Портфоліо Банади Ольги Сергіївни з теми «Трикутники. Ознаки рівності трикутників»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Рівні трикутники

Назва проекту

Трикутоцентр

Розважальний трикутоцентр

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет - геометрія. Другорядні - алгебра, інформатика, історія,

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

    Учням пропонується взяти участь у проекті наприкінці вивчення теми “Трикутники”. Метою проекту є не лише поглиблення знать учнів про трикутники та ознаки рівності трикутників, але й спонукання учнів до пошукової та дослідницької діяльності. Робота над проектом розвиває уміння працювати в мережі Інтернет з різними джерелами інформації, формування навичок обробки та систематизації інформації, уміння працювати з презентаціями, сайтами, блогами.

    Під час роботи з проектом учні об’єднались на три групи. Учні першої групи - “Історики”, вони досліджують матеріали Інтернету, підручників, енциклопедій, довідників і дізнаються, що означає термін “трикутник”, які вчені займалися дослідженням трикутників, цікавинки про “єгипетські піраміди” і про піраміди в цілому. Учні другої групи - “Математики”, вони досліджують інформацію про різні види трикутників, їх елементи, властивості та ознаки. Також досліджують як можна дізнатися ширину річки Саксагань, не маючи доступу до протилежного берегу, за допомогою ознак рівності трикутників. Учні третьої групи - “Дизайнери”, вони досліджують інформацію про трикутники у побуті, як за допомоги трикутників покращити вигляд Кривого Рогу, де ми зустрічаємо трикутники, користь трикутників у нашому житті.

Трикутники у Києві

Основні запитання

Ключове запитання:

 • Як знання про геометричні фігури можуть допомогти нам прикрасити довкілля?

Тематичні запитання:

 • Як за допомогою використання трикутників покращити вигляд довкілля Кривого Рогу?
 • Як виміряти відстань до недоступного об’єкта, наприклад, ширину річки?
 • Як знання про єгипетські піраміди можуть допомогти нам в проектуванні Трикутоцентру?

Змістові запитання:

 • Що таке трикутник?
 • З яких елементів складається трикутник?
 • Які бувають види трикутників?
 • Які є ознаки рівності трикутників?

План вивчення теми

План впровадження

План проекту

Оцінювання

Оцінювання це не одноразова подія. Оцінювання є безперервним процесом упродовж виконаннями учнями проекту.

Оцінювання при навчанні за допомогою методу проектів повинно бути сплановано так, щоб:

 • Використовувати різноманітні стратегії та засоби оцінювання
 • Вести оцінювання у продовж всього навчального циклу
 • Надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми
 • Залучати учнів до процесу оцінювання

 З метою залучення учнів до процесу оцінювання вчителі повинні забезпечити  учнів наступним:

 • Чіткими критеріями оцінювання до початку виконання проектів
 • Моделями та інструкціями для високоякісної роботи
 • Можливостями для здійснення моніторингу (відслідковування ходу) власного просування учнів у навчанні
 • Засобами надання конструктивного зворотного зв’язку іншим учням та можливостями отримання оціночної інформації від інших учнів для того, щоб покращити свою виконану роботу і діяльність
 • Надати достатньо часу для представлення результатів та поліпшення процесів і продуктів
 • Підтримкою для формування учнями власних нових завдань для їх майбутнього навчання 


Етап Методи оцінювання Інструменти оцінювання
На початку проекту

       Методи оцінювання, які допомагають визначити попередні знання, уміння, навички учнів: опитування, спільні обговорення, робота з презентаціями, таблицями. Для оцінювання учнів я використала: Опитувальник, який створила у документі Microsoft Word за допомогою малюнку SmartArt, щоб перевірити знання учнів з навчальної теми; Мережевий опитувальник(Google форма), який створила за допомогою Google форм, для того, щоб визначити уміння учнів; Таблиця ЗХД Знаємо-Хочемо дізнатися-Дізналися створена в Google документі, щоб перевірити набуті знання учнів та уміння формулювати запитання; LearningApps типи трикутників та LearningApps ознаки рівності трикутників вправи, що допоможуть визначити попередні знання учнів.

