Портфоліо Саєко Вікторії Анатоліївни за темою "Online-залежність! Реальність чи вигадка?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Online-залежність! Реальність чи вигадка?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика 10 клас І семестр

Психологія

Навчальна тема (як записано в програмі)

5.2. Інтерактивне спілкування (3 год.)

Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм.

Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями. Створення й ведення списку контактів, надсилання текстових, графічних та відеоповідомлень.

Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях.

Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування.


Вік учнів, клас

10 клас. 15-16 років

Стислий опис проекту

Будь яка сучасна дитина більшість свого вільного часу проводить за ПК і 90% з них в Інтернет просторі. Чому сьогодні Online- спілкування замінює нашим учням реальне спілкування? Чи є наша молодь інтернет-залежною? На знаходження відповідей на ці питання і спрямований цей проект.

План реалізації проекту

[1] План виконання проекту

Навчальні цілі

Отримання учнями навичок використання різноманітних служб обміну миттєвими повідомленнями, як-то налаштування відповідного ПЗ на своєму домашньому компьютері, реєстрація у службі та спілкування у чатах, форумах, соціальних мережах.

Знаходити співрозмовників і запрошувати їх до мережі обміну миттєвими повідомленнями.

Крім того в учнів будуть вдосконалюватися навички швидкого збирання даних з означеної теми кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей, належної та продуктивної праці разом з іншими, самостійного визначення навчальних завдань, виділення головних завдань та здійснення їх без зовнішнього стороннього нагляду.

Учні продовжують навчаться переконливо демонструвати отримані відомості.

Досягнення всіх цих цілей має привести до розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах.


Опис оцінювання

'На етапі входження до проекту учням пропонується заповнити Таблицю «ЗХД», за допомогою діаграми Вена зобразити схематично, що спільного і відмінного у двох видів спілкування реального і віртуального та за допомогою мозкового штурму назбирати попередні відповіді на питання «Чому сучасна молодь змінює реальне спілкування на віртуальне?»'

'Впродовж роботи над проектом учні заповнюють «Форму оцінювання командної роботи», «Форма оцінювання відеороліка», «Контрольний список для оцінювання презентації», «Форма самооцінювання учнівської роботи». Це дає змогу відстежити просування роботи над проектом та оцінити рівень змотивованності спільної роботи.'

'Впродовж роботи над проектом в одній з соціальних мереж буде відкрита група з обмеженим доступом. До участі в цій групі будуть запрошені усі учасники проекту, включаючи і вчителя. Усі обговорення проекту здійснюватимуться у цій групі, до також дасть змогу учителю відстежувати навички використання різноманітних служб обміну миттєвими повідомленнями, як-то налаштування відповідного ПЗ, реєстрація у службі та спілкування у чатах, форумах, соціальних мережах, вміння знаходити співрозмовників і запрошувати їх до обміну миттєвими повідомленнями. '

Діяльність учнів

При виконанні проекту учні будуть об’єднані в 4 групи з різною кількістю учасників. Об’єднання на групи буде проведений на добровільних засадах. Після остаточного уточнення списків груп, в кожній з них буде обрано командира. Кожна з груп отримує своє унікальне завдання та можливість за необхідності залучати до виконання конкретної роботи вільних на цей час учасників інших груп.

Завдання кожної з груп:

1 група – «Журналісти-дослідники» . Вони проводять основну пошукову роботу з зазначеної теми, збирають матеріал на підставі якого інших груп будуть виконувати свою частину роботи, аналізують та узагальнюють зібрані матеріали.

2 група – «Соціологи». У співпраці з шкільним психологом розробляють анкети. Проводять соціологічні опитування у класі та школі намагаючись виявити існування залежності. Узагальнюють та отримані результати та пишуть свої висновки стосовно означеної проблеми.

3 група – «Піар-менеджери» Розробляють проект піар-компанії на тему «Скажем нет Online-зависимости» та розподіляють ролі в цій компанії між учасниками інших груп.

4 група « Сценаристи та оператори фільму» Знімають соціальну відео-рекламу на тему «Ні Online-залежності»

На першому уроці проекту учитель використовує презентацію, яка дає змогу знайомитись з темою і завданнями проекту та роздає кожній групі «План виконання проекту», забезпечуючи тим самим фасилітаціюпри виконанні даного проекту. За допомогою діаграми Вена, ЗХД карти та мозкового штурму виявляється рівень навчальних потреб та мотивація роботи у групах.

На етапі введення до проекту з метою збільшення мотивації буде використовуватись відео-ролік що розміщений в сховищі однієї з хмар. Цей ролік буде переглядатися без попереднього завантаження на комп’ютер. Крім того учні отримують посилання на учнівську роботу виконану іншими учнями як результат роботи над проектом «Соціальні мережі в житті сучасного школяра». Цю роботу можливо використовувати як зразок при оформленні матеріалів свого дослідження.

При виконанні проекту стає потреба збирання матеріалу. Саме з цією метою на етапі виконання проекту необхідно забезпечити вільний доступ до ресурсів Інтернет.

Крім того викладати матеріали свого дослідження та попереднє обговорення учні будуть проводити на сторінках однієї з соціальних мереж в групі з обмеженим доступом. Для цього керівник групи «Журналісти-дослідники» має створити цю групу, і приєднати до неї усіх учасників проекту.

Після оформлення результатів дослідження усі матеріали потрібно розмістити в групі соціальної мережі і відкрити до них доступ широкому загалу користувачів. Для полегшення роботи над оформленням матеріалів дослідження учням пропонується «Контрольний список складових презентації» та макет буклету.

На першому етапі виконання проекту група «Соціологи» створюють Online-тест та за його допомогою проводять збирання інформації в своєму класі.

Відомості про автора

Саєнко Вікторія Анатоліївна

учитель інформатики

'Макіївський ліцей № 1 із ЗОШ ІІ ст № 61'

м.Макіївка, Донецької обл.

spilka.sm.61 gmail.на com

Відомості про тренінг

11.06.2012 - 16.06.2012

Донецьк, центральний корпус Донецького обл ІППО, кабінет 311

Марина Вілеріївна Стрига