Портфоліо Куфлєй Марини з теми "Підприємцями не народжуються"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Economics-Assignment-Help-2.jpg

Розділ 2. Ринкова економіка.

Тема 3. Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки

Тема 4. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці

Тема 5. Підприємницька діяльність

Основний та другорядні навчальні предмети

Основний предмет: Економіка. Розділ "Ринкова економіка"

Другорядний предмет: Інформатика. Системи опрацювання табличних даних

Вік учнів, клас

11 клас, 16-17 років

Стислий опис проекту

Даний проект розрахований на учнів 11 класу з предмету «Основи економіки» для вивчення розділу «Ринкова економіка». Учні знайомляться з принципами функціонування ринкової економіки та принципами підприємницької діяльності. Учні мають розробити бізнес-план для відкриття власного підприємства на представити його на розгляд інвесторам. Працюючи над проектом з економіки, учні одночасно будуть закріплювати знання та вміння з інформатики, паралельно вивчаючи тему "Системи обробки табличних даних". Це необхідно їм для складання фінансового лану та розрахунків показників діяльності підприємства.

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання

На початку роботи учні заповнюють ЗХД-таблицю, організаційну діаграму, що дозволить визначити актуальність запропонованої теми для учнів. Також учням пропонується заповнити контрольний список самоспрямування у навчанні для оцінювання того, як вони можуть контролювати власне навчання.

Протягом всього терміну виконання проекту використовуються форми оцінювання та контрольні списки для самооцінки власної та спільної роботи над проектом, що дозволить їм оцінити свої вміння аналізувати дані, вміння робити висновки, оцінити свій внесок в групову роботу, вміння співпрацювати з іншими, оцінити свої навички ведення дискусій, оцінити результати своїх досліджень (вікі-стаття).

Вчитель аналізує ці форми та списки для відслідковування прогресу у навчанні учнів.

Крім того, постійно організовуються зустрічі-консультації та консультації засобами онлайн-спілкування (блог), мета яких забезпечення зворотного зв’язку, отримання пропозицій, допомогти із плануванням наступних кроків. Вчитель оцінінює учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання.


Small business-taxes.jpg

Контрольний список вміння аналізувати дані

Форма оцінювання вміння аналізувати дані

Контрольний список оцінювання веб-ресурсів

Форма оцінювання веб-ресурсів

Форма оцінювання вміння робити висновки з даних

Контрольний список оцінки участі в обговореннях

Форма оцінювання участі в обговореннях

Контрольний список оцінки свого внеску у групову роботу

Форма оцінювання групової роботи

Контрольний список оцінювання вікі-статті

Форма оцінювання вікі-статті

Контрольний список оцінювання блогу

Форма оцінювання блогу

Форма оцінювання вміння йти на ризик

Контрольний список вміння приймати рішення

Форма оцінювання дослідження

Діяльність учнів та вчителя

Вивчення теми починається з демонстрації учням буклету "Метод проектів", щоб дати їм загальне уявлення, яким чином вони будуть вивчати тему. Учитель демонструє вступну (вчительську) презентацію та пропонує учням для обговорення ключове запитання: Як стати успішним?

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Потім методом «Мозкової атаки» учні вирішують проблему: що стримує розвиток підприємництва в Україні?

Після цього учні ознайомлюються із тематичними питаннями:

Яким чином можна підвищити попит на продукцію підприємства?

Яким чином можна зменшити затрати виробництва?

Чому, незважаючи на впровадження нових технологій, роль людини у виробництві не зменшується?

Скільки коштів потрібно, щоб започаткувати власну справу, та де їх знайти?

Щоб визначити, які знання та вміння вже мають учні, а також що вони хочуть дізнатись, заповнити ЗХД-таблицю.

Підвести учнів до думки: «Підприємцями не народжуються, тобто кожен може займатись бізнесом, кожен здатен на це, але необхідно докласти багато зусиль, щоб стати успішним». Після цього заповнити схему «Людина, що мислить економічно», у яку учні вписують якості, які, на їхню думку, важливі для підприємця.

Наступний етап – поділ на групи – «підприємства».

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Завдання кожної групи – розробити бізнес-план підприємства та переконати інвестора у ефективності капіталовкладень. Це і буде відповіддю на питання Скільки коштів потрібно, щоб започаткувати власну справу, та де їх знайти?. Розробляючи бізнес-план, учні повинні врахувати як зменшити витрати виробництва, як підвищити попит на свою продукцію, які технології використовувати та які спеціалісти потрібні на підприємстві. Таким чином, учні дадуть відповіді на всі тематичні запитання.


Для цього учні отримують шаблон бізнес-плану, у якому містяться "підказки" для заповнення.

