Портфоліо Дудкіна Сергія з теми "Графіки тригонометричних функцій в нашому житті"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Тригонометричні функції

Основний та другорядні навчальні предмети

Алгебра та початки аналізу, геометрія, фізика, інформатика

Вік учнів, клас

10 клас, 16-17 років

Стислий опис проекту

Даний проект присвячений навчальній темі "Тригонометричні функції", яка вивчається в 10 класі. Основними теоретичними положеннями теми є основні тригонометричні формули, тригонометричні функції та їх властивості, графіки тригонометричних функцій. Відповідаючи вимогам Державних стандартів, проект орієнтований на систематизацію та узагальнення вже наявних теоретичних знань, розширення та поглиблення їх за рахунок самостійного пошуку додаткового історичного матеріалу, відбору і вирішення завдань прикладного характеру, розвиток навичок знаходити, відбирати і ефективно використовувати інформацію, формулювати проблему і вирішувати її, уміння долати труднощі, формує навички роботи в команді, навички публічного виступу. Після завершення проекту учні будуть знати, яким чином поняття "тригонометрія" і "тригонометричні рівняння" виникли в алгебрі, вміти розв'язувати задачі із застосуванням тригонометрії, використовувати набуті знання і вміння для вирішення практичних завдань. Робота над проектом буде сприяти розвитку креативності, комунікативності, толерантності у дітей.

План вивчення теми

Оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. На початку проекту проводиться: оцінювання навчальних потреб учнів за допомогою спеціальної діаграми та таблиці З-Х-Д. За допомогою Опитувальника проводимо соціальне оцінювання готовності класу до вивчення нової теми. Під час проведення проекту проводиться анкетування для поділу учнів на групи, оцінювання Інтернет-ресурсів (Форма оцінювання вікі-статті). Оцінюються самостійні письмові роботи, тестування, усні відповіді. По завершенні проекту відбувається самооцінювання, взаємооцінювання, остаточного оцінювання вікі-статті, оцінювання вміння брати участь в обговореннях, оцінювання навичок спілкування. Учням надається можливість ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надається час та допомога для виправлення чи редагування вже створеної вікі-статті, блогу чи презентації. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, бюлетеня (чи вікі) і учнівських письмових відповідей на запитання.

Діяльність учнів та вчителя

На початку проекту вчитель:

- проводить урок, на якому дає основні поняття про тригонометричні функції;

- готує список доступної в бібліотеці школи літератури з теми проекту;

- перевіряє роботу Інтернету та потрібних комп’ютерних програми у комп’ютерному класі;

- відправляє інформаційний буклет про метод проекту батькам;

- проводить тестування та обговорення тем, по результатам яких об’єднує учні у дві (або більше) групи ;

- формулює критерії оцінювання роботи учнів;

- показує приклад учнівської роботи: Графіки тригонометричних функцій в нашому житті;

- показує презентацію для фасилітації.

Учні:

- обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію;

- складають план роботи групи, та розподіляють обов’язки у групі.

Для того, щоб з’яcувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД таблицю, Опитувальник і організаційну діаграму. Вчитель демонструє Презентацію з проблемою, в якій описана життєва ситуація, що заставляє замислитись над тим, як краще виконувати будь-які дії, маючи чіткі інструкції чи ні. Також в презентації можна побачити результати опитування ЗХД. Разом обговорюють та оцінюють ідеї учнів які вони пропонують. Тільки після цього учитель пропонує учням проект. Для того, щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, вчитель демонструє Приклад учнівської вікі-статті. Кожна з груп учнів на протязі вивчення теми проводить власне дослідження та наповнює інформацією вікі-статтю чи блог.

Впродовж роботи над проектом вчитель:

- консультує групи;

- забезпечує групи ресурсами;

- згідно плану контролює послідовність виконання проекту;

- заповнює оціночні листи груп учнів

Учні:

- консультуються з учителем;

- обговорюють проміжні результати;

- оформляють проект;

- звіряються з контрольними списками для презентації та інформаційного бюлетеню;

- готуються до захисту;

- оцінюють роботу в команді.

Наприкінці роботи над проектом вчитель:

- під час захисту проекту задає допоміжні питання;

- оцінює проекти;

- проводить опитування;

- заповнює таблиці загального оцінювання;

- узагальнює отримані результати за допомогою оцінювання результатів роботи групи.

Учні:

- проводять захист проекту;

- задають один одному питання;

- обговорюють проекти;

- відповідають на питання вчителя.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Дудкін Сергій

Фах, навчальний предмет

Фах: Вчитель математики та інформатики

Навчальний предмет: Інформатика

Навчальний заклад

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради Харківської області

Місто\село, район, область

м. Харків

Контактні дані

Електронна пошта:

dudkinsereja@mail.ru

ddknsv@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

04-08.02.2013

Місце проведення тренінгу

Єврейський культурний центр «Бейт Дан», м. Харків

Тренери

Шевчук Лариса, Скріпка Ганна