Портфоліо Гущиної Ірини Володимирівни на тему "Подорож планетою рівнобедрених трикутників"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Подорож планетою рівнобедрених трикутників

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія,алгебра,історія.

Навчальні цілі

У процесі розробки проекту учні знайомляться з ознаками подібності трикутників, рівнобедреним трикутником та його властивостями. В учнів будуть формуватися навички створення презентацій за темою «Навіщо потрібні знання про рівнобедрені трикутники» . В них будуть вдосконалюватися навички збирання даних кількома способами – пошук навчального матеріалу в інтернеті, опрацювання наукової літератури, перегляд науково-пізнавальних журналів та публікацій в бібліотеці, зв'язок з життям. Впроваджують аналіз, а саме учні аналізують відмінність рівнобедрених трикутників від інших видів трикутників, які є відмінності властивостей даного виду трикутників. Впорядкування – де будуть використовуватися ці знання в сучасному житті в новітніх технологіях. Осмислення – наприклад, як допомагають знання з геометрії в будівництві дахів, які мають форму трикутників. Учні навчаться переконливо демонструвати відомості про способи використання знань про ознаки рівності трикутників , впевнено доводять, що саме ці знання можна використовувати для вимірювання недосяжних відстаней використовувати в повсякденному житті, промисловості, науці та інших галузях життя, добираючи відповідні типи за допомогою відео презентацій, малюнків, або інших засобів візуалізації даних. Формуються в учнів уміння з’ясовувати ознаки та властивості рівнобедрених трикутників. Удосконалюються та поглиблюються знання з теми. Виявляють зв’язок математики з мистецтвом , музикою , філософією , астрономією, архітектурою. Вчаться планувати свою діяльність. Критично мислити, розмірковувати, робити висновки, приймати самостійно аргументовані рішення, діють у команді, спілкуючись та співпрацюючи.

Вік учнів, клас

12-14 років 7 клас

Стислий опис проекту

У навчальному проекті беруть участь учні 7 класу. Тема 2: Трикутники. Основні види діяльності: групова, у парах, індивідуальна. Передбачається використання ігрових моментів,. Складання карток самоаналізу знань із теми, заповнення колонок таблиць «Знаю» або «Хочу знати» Учні створюють міні проекти: -Презентація «Навіщо потрібні знання про рівнобедрені трикутники?» -Публікація «Де використовуються знання про рівнобедрені трикутники.» -Вікі-статтю « Рівність трикутників . Рівнобедрені трикутники в житті людини»

Повний План вивчення теми

План реалізації проекту

План вивчення теми

Навчальні цілі

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують: 1. До початку проекту проводиться діагностика: а) навчальних потреб учнів З-Х-Д З-Х-Д б) рівня їх фактичних знань учнів з теми; в) рівня сформованості навичок роботи з технологіями Веб 2.0 та створення презентацій. 2. Під час проведення проекту проводиться: а) анкетування для групування учнів та розподілення ролей з урахуванням інтересів учнів та психо-фізіологічних можливостей кожної дитини; б) оцінювання навичок використання інтернет-ресурсів форма оцінювання Інтернет ресурсів оцінювання мультимедійного проекту: загальні критерії, рубрики, основні критерії та принципи оцінки; контрольний список для оцінки веб сайтів. в) відслідковування ходу виконання роботи; г) поточне оцінювання діяльності учнів згідно критеріїв вікі-статті, презентації. д) оцінювання учнями власної діяльності.Форма оцінювання власної діяльності 3. По завершенню проекту проводиться: а) Визначення самоспрямованості навчання Форма оцінювання самоспрямованості; б) Взаємооцінювання командною роботою Форма оцінювання командної роботи; в) визначення рівня здобутих знань з теми "Рівність трикутників.Рівнобедрені трикутники" та сформованих умінь використання технологій Веб 2.0, взаємооцінювання командною роботою.

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність вчителя: Починаючи роботу над проектом, необхідно сформулювати ключове та тематичні питання, тобто скласти план проекту. Наступним етапом є розробка критеріїв оцінювання кожного виду робіт: створення презентацій Презентація Презентація, публікацій Публікація Публікація Публікація Публікація, вікі-сторінок Учнівська вікі сторінка до проекту "Чи потрібні знання про рівнобедрені трикутники в житті?", підготовка буклету про проектний метод, створення презентації про даний проект. Впродовж проекту вчитель спостерігає за роботою учнів, контролює та консультує їх, у разі необхідності певна корекція. Наприкінці проекту вчитель залучає учні до оцінювання та оцінює роботи. Діяльність учнів: Учні знайомляться з планом проекту вчителя, з критеріями оцінювання кожного виду робіт, вчаться створювати презентації, публікації, вікі-статті, готувати буклети згідно з темою проекту. Повинні вміти самостійно працювати, обробляти інформацію, виділяти головне та відстоювати свою точку зору. Учні повинні зрозуміти що така робота вимагає ретельної обробки знайденого матеріалу, виділення головного з безліч інформації, аналіз, синтез, дотримання логіки викладення інформації, грамотного написання та оформлення, використання комп'ютерних технологій. Головне - кожен повинен бути задіяним.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Гущина Ірина Володимирівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Новий Стародуб, Петрівський район, Кіровоградська область

Контактні дані

irina12261983@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

24.09.2012-1.10.2012


Місце проведення тренінгу

Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів


Тренери

Гончарук Віталій Дмитрович