Портфоліо Канаєвої Л.Л. з теми "Функція. Її секрети та графік"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Функція. Її секрети та графік"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика (алгебра), технології, українська мова

Навчальна тема (як записано в програмі)

Функції

Вік учнів, клас

13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект присвячений вивченню теми "Функції". Проект "Функція. Її секрети та графік" присвячений важливому поняттю сучасної математики функціональній залежності. Вивчення функцій, їх поведінки та побудова їх графіків є важливим розділом шкільного курсу математики, оскільки знання побудови графіків часто допомагає вирішувати складні завдання, а інколи є єдиним засобом їх вирішення. Вміння будувати графіки функцій викликає великий інтерес в учнів. В процесі роботи над проектом в учнів розвивається абстрактне мислення і просторова уява. Матеріал проекту являє собою пізнавальний інтерес для учнів і може застосовуватися для різних груп школярів внаслідок своєї узагальненості та практичної спрямованості.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми "Функцiя"

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні зможуть:

- Представити результати своєї роботи у вигляді презентації; буклету;

- Визначати позитивне в спілкуванні та обговоренні питання;

- Збирати експериментальні дані з подальшою обробкою, впорядковувати їх, готувати для демонстрації, надавати пояснення, аргументувати та робити висновки;

- Провести математичну обробку результатів експерименту по знаходженню середньої температури повітря;

- Побудувати математичну модель зміни температури повітря протягом певного проміжку часу (Доба, тиждень, місяць)

- Аналізувати, узагальнювати, робити висновки під час обговорення знайденої інформації;

- визначати та складати алгоритм запису формули лінійної функції за її графіком.

- будувати та читати графік лінійної функції;

- пояснювати зв'язок між k і b та графіком; визначати за значеннями коефіцієнтів k і b розміщення графіків на координатній площині.

- Створювати опорний конспект «Залежність між коефіцієнтами k і b і графіком функції y = kx + b;

- Знати означення функції, лінійної функції, області визначення, області значень функції, графіка функції,

- Уміти читати графік функції і будувати графік функції в найпростіших випадках;

- Розуміти, що функція є математичною моделлю реальних процесів;

- Знати способи задання функції;

- Уміти знаходити значення функції, яку задано формулою, при даному значенні функції змінної;

- Уміти знаходити значення функції в найпростіших випадках;

- Уміти будувати графік лінійної функції, що містить модуль;

- Уміти задавати формулою лінійну функцію, що проходить через дві дані точки;

- Уміти проводити дослідження взаємного розміщення графіків лінійних функцій залежно від кутового коефіцієнта;

Опис оцінювання

Оцінювання учнів повинно відбуватися впродовж всього проекту. Оцінювання ґрунтується на матеріалах які попередньо записані вчителем для учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями матеріалу, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання. На початку роботи над проектом учні заповнюють таблицю З-Х-Д. Учні використовують форму оцінювання для самооцінювання свого проекту. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій необхідно ця ж форма оцінювання. Контрольний список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання проекту . Після обговорення у класі необхідно оцінити ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження. Необхідно розробити критерії оцінювання самостійних та контрольних робіт, форми оцінювання роботи учнів в малих групах протягом роботи над проектом, критерії оцінювання учнівських презентацій та спільну роботу над дослідженням.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Учнівська вікі стаття "Функція. Її графік. Зв'язок між формулою та графіком"

Ученическая вики статья "История развития понятия "функция"


За тиждень до початку проекту необхідно познайомити з буклетом

Kanaeva 1.jpg

Kanaeva 2.jpg

Відомості про автора

Канаєва Людмила Леонідівна

Математика

Комунальний заклад "НВО школа - ліцей № 8

м. Кіровоград

luydakanaeva@gmail.com

Відомості про тренінг

02-06.07.2012

м. Кіровоград

Литвиненко Ольга Валентинівна, Скрипка Ганна Володимирівна