Портфоліо Литвиненко Людмили з теми "Трикутні дива"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Трикутні дива

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, природознавство, технології, здоров’я і культура

Вік учнів, клас

9 клас, 14 - 15 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Перед початком роботи учнів над проектом проводиться робота серед батьків "Метод проектів в навчальному процусі"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Це міжпредметний проект з математики, природознавство, технології, здоров’я і культури розроблений для учнів 9 класу. Проект передбачає проведення досліджень, розв’язання практичних, пошукових задач з теми «Розв’язування трикутників». Для реалізації проекту учні організовуються у різні групи за інтересами (але під керівництвом вчителя):

• історики – вивчають історію виникнення та розвитку тригонометрії;

• футболісти – учні, які розглядають схему потрапляння м’яча у ворота;

• альпіністи – ранжують схили відомих гір;

• практики – досліджують,де на практиці може стати в допомозі застосування теореми косинусів та теореми синусів ;

• майстри – знаходять, як оптимально розрахувати відріз тканини з найменшими витратами;.

Учням пропонується здійснити дослідження у різних галузях. В кожній сфері вони матимуть свої завдання, виконання яких вимагатиме від них знань з теми. Виконавши дослідження, учні роблять звіт у вигляді публікацій, веб-сторінок з фотографіями, малюнками та статтями для шкільного веб-сайту, усних доповідей з використанням електронних презентацій. По закінченні проекту учнівські групи будуть нагородженні подарунками за активну та плідну працю над проектом. Найактивніші діти отримають дипломи від директора.

План вивчення теми (вставити файл)

[1]

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання здійснюється згідно розроблених форм та критеріїв:

учнівської публікації[2],

учнівської презентації[3],

учнівської вікі-сторінки[4].

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

На початку учні обговорюють хід проекту. Учні об’єднуються у малі групи та організовують розподіл завдань для виконавців. Потім вони досліджують матеріали бібліотек, друковані та електронні публікації, розв’язують поставлені перед групами завдання. Добирають ілюстрації відповідно до змісту. Під керівництвом вчителя вчаться розробляти презентації. Створюють презентації в режимі Power Point. Учні планують створення публікації у вигляді інформаційного бюлетеня. Знаходять інформацію із мультимедійної енциклопедії, різних підручників. Навчаються створювати публікацію у програмі Publisher. Роздрукована публікація поміщається на інформаційному стенді за два тижні до закінчення проекту. Учні вчаться та створюють веб-сторінки, на яких розміщують інформацію про свій проект [5].

День 1 Навчальна тема розпочинається із проходження тесту[6], за допомогою якого визначається рівень обізнаності учнів по темі «Трикутники». Наступний етап – це ознайомлення з учительською презентацією[7], в якій представляється ключове питання: «Чи завжди третя сторона зайва?», та тематичні запитання:


 Як розвивалася тригонометрія?


 Де використовуються трикутники?


 Чи пов'язані трикутники з життям?


З допомогою учительської презентації проводиться мозковий штурм для виявлення вхідних знань, уявлень (таблиця ЗХД)[8]. Для ознайомлення учнів із завданнями для досліджень пропонується учительський документ для фасилітації – презентація, яка розміщується в Інтернеті і є доступною будь-кому та будь-де[9]. Здійснюється обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, після чого вчитель представляє учням контрольні списки оцінювання робіт, які містять огляд очікувань від створеної ними роботи і проводить їх обговорення з подальшим удосконаленням (в залежності від зауважень учнів) .


1 тиждень роботи над проектом


1 група (істрики) виконують наступні завдання:


o Проаналізувати вклади різних вчених у розвиток тригонометрії;


o Розглянути історичні задачі;


o Навести приклади зв'язку з іншими науками.


2 група (футболісти) виконують наступні завдання:


 Створіть схему оптимальних ударів м’яча по воротах;


 Розгляньте випадок наявності “стінки”;


 Порівняйте кути потрапляння м'яча у ворота.


3 група (альпіністи) виконують такі завдання:


 Порівняйти різні схили гір світу;


 Зробіть висновки про найкрутіший та найпохиліший схил;


 Проранжуйте найкоротший та найдовший схил.


4 група (майстри) виконують такі завдання:


 Вибрати оптимальні розміри відрізу тканини для виготовлення косинок;


 Спланувати, скільки відрізу тканини необхідно для виготовлення певної кількості косинок з найменшими витратами;


 Знайти співвідношення між кількістю косинок та розмірами відрізу тканини.


5 група (практики) виконують такі завдання:


• Порівняти відстані до недоступних об’єктів;


• Оцінити висоту об’єктів, основа яких невідома;


• Проаналізувати отримані результати.


2 тиждень роботи над проектом


Усі групи узагальнюють та систематизують отримані результати, після чого:


1 група (історики) представляють свої результати у вигляді публікації[10].


2 група (футболдісти) представляють свою роботу у вигляді презентації[11].


5 група (практики) створюють вікі- сторінку "Трикутні дива" [[12]]

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Людмила Литвиненко

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Кальниболотська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Кальниболота, Новоархангельський район, Кіровоградська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17 – 23січня 2013

Місце проведення тренінгу

М. Кіровоград

Тренери

Голодюк Л. С., Литвиненко О. В., Скрипка А. В.