні переглядають свої цілі та аналізують у своїх конспектах, наскільки успішно вони з ними справляютьс

П’ятий етап (обробка результатів в групах, розміщення на Вікі)

На завершальній стадії проекту групи учнів розміщують на Вікі, напрацювання всіх груп і демонструють свої висновки. Оскільки це груповий проект, оцінюються навички співпраці спільно з знанням предмету. Щоб учні мали можливість направляти свою роботу, вони отримують контрольний список з описом що має бути на Вікі.

 Wiki проекту
Блог проекту

У заключній частині проекту учні використовують критерії оцінки співпраці, щоб оцінити свою роботу в групі, і розмірковують про отриманні знання і навики. Вони також думають про розвиток навиків, необхідних у 21 столітті, таких як використання технологій, співпраця і творчість.

Підсумок

Завершіть навчальний проект, звернувшись знову до Ключового запитання «Чи роблять труднощі людину сильнішою?»? Запропонуєте учням відповісти на це запитання у їхніх щоденниках. Надайте їм свої коментарі до їх записів у журналах. Нагадаєте їм, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на запитання. Потім організуйте обговорення всім класом і попросіть їх поділитися своїми відповідями з усіма.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Шевчук Лариса

Фах, навчальний предмет

Вчитель зарубіжної літератури

Навчальний заклад

Середня загальноосвітня школа №168 м. Києва

Місто\село, район, область

м. Київ

Контактні дані

shevchuklarisa на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

02/12/2011 - 07/12/2011

Місце провведення тренінгу

м. Київ ЦІППО

Тренери

Дементієвська Ніна, Морзе Наталія