Для ознайомлення учнів із завданнями для досліджень пропонується учительський документ для фасилітації – блог, який є доступним будь-кому. У цьому ж блозі можна надавати учням консультації.

Протягом роботи над проектом учні (групою) виконуватимуть різні ролі.

Перша з них – Рада Директорів.

Протягом першого тижня учні працюють над першою частиною бізнес-плану – Опис підприємства та галузі (назва, юридична адреса підприємства, логотип, форма власності, характер діяльності, характеристика галузі, в якій має намір функціонувати підприємство, аналіз особливостей галузі, на базі чого оцінюється привабливість сфери бізнесу).

Заповнити відповідну частину бізнес-плану.

На цьому етапі учні працюють з Інтернет-ресурсами для пошуку інформації про сферу бізнесу, із сервісами онлайн спілкування для обговорення ідей підприємства, графічним редактором для створення логотипу фірми.

Учитель демонструє приклад учнівського проекту, який дозволить вірно оформити звіт про свій проект.


Тиждень 2. Цей тиждень присвячений наступній частині бізнес-плану − опису товару (послуги), який фірма має намір виробляти, за такою схемою:

1. Назва товару.

2. Характеристики товару.

3. Наочне зображення товару (фотографія або малюнок).

4. Які потреби (першочергові і потенційні) покликаний задовольняти товар (послуга)?

5. Наскільки мінливий попит на даний товар (послугу)?

6. Наскільки даний товар (послуга) відповідає вимогам законодавства?

Заповнити відповідну частину бізнес-плану.


Маркет22.jpg

Тиждень 3-5. Роль учнів – «Маркетологи». Аналіз ринку – один з найважливіших розділів бізнес-плану. Адже треба не просто представити концепцію, але “продати” бізнес як привабливу можливість для інвестицій, як кредитний ризик з привабливими перспективами.

«Маркетологам» необхідно знайти відповіді на наступні питання:

1. Яка цільова аудиторія споживачів вашого товару (послуги)?

2. У чому переваги товару вашої фірми в порівнянні з аналогічними товарами конкурентів?

3. Що впливає на попит на товар (послугу)?

4. Які перспективи зміни потреб покупців і як передбачається реагувати на ці зміни?

Для відповіді на ці питання учні проводять опитування, використовуюють Інтернет ресурси для пошуку та аналізу інформації про товари фірм-конкурентів.


Тиждень 6. Учні опановують нову роль: кожна група – Відділ виробництва на своєму підприємстві, працюємо над розділом «План виробництва» і відповідаємо на запитання:

1. Наскільки вдало вибране місце розташування фірми, виходячи з близькості до ринку, постачальників, доступності робочої сили, транспорту і т.д.?

2. Які основні засоби потрібно для організації виробництва? Яка динаміка їх зміни на перспективу?

3. Які можливі перешкоди при організації виробництва?

4. Де, у кого і на яких умовах закупляється сировина?

5. Чи передбачена охорона навколишнього середовища?


Деньгигиф.gif

Тиждень 7-8. Настала черга попрацювати фінансовому відділу і розробити фінансовий план.

1. Розраховуємо собівартість продукції.

2. Встановлюємо ціну.

3. Прогнозуємо обсяги майбутніх продажів.

4. Розраховуємо показники діяльності фірми: валовий дохід, валові витрати фірми, прибуток, рентабельність виробництва.

5. Оцінюємо обсяг необхідних інвестицій.

Розрахунки проводимо у табличному процесорі засобів google.docs.


Тиждень 9. Завершальний етап роботи над проектом. Учні упорядковують матеріали, дані досліджень які отримали, готуються до захисту свого проекту (презентація бізнес-плану, буклет з інформацією про підприємство, розроблений засобами MS Publusher).


Тиждень 10. Учні публікують свої роботи у вигляді вікі-статті, переконують «інвестора» надати кошти саме їм, стисло презентуючи свій проект, роздають буклети. Для цього вони повинні отримати дозвіл батьків.

Протягом всього часу роботи над проектом вчитель проводить консультації для груп, перевіряє плани робіт, надає додаткові завдання обдарованим учням, а у слабких учнів перевіряє щоденні плани роботи, вносить в них корективи.


Приклад учнівської вікі-статті "Бізнес-план ТОВ "Pizza Hut"

Відомості про автора

Куфлєй Марина Миколаївна

Вчитель економіки та інформатики

Харківська гімназія №152

Контактні дані

informatika152 на gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією програми Intel "Навчання для майбутнього"

Дати проведення тренінгу 4-8 лютого 2013 року

Місце проведення тренінгу м. Харків, Єврейський культурний центр «Бейт Дан»

Тренери Шевчук Лариса Петрівна, Скрипка Анна Володимирівна