Портфоліо Мірошниченка Олександра Івановича з теми "Темрява і світло. Хто переможе?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Темрява і світло. Хто переможе?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, математика, інформатика

Навчальна тема

Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення.Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. Поширення світла в різних середовищах.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис

Учні досліджують тему світлові промені та плоске дзеркало. Їм дається можливість вибрати один з 3-х напрямків дослідження. Чи може на Землі бути вічно день? Як світло впливає на темряву? Чи всім однаково світить Сонце? Кожна група охоплює дану тему з різних боків.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми "Темрява і світло. Хто переможе?"

План впровадження

Навчальні цілі

Учень:

• розрізняє падаючий, вiдбитий i заломлений промені, кут падiння, вiдбивання i заломлення свiтла;

• здатний спостерігати прямолiнiйне поширення свiтла в однорiдному середовищi, вiдбивання свiтла;

• навчиться переконливо демонструвати відомості про світові явища;

• пояснює утворення тiнi та пiвтiнi, причини сонячних i мiсячних затемнень;

• аналізувати знайдену інформацію та раціонально її використовувати при реалізації власного проекту;

• оцінювати, критикувати чи схвалювати ідеї інших учасників проекту.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Оцінювання ґрунтується на які попередньо записані вчителем для учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями матеріалу, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання демонстраційного зразка для представлення результатів учнівських проектів. Учні використовують форму оцінювання для само оцінювання свого проекту. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується ця ж форма оцінювання. Контрольний список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання проекту . Після обговорення у класі оцініть ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження.

Діяльність учнів

Публикация Метод проектів2
Публикация Метод проектів1

На початку проекту вчитель: - проводить урок, на якому дає основні поняття про світло та промінь; - готує список доступної в бібліотеці школи літератури з теми проекту; - перевіряє роботу Інтернету та потрібних комп’ютерних програми у комп’ютерному класі; - відправляє інформаційний буклет про метод проекту батькам; - проводить тестування та обговорення тем, по результатам яких об’єднує учні у три групи ; - формулює критерії оцінювання роботи учнів.

Вчитель дає вступну презентацію

Учні об’єднуються вгрупи: Астрономи, Фізики-футболісти, Фізики-косметологи

Учні: - обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію; - складають план роботи групи, та розподіляють обов’язки у групі. Для того, щоб з’яcувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити таблицю, Опитувальник " Темрява і світло. Хто переможе?" і організаційну діаграму. Вчитель демонструє презентацію з проблемою. Також в презентації можна побачити результати опитування. Разом обговорюють та оцінюють ідеї учнів, які вони пропонують. Тільки після цього учитель пропонує учням проект. Для того, щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, вчитель демонструє свою презентацію.

Перша група: Астрономии

Учні досліджують рух планети Земля та природного супутника Місяця; лінійне поширення світла та де потрібно поставити дзеркало щоб освітити землю вночі.

1. Учні досліджують рух планети Земля

2. Учні досліджують рух штучного супутника Місяць

3. Учні розглядають тему лінійне поширення світла

4. Учні розглядають тему відбивання світла. закони відбивання. плоске дзеркало.

5. Учні планують де потрібно поставити дзеркало щоб освітити землю вночі.


Учнівська Вікі-стаття "Чи може на Землі бути вічно день?"

Оцінювання Вікі-статті


Фізики-футболісти

Учні досліджують як кількість джерел світла впливають на тінь.

1. Учні розглядають тему лінійне поширення світла

2. Учні досліджують від чого залежить тінь

3. Учні досліджують як зробити напівтінь.

4. Учні висовують гіпотезу та перевіряють її на практиці

Фізики-косметологи

Учні досліджують де, як і коли потрібно загарати щоб отримати найбільший загар

1. Учні розглядають тему лінійне поширення світла

2. Учні досліджують як розмір тіні залежить від місце знаходження сонця

3. Учні висовують гіпотезу та перевіряють її на практиці

Впродовж роботи над проектом вчитель:

- створює опитувальники для груп проектів;

- консультує групи;

- забезпечує групи ресурсами;

- згідно плану контролює послідовність виконання проекту;

- заповнює оціночні листи груп учнів;

- створює контрольний список з самоспрямування у навчанні для учнів;

- створює таблиці З-Х-Д.


Учні: - консультуються з учителем;

- обговорюють проміжні результати за допомогою електронної пошти або голосових повідомлень;

- використовує план оцінювання інтернет ресурсів для визначення достовірних джерел;

- оформляють проект;

- звіряються з контрольними списками для презентації та інформаційного бюлетеню;

- готуються до захисту;

- оцінюють роботу в команді.

Наприкінці роботи над проектом вчитель:

- під час захисту проекту задає допоміжні питання;


Інструкція_користувача_сайту Вікі

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олександр Мірошниченко

Фах, навчальний предмет

Вчитель фізики, математики, інформатики, астрономії та ОБЖД

Навчальний заклад

Олександрійська гімназія-інтернат

Місто\село, район, область

м. Олександрія, Кіровоградська обл.

Контактні дані

miroshnichenkooi на rambler.ru

Скайп: miralexiv

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього". м. Кіровоград, 20 - 25 серпня 2012

Дати проведення тренінгу

20 - 25 серпня 2012 року

Місце проведення тренінгу

Кіровоградській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Тренери

Скрипка Ганна Володимирівна, Литвиненко Ольга Валентинівна