Портфоліо Чернікової Людмили з теми Кольори

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

ТЕМА

Такий яскравий і складний світловий промінь

Навчальні предмети

Фізика, інформатика, образотворче мистецтво, біологія

Навчальна тема

Світлові явища

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Проект передбачає вивчення учнями двох способів отримання кольорового зображення – через накладання променів, які пройшли через кольорові фільтри, та променів, які відбиті від кольоровою поверхні, експериментальне отримання нових знань самостійно. Учні виконують експериментальне дослідження вказаних оптичних явищ (в класі і вдома), готують звіт до лабораторної роботи та презентацію для представлення роботи.

Вивчення цих фізичних явищ дасть учням розуміння принципів роботи таких пристроїв як принтер, телевізор, проектор, краще зрозуміти сутність процесу сприйняття кольорового зображення людиною. В подальшому ці знання будуть використані у 9 класі на уроках інформатики при вивченні колірних моделей.

Цей проект дасть змогу сформувати у учнів предметну компетентність з фізики та інформатики. Використання веб-технологій, групової роботи спрямовані на формування ключових компетентностей – інформаційно-технологічної та життєвої.

Повний План вивчення теми

План проекту

Навчальні цілі

• Сформувати уявлення про кольорову гамму світла шляхом накладання променів різного кольору та відбивання променя від різнокольорових поверхонь, дослідним шляхом ознайомитися з цими явищами, сформувати розуміння використання цього явища в техніці, сформувати навички роботи з лабораторним обладнанням, розуміння фізичних основ сприйняття світла людиною.

• Формування навичок ефективного пошуку інформації в Інтернеті, вміння зберігати графічні та текстові дані, критичного оцінювання ресурсів Інтернету, розуміння авторського права

• Формування вміння робити в команді, толерантного ставлення до думки іншого, знаходити компромісне рішення, обговорювати в команді з використанням сучасних Інтернет-технологій

• Формування навичок планування власної діяльності, абстрагувати практичні відомості, вміння робити висновки, моделювати життєві ситуації, презентувати результати власної роботи, вміння формулювати власні навчальні потреби

• Формулювання вміння здійснювати само оцінювання своєї діяльності в групі та свого розвитку за наданими критеріями, вміння працювати та співпрацювати в групі, виконувати ролі в групі, здійснювати взаємооцінювання груп

• Формування навичок створення блогу, уявлень щодо основ дизайну, вміння вставляти дописи в блоги та їх редагувати, налаштовувати структуру та дизайн блогу.

Опис оцінювання

1. До початку проекту проводиться

а) Діагностика навчальних потреб учнів Таблиця З-Х-Д

б) рівня їх фактичних знань учнів з теми

2. Під час проведення проекту проводиться:

а) анкетування для групування учнів та розподілення ролей Опитування учнів для розподілу на групи Результати анкетування учня

б) оцінювання критичного оцінювання інтернет-ресурсів Контрольний лист оцінювання веб-ресурсів

в) відслідковування ходу виконання роботи,

с) контроль за дотриманням вимог до блогу Форма оцінювання учнівського блогу Контрольний лист оцінювання блогу

3. По завершенню проекту проводиться:

а) Визначення самоспрямованості навчання Форма оцінювання навичок виявлення та опису проблеми

б) Взаємооцінювання командною роботою Форма оцінювання командної роботи

Діяльність учнів

Напередодні початку проекту зі своїми учнями вчитель роздає своїм колегам публікацію, з розрахунку знайти собі соратників Публікація колегам

До початку проекту. Вчитель проводить бесіду з учнями з використанням презентації Презентація учням. Учні переглядають презентацію вчителя, виконують завдання для визначення навчальних потреб, які представлені у формі трьох графічних схем Білий колір, Змішування 1, Змішування 2 та таблиці З-Х-Д, відповідають на змістові питання у формі комп’ютерного тестування та тестерів, знайомляться з тематичним та ключовим питанням, намагаються дати на них відповіді, висувають гіпотези. Під час заповнення учнями таблиці З-Х-Д вчитель переглядає результати виконання завдань 1 і 2, з’ясовуючи рівень підготовленості учнів з урахуванням комп’ютерного тестування. Вчитель формулює завдання для різних груп на основі даних отриманих в он-лайн опитувальнику. Формує різноінтелектуальні групи з урахуванням результатів домашнього анкетування множинного інтелекту. Видає лабораторне обладнання.

Під час проведення дослідження. Перед початком лабораторної роботи учні отримують від вчителя контрольний листок самооцінки блога, за яким постійно відслідковують відповідність блогу критеріям подальшого оцінювання їх роботи. Учні виконують лабораторне дослідження. Учні створюють у якості журналу ведення спостережень та дослідження блог своєї групи, де записують сформульований ними план дослідження, гіпотези, відмічають хід роботи та отримані результат, а також сформульовані висновки. Учнівська робота Блог-щоденник виконання проекту групою 1

Для забезпечення спільної роботи, для формулювання узгоджених висновків дослідження, для обговорення підготовки підсумкового звіту, розподілення обов’язків та представлення звіту, надсилання власних матеріалів учні використовують Skype. Отримавши результати експериментальної діяльності, учні знаходять в Інтернеті узагальнені схеми колірних моделей Інструкція для пошуку, зберігають знайдені відомості, зображення в папці своєї групи, записують адреси знайдених ресурсів у список використаних джерел Посилання на ресурси. Знаходять зображення та технічні характеристики приладів, які працюють за цією технологію, адреси ресурсів зберігають в списку посилань, зберігають посилання у своїй групі на БобрДорб. Після знаходження результатів вносять в журнал виконання проекту дані, по яких вони здійснили пошук: ключові слова, кількість знайдених ресурсів, власна оцінка ролевантності пошуку (шаблон відповіді надається).

По завершенню роботи над дослідженням учні заповнюють форму само оцінювання власної роботи в групі та отриманих в ході роботи навичок щодо виконання досліджень. Для оформлення результатів виконання дослідів вчитель надає учням шаблон звіту. В домашній роботі учні виконують завдання ІІ групи (те що не робили на уроці). Для виконання домашнього завдання вчитель надає презентацію, в який ставить проблемні та уточнюючі питання, послідовні відповіді на які і будуть складати план виконання домашнього досліду та отримання висновків проекту. Презентація Домашній дослід Завершується проект підготовкою звіту Шаблон звіту про досліди та презентації, у цей термін вчитель організовує он-лайн консультації по групах. Вчитель розвиває навички само спрямованості учнів у навчанні, використовуючи різні інструкції.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Чернікова Людмила

Фах, навчальний предмет

вчитель фізики та математики, магістр з педагогіки вищої школи

Навчальний заклад

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Місто\село, район, область

м. Запоріжжя

Контактні дані

тел. робочий (061) 236-30-99

тел. моб. 067-735-65-75

ел. пошта tchernikova_L на rambler.ru

веб-сайт www.ciit.zp.ua

вікі-сайт wiki.ciit.zp.ua

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

02-07 грудня 2011

Місце проведення тренінгу

м. Київ

Тренери

Морзе Н.В., Дементієвська Н.

Тренінг_за_10_версією_"Навчання_для_майбутнього"._Грудень_2011