Портфоліо Гондзі Лесі Вікторівни з теми "Як живеться в он-лайні?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми (творча назва)

Як живеться в он-лайні?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

основний предмет - інформатика

дотичні предмети - математика (статистика)

Навчальна тема (як записано в програмі)

Служби Інтернету (10 клас).

Інформаційні технології персональної та колективної комунікації(11 клас).

Вік учнів, клас

10 клас (15-16 років)

11 клас (16-17 років)

Стислий опис

Інтернет сьогодні дуже стрімко охопив наше суспільство. Людство на диво швидко адаптувалося до інформаційного простору. Хтось отримує від цього величезну користь, самореалізується, займається самоосвітою. А хтось.. Підлітки – найуразливіша суспільна категорія, яка піддається негативному впливу Інтернету. Саме вони є цільовою аудиторією, на яку мимовільно, без їхнього розуміння, на рівні підсвідомості виплескується негатив Інтернету та його сервісів. За допомогою проекту «Як живеться в он-лайні?» учні дослідять, проаналізують інформаційний простір 21 століття, визначать переваги та недоліки Інтернету, дослідять, як можна з користю використовувати ресурси Інтернету для себе і для суспільства. Учні визначать основні тенденції суспільної моралі (в межах свого селища) щодо сфер застосування Інтернету. Діти визначать вплив соціальних сервісів на різні вікові категорії населення, зроблять відповідні висновки. Проект виконують учні 10 та 11 класів. В процесі роботи діти поділяються на групи. В кожній групі розподіляються ролі таким чином:

Дизайнери-проектувальники

Статистики

Рецензенти

Журналісти – дослідники.

Учні проводять опитування, письмове анкетування, аналізують ресурси Інтернету, досліджують Інтернет - контент з критичної точки зору. В проекті передбачається систематизація результатів учнівських досліджень у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Результати досліджень учнів планується використовувати для вивчення теми «Інтернет» на наступні роки, для ознайомлення вчителів, батьків на батьківських зборах з результатами досліджень з метою інформування та ознайомлення з позитивом і негативом в Інтернеті. Проект має на меті показати користь від Інтернету, виробити психологічну стійкість до негативу, попередити віртуальну залежність серед молоді.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту "Як живеться в он-лайні?"

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

По закінченню роботи над проектом учні зможуть:

— Визначати позитивне та негативне у мережі;

— Порівнювати та співставляти сайти за їх інформаційним наповненням;

— Представляти результати своїх досліджень у вигляді вікі-статті, буклету, блогу;

— Оцінювати знайдену в Інтернеті інформацію про способи не загубитися в он-лайні та раціонально використати ресурси Інтернету;

— Збирати експериментальні дані; впорядковувати їх, готувати для демонстрації, надавати пояснення, аргументувати та робити висновки;

— Застосовувати навички спілкування за допомогою інтернет-ресурсів для спілкування – електронної пошти;

— Оцінювати, критикувати чи схвалювати ідеї однолітків у блогах;

— Здійснювати самоспрямування у своїй навчальній діяльності;

— Систематизувати, класифікувати результати своїх досліджень у вигляді схем, таблиць, діаграм;

- Пропагувати ідеї проекту серед однолітків, батьків, вчителів.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Протягом дослідження теми "Як живеться в он-лайні?" проводиться опитування та оцінювання учнів, щоб допомогти їм розвивати навички мислення 21 століття, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують Контрольний список блогу, публікації та вікі-статті в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого прогресу у навчальній діяльності.

Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів. Регулярно ведеться читання блогу дослідження, а наприкінці першого тижня здійснюється тестування учнів за допомогою бланку контролю. В кінці роботи над проектом здійснюється самооцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом.

Використовується формуюче оцінювання, тобто оцінюватися, яке проводиться на всіх етапах діяльності: до, під час і після завершення проекту з метою розвитку критичного мислення, спонукання учнів до критичного оцінювання результатів своєї роботи, взаємооцінювання та самооцінки. На початку роботи учні з’ясують свої навчальні потреби з допомогою організаційних діаграм та таблиць З-Х-Д і створять контрольний список, у якому відстежуватимуть власне просування в проекті. Рефлексію власної діяльності будуть здійснювати засобами блогу. Оцінювання буде здійснюватися з допомогою відповідних форм.

Контрольний список оцінювання вікі-сайту

Контрольний список оцінювання веб-сайту

ЗХД таблиця для учня

Презентація вчителя для оцінювання

Форма оцінювання супроводу навчання


Для здійснення формуючого оцінювання вчитель використовує форму-роз'яснення видів оцінювання на етапах роботи над проектом.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

За 2 тижні до початку роботи над проектом вчитель готує публікацію для учнів про метод унікальність методу проектів та його актуальність у 21 столітті.