        Робота з Презентацією основних питань (вчителя), учні визначать основні питання, над якими будуть працювати. Ознайомивши учнів з переліком навичок ХХІ століття  вчитель спрямовує на набуття цих навичок.

Впродовж роботи над проектом

       Продовження роботи з таблицею ЗХД. Оцінювння вміння учнів оцінювати веб-ресурси. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка спрямовує їх у навчанні. Періодичний перегляд записів учнів  дозволяє оцінити їх розуміння і скерувати їх навчання в потрібному напрямі. Потрібно заохочити учнів використовувати План впровадження для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план може слугувати для підсумкого оцінення роботи. Результати роботи подаються в google-таблиці оцінювання роботи учнів над проектом.

Наприкінці роботи над проектом

       Проводиться учнівська конференція, де учні демонструють результати проективної діяльності. Проводиться оцінка, самооцінка та взаємооцінка роботи за допомогою таблиці З-Х-Д; робота з таблицями; аналіз оцінених робіт. Заповнюються листи оцінювання проекту.

       Під час виступу з презентацією використовуюють такі форми: Форма оцінювання презентаціїФорма оцінювання блогу призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Використовують форми:Форма оцінювання готовності до критичного мисленняФорма оцінювання щодо самооцінки вікі-сайту, ​Форма оцінювання запитань до рефлексіїЗагальні критерії оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним. 

       По закінченю проекту проводиться презентація проектів учнів, взаємооцінювання та рефлексія.

Діяльність учнів та вчителя 

Етап Діяльність
І етап – Підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель 

До початку роботи над проектом вчителю потрібно: 

ІІ етап – Мотиваційний
 • Вчитель пропонує учням   презентацію основних питань. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.
 • Щоб перевірити рівень знань учнів з теми "Трикутники" та щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають, пропонуємо заповнити дві перші колонки    таблиці З-Х-Д (знаю-хочу дізнатися-дізнався).
 • Щоб оцінити знання учнів для виконання проекту виконується завдання по заповненню     графічних схем.
 • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням   Goole-таблицю, в якій відображаються результат роботи над дослідженням.
 • Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі Інтернет».
ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень.

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою.

Другий тиждень.

Учні працюють над створенням презентацій, веб-сторінок.

Одним із документів фасилітації є  Презентація основних питань вчителя

Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання учнів.

IV етап – захист проекту
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, проводимо підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється  третя колонка    таблиці З-Х-Д. Учні разом з учителем переглядають таблицю З Х Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити. 
 •  Учні пишуть підсумкову письмову роботу
 • Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з    google-таблиці.
 • Доцільно для подальшої участі учнів у навчальних проектах     здійснити рефлексію.


Банада Ольга СергіївнаФайли

Шаблон презентації звіту роботи учнів над проектом Трикутоцентру PowerPoint

Шаблон презентації звіту роботи учнів над проектом Трикутоцентру Prezi

Презентація основних питань

Публікація "Навчання за методом проектів" (сторінка 1)

Публікація "Навчання за методом проектів" (сторінка 2)

Відомості про автора

Банада Ольга Сергіївна

Ім'я, прізвище

Банада Ольга Сергіївна

Сторінка користувача

Профіль на Google+

Фах, навчальний предмет

Математика, інформатика

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область

Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

тел. 050 747 2624,

ел. адреси: banadaolga96@gmail.com

ban-olga@ukr.net

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel Навчання для майбутнього (1 група)

Дати проведення тренінгу

5 січня 2017 - 17 січня 2017 року

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет

Тренер

Крамаренко Тетяна Григорівна

Подібні проекти

Портфоліо Неводник Юлії з теми "Трикутники. Ознаки рівності трикутників"

Портфоліо Мамонової Марії Петрівни з теми "Трикутники"