Портфоліо Манухіної Ірини Анатоліївни з теми "Релігія в Середньовіччі - це віра в Бога чи інструмент наживи?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Релігія в Середньовіччі - це віра в Бога чи інструмент наживи?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Всесвітня історія, художня культура, інформатика.

Навчальні цілі

Актуалізувати знання учнів про релігію, її роль у житті людини; розглянути процес християнізації Європи; формувати уміння встановлювати причинно-наслідкові зв"язки, висловлювати судження на підставі отриманої інформації; удосконалення навичок роботи в групі.

Вік учнів, клас

12-13 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект зі всесвітньої історії для 7 класу з теми "Релігія та церква в середньовічній Європі". Проект виконується учнями по групах.Основна діяльність учнів: дослідження, спостереження, самооцінювання, вивчення.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

Навчальні цілі

Опис оцінювання

Перед початком проекту з групами учнів, що будуть виконувати даний проект вчитель проводить тестування з даної теми, щоб оцінити їх знання. Учні відповідають на тестові завдання, що готує вчитель. Впродовж робота над проектом раз на тиждень вчитель проводить анкетування, що містить запитання, які дозволяють визначити рівень здобутих знань учнів. Також учні під час виконання проекту повинні вести журнали спостережень і записувати в них свої думки з приводу нових фактів. Вчитель систематично переглядає дані журнали. Наприкінці роботи кожна група виступає зі своїм проектом і захищає його. Вчитель оцінює захист по підсумковому есе і презентації проекту. Після захисту проектів вчитель проводить заключне опитування, використовуючи тести з даної теми( можна використати ті ж тести, що й на першому етапі. Тоді учні реально побачать покращення своїх знань). графік оцінювання

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проекту вчитель представляє учням вступну презентацію проекту, пояснює, що це груповий вид діяльності і роздає кожному учневі публікацію
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Публікація
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Публікація
для батьків з метою ознайомлення батьків із даним видом діяльності учнів. В ігровій формі (хто швидше відгадає закодоване слово) розподіляє учнів на три групи. Далі учні фіксують змістове і тематичні питання власної групи і виконують тестування з теми «Релігія і церква в Середньовіччі». Вчитель за попереднім тестом визначає рівень знань учнів з даної теми.

Наступним етапом є визначення бібліографії для кожної з груп. Учні повинні скласти список літератури та Інтернет-ресурсів, які будуть використовувати при підготовці проекту. Кожне джерело необхідно записати на окремому аркуші паперу для того, щоб на останньому етапі правильно визначити послідовність джерел. На наступному етапі в кожній групі визначаються, хто над яким змістовим питанням буде працювати.таблиця З-Х-Д Раз на тиждень вчитель для кожної групи пропонує анкети, щоб перевірити чи просуваються учні із дослідженням свого питання. Учні в свою чергу ведуть групові журнали спостережень за власною діяльністю. Описуючи в них свої власні судження щодо джерел, якими користуються, різних поглядів на ті чи інші події. Вчитель систематично переглядає їхні журнали спостережень. Останнім етапом учнівського проекту є підготовка трьома групами (1 – презентацію, 2- Вікі-сторінку, 3 – публікацію) із захистом свого тематичного запитання ( учнівське есе). Після захисту презентацій вчитель надає учням тест (можна давати той, що використовувався на початку), щоб перевірити рівень знань і сформованість навичок учнів. Учні можуть порівняти відповіді, що вони давали на початку проекту і по завершенню. Проект буде вважатися успішним, якщо всі тематичні питання будуть розкриті і обґрунтовані в повній мірі.


Учнівська Вікі-стаття "Яка мета хрестових походів?"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ірина Манухіна


Фах, навчальний предмет

вчитель історії


Навчальний заклад

Олександрійська гімназія-інтернат

Місто\село, район, область

Кіровоградської області

Контактні дані

mia.teacher1983@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

03.09 - 28.09 2012


Місце проведення тренінгу

Олександрійська гімназія-інтернат


Тренери

Мірошниченко Олександр Іванович