Портфоліо Івашньової Світлани Володимирівни

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Чудернацькі винаходи навколо мене

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Німецька мова, історія

Навчальна тема

"Wissenschaft" (Наука)

Вік учнів, клас

15-16 років, 10 клас

Стислий опис

Навчальний проект призначений для використання на уроках німецької мови при вивчення теми «Наука». Зміст проекті доповнює зміст підручника «Німецька мова», автор - І.Сотнікова. Для роботи в проекті учні об’єднуються у три групи для проведення міні-досліджень та подальшого представлення до захисту їх результатів. Учні збирають та аналізують біографічні дані окремих винахідників, виокремлюють спільні риси, що могли вплинути на створення винаходів; уточнюють ставлення суспільства до нових винаходів, вивчають, які винаходи викликають посмішку сьогодні; вивчають та визначають, які побутові предмети, вони могли б удосконалити, пропонують ескізи або моделі можливих винаходів. Результати представляють у публікації, презентації, ескізах та блозі.

Повний План вивчення теми

Вивчення теми відбувається згідно з планом.

План вивчення теми

До початку теми учні знайомляться з учительською презентацією, а батьки - з публікацією.

Publikazija dlja batkiv.jpg Publikazija dlja batkiv2.jpg

Під час перегляду учительської презентації відбувається обговорення ключового та тематичних питань, самооцінювання за ЗХД – таблицею (індивідуально, з подальшим обговоренням в групі) та заповнення таблиці «Піраміда», визначення щодо подальшої роботи в певній групі. Учні об’єднуються у 3 робочі групи по 3-7 осіб: 1. група: вчені-історики; 2 група: : журналісти/представники громадської організації; 3 група інженери-винахідники Для кожної групи визначаються дослідницькі завдання: 1 група: проаналізувати біографії відомих винахідників, визначити спільні риси, визначити, як ці риси вплинули на їх здібності; створити буклет «Як впізнати справжнього винахідника» 2 група: проаналізувати історію створення найбільш уживаних побутових пристроїв, визначити, як сприймались ці винаходи суспільством на початку їх існування; як перша реакція суспільства вплинула на їх подальшу долю; зайти та проаналізувати інформацію про сучасні кумедні винаходи, підготувати презентацію найцікавіших кумедних винаходів сучасності. 3 група: проаналізувати , які побутові прилади потребують удосконалення, визначити, що саме не влаштовувало користувачів, визначити, як можна вдосконалити один з предметів, створити ескіз/діючу модель вдосконаленого приладу/предмету. Під час захисту проекту учні виступають з повідомленнями, підготовленими згідно вимог до усного мовлення. Після закінчення роботи над проектом і захисту учні пишуть лист, в якому діляться думками щодо змісту проекту і власної діяльності в ньому згідно вимог до письмового мовлення. Враження розміщуються в блозі проекту. Під час роботи в проекті учні використовуюь Інтернет для пошуку інформації, спільної роботи над документами, обміну думками та оприлюднення результатів діяльності. Оцінювання роботи учнів у проекті відбувається за спеціально розробленими формами, які одночасно використовуються учнями для само оцінювання та само спрямування власної пошукової діяльності. Самооцінювання та прогрес учнів відбуваються за рахунок використання спеціальних форм (таблиці З-Х-Д тощо). Для підтримки самостійної роботи учням надаються відповідні інструкції, наприклад, Інструкція для пошуку інформації у мережі Інтернет. В роботі вчителя, крім вказаних попередньо, важливим є контрольний список спостереження за навичками мислення.

Навчальні цілі

- знаходити, розуміти і передавати нову інформацію іноземною мовою усно і на письмі з використанням визначених граматичних структур; - вміти швидко та ефективно шукати інформацію; критично оцінювати зміст Інтернет-ресурсів, дотримуватись норм авторського права, належним чином користуватись цифровими та компютерними технологіями; - аналізувати отриману інформаціїю, оцінювати ступінь її достовірності, робити висновки - дослідити, якими рисами володіли найвідоміші винахідники минулого; - знайти інформацію про сучасні кумедні винаходи; - визначити шляхомпроведення опитування та аналізу його результатів, які побутові прилади (предмети) потребують удосконалення, запропонувати власний варіант такого рішення; - визначити, чи кожен зможе стати автором винаходу і як необхідно реагувати на незвичні винаходи - навчитись створювати усне та письмове повідомлення іноземної мовою за визначеними попередньо вимогами.

Опис оцінювання

Оцінювання роботи учнів у проекті відбувається за спеціально розробленими формами, які одночасно використовуються учнями для само оцінювання та само спрямування власної пошукової діяльності. Самооцінювання та прогрес учнів відбуваються за рахунок використання спеціальних форм (таблиці З-Х-Д тощо). Для підтримки самостійної роботи учням надаються відповідні інструкції, наприклад, Інструкція для пошуку інформації у мережі Інтернет. В роботі вчителя, крім вказаних попередньо, важливим є контрольний список спостереження за навичками мислення.. Інструментарій оцінювання включає графічні схеми, нотатки у блозі, контрольні списки, опитувальники, форми оцінювання. Оцінювання буде проводитись наступним чином: діяльність учнів у групах – за спеціально розробленими контрольними списками; усне і письмове мовлення – згідно з існуючими критеріями навчальних досягнень учнів; розвиток навичок мислення - за спеціальною формою. Весь інструментарій вказано у графіку оцінювання

Таблиця З-Х-Д

Піраміда винаходів. Форма для опитування до початку роботи в проекті.

Риси характеру винахідників. Радіальна діаграма

Риси характеру винахідників.Таблиця для спільної роботи

Опитувальник для друзів

Як записати коментар у блог

Мережевий питальник

Контрольний список спостереження за навичками мислення

Бланк рубрик оцінювання письмового мовлення

Інструкція для пошуку інформації в мережі Інтернет

Список використаних джерел

Контрольний список спільної роботи

Бланк самооцінювання результатів роботив проекті

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку роботи над проектом учні вивчають вимоги до письмово та усного мовлення, повторюють граматичні структури, обов’язкові до вживання, відповідну лексику, проводять тестування з граматики та лексики. Під час перегляду учительської презентації відбувається обговорення ключового та тематичних питань, самооцінювання за ЗХД – таблицею (індивідуально, з подальшим обговоренням в групі) та заповнення таблиці «Піраміда», визначення щодо подальшої роботи в певній групі. Учні об’єднуються у 3 робочі групи по 3-7 осіб: 1. група: вчені-історики; 2 група: : журналісти/представники громадської організації; 3 група інженери-винахідники Для кожної групи визначаються дослідницькі завдання: 1 група: проаналізувати біографії відомих винахідників, визначити спільні риси, визначити, як ці риси вплинули на їх здібності; створити буклет «Як впізнати справжнього винахідника» 2 група: проаналізувати історію створення найбільш уживаних побутових пристроїв, визначити, як сприймались ці винаходи суспільством на початку їх існування; як перша реакція суспільства вплинула на їх подальшу долю; зайти та проаналізувати інформацію про сучасні кумедні винаходи, підготувати презентацію найцікавіших кумедних винаходів сучасності. 3 група: проаналізувати , які побутові прилади потребують удосконалення, визначити, що саме не влаштовувало користувачів, визначити, як можна вдосконалити один з предметів, створити ескіз/діючу модель вдосконаленого приладу/предмету. Під час захисту проекту учні виступають з повідомленнями, підготовленими згідно вимог до усного мовлення. Після закінчення роботи над проектом і захисту учні пишуть лист, в якому діляться думками щодо змісту проекту і власної діяльності в ньому згідно вимог до письмового мовлення. Враження розміщуються в блозі проекту. Під час роботи в проекті учні використовуюь Інтернет для пошуку інформації, спільної роботи над документами, обміну думками та оприлюднення результатів діяльності. Оцінювання роботи учнів у проекті відбувається за спеціально розробленими формами, які одночасно використовуються учнями для само оцінювання та само спрямування власної пошукової діяльності. Самооцінювання та прогрес учнів відбуваються за рахунок використання спеціальних форм (таблиці З-Х-Д тощо). Для підтримки самостійної роботи учням надаються відповідні інструкції, наприклад, Інструкція для пошуку інформації у мережі Інтернет. В роботі вчителя, крім вказаних попередньо, важливим є контрольний список спостереження за навичками мислення.

Учнівський блог

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Світлана Івашньова

Фах, навчальний предмет

німецька мова

Навчальний заклад

Олександрійська гімназія-інтернат

Місто\село, район, область

м. Олександрія Кіровоградська область

Контактні дані

ivasch на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

27.02.2012 - 03.03.2012

Місце проведення тренінгу

КОІППО

Тренери

Дементієвська Ніна Петрівна, Скрипка Ганна Володимирівна