Портфоліо Москалюк Людмили Вікторівни з теми Атом та атомне ядро

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Атом та атомне ядро

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет фізика Другорядні предмети: біологія, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Атом та атомне ядро

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис

Розглядає енергію атома та екологічні проблеми атомної енергетики

Розглядає альтернативні види енергії та способи їх використання.

Повний План вивчення теми

https://docs.google.com/file/d/0B2QRcz8reegyNVZNZXFUQVYtNGc/edit

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

— називає: складові атомного ядра, види радіоактивного випромінювання, рівні радіоактивного фону, безпечні для життєдіяльності людського організму;

— наводить приклади: радіоактивних перетворень атомних ядер, видів ядерних реакцій;

— формулює: означення ізотопу, радіоактивності, активності радіонуклідів;

— записує формулу: дози випромінювання, потужності радіоактивного випромінювання;

— описує ядерну модель атома, протонно-нейтронну будову ядра атома;

— класифікує види радіоактивного випромінювання

принцип дії дозиметра;

— характеризує природний радіоактивний фон, його вплив на живі організми

— оцінює активність радіонуклідів за табличними даними;

— пояснює іонізуючу дію радіоактивного випромінювання;

— проводить дозиметричні вимірювання радіоактивного фону;

— користується дозиметром;

— розв’язує задачі, застосовуючи формули активності радіонукліда, поглинутої дози випромінювання, потужності радіоактивного

випромінювання, зміну зарядового та масового чисел атома внаслідок радіоактивних перетворень, на дописування рівняння ядерної реакції

— Здатний до оригінальності та інноваційності в діяльності

— Здійснює вибір та приймає комплексні рішеня

— Розуміє взаємозв’язок між системами

— Розуміє та усвідомлює роль ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за

допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах.

— Вміє швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміє вірно та творчо використовувати дані

для вирішення проблем.

— Використовує комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіє базовим

розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На початку проекту оцінювання буде виконуватися за допомогою форм оцінювання[1] та контрольних списків[2], при впровадженні роботи над проектом

контроль буде відбуватися в зворотньому звязкуза допомоголю звіту по виконанню проекта[3], та оцінюатися план проекту через файл статистики[4] .

На прикінці роботи над проектом продукт діяльності буде оцінено усним виступом членів груп.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

I - етап проекту (один урок): перед початком проекту учитель, на педраді, роздає колегам публікацію по проектній роботі.

На початку проекту, враховуючи стратегії навчання учитель об’єднує учнів у групи для того щоб правильно змотивувати дітей та викликати інтерес до проекту. Групам роздаеться брошюрка з описом теми, демонструється вступна презнтація[5]. У ході презентації, щоб об’єднати дітей які навчаються на однакових рівнях за знанням, учні заповнюють таблицю попередніх знань З-Х-Д[6], та організаційну діаграму[7]. Далі вчитель об’єднує учнів в 2 групи, кожна з груп отримує своє завдання, для відповідей на які їм потрібні нові знання.

1 група:Розглядає енергію атома та екологічні проблеми атомної енергетики.

2 група:Розглядає альтернативні види енергії та способи їх використання.

II - етап проекту (два урока): Кожна з груп розділяє між собою ролі та обов’язки, виконуює дослідницькі функції, учні можуть використовувати різноманітну літературу, глобальну мережу Інтернет, за допомогою чого вони знаходять потрібнирй матеріал:

1 група:

- знаходе та опрацьовує матеріал про ядерну енергію;

- знаходе та опрацьовує матеріал по виробництву ядерної енергії

- досліджує проблеми ядерної енергетики.

1)способи захоронення радіоактивних відходів;

2) техногенні викиди;

3) „людський” фактор;

4) Чорнобильська проблема.

- роблять висновки про недоліки та переваги дерної енергії

2 група:

- знаходе та опрацьовує матеріал про альтернативні джерела енергії;

- знаходе та опрацьовує матеріал про використання альтернативних джерел енергії;

- досліджує види альтернативних джерел енергії та їх використання;

1. Сонячна енергія.

2. Енергія вітру.

3. Енергія річок.

4. Енергія Землі.

5. Енергія світового океану.


Учні знаходять інформацію по темі дослідження за допомогою Інтернету[8], копіюють її, з урахуванням авторського права[9], [10] спілкуються між собою в онлайн чаті[11], форумі, соціальних мережах, налагоджують план дій та просування ходу проекту. Також інтернет допомогає їм поєднати інформацію котру вони готують усіею групою, навіть якщо вони знаходяться на великій відстані між собою. Глобальна мережа допоможе учням знайти відповідний матеріал, який допоможе при розробці презентації[12] чи публікації свого проекту. В ході цього етапу учитель супроводжуе учнів, направляе їх, веде журнал з роботи учнів, слідкуе за їхньою зайнятостю в проекті.

III - етап проекту (один урок): Після того, як матеріал був знайдений, та учні вже згрупували його, вони демонструють свою роботу іншим учням класу та відповідають на питання , що виникли. Результат своєї роботи подають у вигляді презентацій або публікацій

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Людмила Москалюк

Фах, навчальний предмет

Учитель фізики та математики Навчальний предмет фізика

Навчальний заклад

Новоолександрівський НВК

Місто\село, район, область

Село Новоолександрівка Олександрівський район Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5.06.2012-9.06.2012

Місце проведення тренінгу

м.Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна