Портфоліо Шапран Вікторії Степанівни з теми "Хто хазяїн Африки?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Хто хазяїн Африки?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія, біологія, математика, інформатика

Навчальні цілі

Ознайомити учнів із представниками тваринного світу Африки,сформувати уявлення про мережу національних парків саван; розвивати навички роботи у групах; формувати вміння роботи із файлами Exel та обробки статистичних даних.

Вік учнів, клас

12 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Під час проекту учнів повинні опрацювати інформацію про тваринний світ Африки та визначити, чи є така тварина, яку можна б було назвати "найголовнішою" твариною.

Повний План вивчення теми

План проекту

Навчальні цілі

Опис оцінювання

На початку проекту, з метою встановлення навчальних цілей, використовується метод анкетування та мозкової атаки . Для цього будуть використані інструменти такі як опитувальник та таблиця «ЗХД». Учитель знайомить учнів з вхідною презентацією та буклетом для батьків.

В ході проекту. Під час роботи над проектом учні виконують різноманітні вправи, тестові завдання, завдання на відповідність інтерактивні вправи, здійснюють поточне оцінювання; вчитель контролює роботу учнів за допомогою опитування, тестових завдань, консультацій та веде журнал спостережень. Здійснюється підсумкове оцінювання учнів та само оцінювання учнів.

Наприкінці проекту вчитель оцінює результати роботи учнів за допомогою спеціальної таблиці.

Діяльність учнів та вчителя

Після перегляду стартової презентації учителя про проект, діти об’єднуються в групи, обирають командою теми досліджень, які їх зацікавили. За методом попереднього анкетування оцінюють свої попередні знання з теми. За допомогою «Мозкового штурму» визначаються з проблемою дослідження, шляхами її розв’язання, обговорюють ідеї стосовно проекту, заповнюють схеми «З-Х-Д», обирають форму захисту проекту. Ознайомлюються з вимогами дотримання авторських прав на матеріали. Під час роботи над проектом, використовують різноманітні літературні джерела та інтернет - ресурси. Після закінчення роботи над проектом відбувається захист учнівських робіт.

Під час виконання проекту

Учитель. Робота над проектом починається з бесіди та анкетування з Основ проведення навчальних досліджень, вмінь користувача Інтернету, комп’ютерних навичок. Організує команди для роботи та взаємоперевірки, забезпечує ресурсами необхідними для взаємоперевірки груп, самооцінки учнів. Створює загальну папку Портфоліо проекту в локальній мережі. Створюється база даних ел. адрес учасників проекту, з метою забезпечення постійного зв’язку між ними. Пропонує з метою диференціації роботи в групі: успішним опублікувати свою роботу на шкільному сайті, продовжити вивчення теми поглиблено, прийняти участь у різноманітних учнівських конкурсах. Діяльність учнів фіксується на та фотоапаратуру. Заповнює журнал оцінювання учнівських робіт. Проводить бесіду з техніки безпеки. Ознайомлює батьків із методикою проектної діяльності
Буклет для батьків
Буклет для батьків розгортка
, спілкується з батьками за допомогою електронної пошти чи інших засобів Інтернету для обговорення прогресу учнів в навчанні, з метою відслідкування прогресу учнів у навчанні заповнює таблицю оцінювання, в якій записано, як учні використовують навички 21 століття та фактичні знання з теми.

Учні: На першому уроці з теми учні планують роботу групи. Для цього вони розподіляють ролі в групі, приймають правила роботи в групі. Планують роботу на комп’ютері, знайомляться з правилами роботи за комп’ютером. Обговорюють критерії оцінювання учнівських робіт: мультимедійної презентації, інформаційного бюлетеня, рекламного буклету. Знайомляться з дослідницькими завданнями своєї групи. Група «Географи» Охарактеризувати географічне положення природної зони савани за планом, визначити, як впливає на формування річкової мережі, кормової бази кліматичні умови. Створити інформаційний буклет. Група «Біологи» Охарактеризувати видовий склад тваринного світу саван Африки та визначити взаємозв’язок кормової бази та видовий склад. Створити вікі-статтю. Група «Екологи» Охарактеризувати пристосування тварин до навколишнього середовища. Створити рекламний буклет. Група «Історики». Охарактеризовує вплив людини на освоєння саван. Створити мультимедійну презентацію. Обговорюють ключове питання, тематичні, змістові питання, задачі, які їм необхідно розв’язати. Учні всіх груп за допомогою тематичних карт, довідників, посилань на веб-сайти, які запропоновані учителем та інші, електронних енциклопедій, веб-ресурсів збирають інформацію, проводять дослідження, за необхідністю проводять консультації з учителем, учителями допоміжних предметів, відвідують бібліотеку. Після обговорення зібраною інформації складають план презентації, рекламного буклету, інформаційної газети. Заповнюють журнали спостережень. На другому уроці готуються до захисту, оформлюють звіт. Створюють остаточний варіант представлення проекту: мультимедійну презентацію(шаблон), вікі - статтю, рекламний буклет. Проводять його оцінку в групі за критеріями оцінювання, проводять самооцінку своєї роботи в групі.

Під час захисту проектів на третьому уроці Учитель

Бере участь в обговоренні, задає питання, що стосується змісту, проводить анкетування учнів з теми, оцінює роботи, узагальнює, аналізує, підводить підсумки, вручає нагороди. Визначає перспективи для поглибленого вивчення теми.

Учні

Презентують свої роботи протягом одного уроку, тому кожна група чітко дотримується регламенту. Заповнюють лист для самооцінки, лист оцінки роботи групи, таблиці «З-Х-Д» здають вихідне тестування.

Після захисту проектів

Учитель Проводить діагностику досягнень навчальних цілей за допомогою форми рефлексії, запитань та встановлення учнями нових навчальних цілей, упорядковує презентації з учнівськими роботами та закінченими проектними завданнями для кінцевого перегляду. Відправляє повідомлення з подякою доповідачам, батькам.

Учні

Пишуть відгук на роботу однокласників.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Шапран Вікторія Степанівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель географії

Навчальний заклад

Олександрійська гімназія-інтернат

Місто\село, район, область

м. Олександрія, Кіровоградської області

Контактні дані

0633974205

vit.shap@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

03.09-28.09.2012

Місце проведення тренінгу

Олександрійська гімназія-інтернат


Тренери