публікація стор1
публікація стор1Учням оголошується тема дослідження «Як живеться в он-лайні?». Діти поділяються на групи враховуючи їхні нахили, здібності, вміння та особисті побажання. Журналісти - дослідники – знаходять, відбирають інформацію, аналізують проблему з наукової точки зору, знаходячи відповіді на тематичні питання дослідження: - Коли виник термін он-лайн? - Що таке життя в он-лайні? Яке воно? - Чи можна досягти гармонії між віртуальним та реальним? - Чи можна жити щасливо в оф-лайні? - Що буде з людством, якщо зникнуть соціальні сервіси? - Чи потрібно рятувати суспільство від он-лайну? - Чи соціальні сервіси та служби Інтернету спонукають людину займатися самоосвітою?

Дизайнери-проектувальники – розробляють модель проекту з урахуванням вимог естетики, композиції, колористики. Статистики – проводять статистичні дослідження, моніторинг інформаційних ресурсів з оголошеної теми, анкетування (або знаходять результати анкетування), аналізують, систематизують, класифікують отримані результати досліджень, будують діаграми, графіки, складають статистичні таблиці, які наочно ілюструватимуть всю зібрану інформацію. Рецензенти – редагують, тестують, коригують, дають поради. Виконують роль видавців: розробляють буклети, інформаційні повідомлення. Робота учнів над презентацією.

1.Учні аналізують ключове запитання.

2.Обговорюють сутність питання, спрямовують думки в єдине, загальне русло.

3.Дають власні відповіді на запитання (як вони думають).

4.Аналізують проблемні питання та завдання для дослідження, які пропонує вчитель.

5.Дискутують.

6.Визначають свою компетентність з теми, заповнюють поля Я знаю, Я хочу знати таблиці ЗХД «Оціни свої можливості та «слабкі місця».

7.Аналізують діаграму, висловлюють власні пропозиції.

Учні ознайомлюються з поняттями авторського права, посилання на джерела, статтею про плагіат, переглядають допоміжну презентацію. Діти граються в рольову гру. Її суть: доповнити презентацією власною картинкою, фото товариша, або з Інтернету, вказавши посилання на джерело, дотримуючись попередньо переглянутих у презентації та обговорених стратегій і правил використання чужих ресурсів. Пошук, оцінювання учнями веб-ресурсів, дотримання законів про авторське право. Перед тим, як почати шукати інформацію в Інтернеті, учні повторюють стратегії та принципи пошуку інформації засобами пошукових систем (тематичний пошук, за ключовими словами, тощо). Учні знайомляться поняттям критичної оцінки сайтів. За рекомендацією вчителя переглядають сайт, який містить певну інформацію з обраної теми, наприклад, http://lady.tochka.net/ua/3836-sotsialnye-seti-byut-po-realnoy-zhizni/ обговорюють його, критикують, схвалюють певні моменти. Розробникам проекту пропонується ознайомитися з таблицею оцінювання сайту та оцінити цей сайт за пунктами, запропонованими у формі. Як саме учні будуть використовувати комунікаційні сервіси та сервіси для співробітництва. - Вчитель створює опитувальник google. - Учні проходять діагностичне оцінювання, використовуючи створений опитувальник. - Обмін думками та надання коментарів один одному у колективному блозі. - Учні проводять дослідження, систематизують, класифікують інформацію, створюють результуючу презентацію, яка ілюструє результати досліджень. - Учні створюють учнівську вікі-статтю про свій проект. - Вчитель розробляє Контрольний список оцінювання вікі-статті та Форму оцінювання вікі-статті. - Вчитель розробляє документ для самоспрямування навчальної діяльності учнів

Лист дозвіл на використання даних

Діаграма оцінювання

Список використаних Інтернет-ресурсів


Вікі стаття проекту "Як живеться в он-лайні?"

Для ознайомлення учнів із завданнями для досліджень пропонується учительський документ для фасилітації - презентація, яка спрямує діяльність учнів та допоможе їм зорієнтувати свою дослідницьку діяльність у правильному напрямку.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Леся Гондзя

Фах, навчальний предмет

вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім.В.О.Сухомлинського

Місто\село, район, область

с.Павлиш, Онуфріївський район, Кіровоградська область

Контактні дані

e-mail: Alesya16031 на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Тренінг проходив з 27 лютого 2012р. по 2 березня 2012р.

Місце провведення тренінгу

м.Кіровоград, ОІППО імені Василя Сухомлинського.

Тренери

Дементієвська Ніна Петрівна та Скрипка Ганна Володимирівна