Портфоліо Іванової Наталії з теми "Роль математики в житті людини. Рівняння"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Роль математики в житті людини. Рівняння

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, алгебра, геометрія, фізика, хімія, географія, історія

Навчальна тема

Лінійні рівняння з однією змінною

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис

Навчальний проект розраховано для учнів 7 класу, при вивченні ними теми: «Лінійні рівняння з однією змінною». Учні повинні навчитись складати модель задачі, рівняння до неї та аналізувати розв’язок рівняння. Робота над проектом відбувається у групах. Результатом праці є створення вікі-статті, презентації, публікації.

Повний План вивчення теми

| План вивчення теми

| План впровадження

Навчальні цілі

По закінченню проекту учні:

• Здобудуть систему математичних знань, вмінь та навичок, які стали базою для виконання завдань проекту, а також необхідні у повсякденному житті і достатні для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.

• Зможуть поглиблювати ці знання, розвивати вміння та навички, розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, вчитимуться аналізувати та синтезувати здобуті знання; зможуть класифікувати, узагальнювати, робити певні висновки щодо виконаної роботи; здобудуть вміння критично мислити.

• Більш точно застосовуватимуть здобуті знання на практиці (під час розв’язування прикладних задач), та в повсякденному житті.

• Навчаться підбирати методи для своїх досліджень, висувати гіпотези, експериментально їх перевіряти, робити висновки.

Опис оцінювання

Початок проекту

1. Опитувальник для учнів

2. Проведення анкетування серед учнів

3. Робота над основними поняттями проекту

4. Представлення та розгляд презентації вчителя

5. ЗХД (Знаю Хочу Дізнаюсь)

Робота над проектом

1. Консультативна роль вчителя

2. Самооцінювання та взаємооцінювання

3. Командна робота

4. Контроль за дотриманням вимог до виконання різних видів роботи

Під час проекту вчитель проводить оцінювання навчальних потреб учнів за допомогою | Контрольного списку з самоспрямування учнів

Закінчення проекту

1. Представлення вікі-статті

2. Представлення учнівської презентації

3. Представлення учнівського публікації

4. Опитування

Після закінчення проекту вчитель проводить оцінювання результатів діяльності учнів | Оцінювання вікі-статті, | Оцінювання бюлетня

Діяльність учнів

Перед початком роботи над проектом, вчитель ознайомлює вчителів з науковою публікацією, а учнів з презентацією.

| Презентація завдання

| Наукова публікація для вчителів

| Наукова публікація для вчителів, 2 сторінка

Потім, після перегляду презентації, вчитель, за допомогою мозкового штурму, пропонує учням створити ЗХД-таблицю, у вигляді: | ЗХД

Учні досліджують:

• історію походження поняття рівняння та вчених, які займалися вивченням цього поняття;

• використання математики в різних сферах людської життєдіяльності;

• формулювання задач, використовуючи явища навколишнього середовища;

• застосування рівнянь до розв’язування прикладних задач.

Перед початком роботи над проектом, учитель проводить опитування учнів. | Опитування

Для того, щоб з’яcувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити таблицю | Попереднє опитування

Протягом роботи над проектом вчитель перевіряє рівень знань учнів за допомогою організаційних діаграм такого виду: | Організаційна діаграма

Учні об’єднуються в групи: практики, дослідники, ерудити

Дослідники:

1. Досліджують використання математики в різних сферах людської життєдіяльності.

2. Збирають інформацію про застосування математичних знань в повсякденні.

3. Займаються оформленням статті.

Вчені-практики:

1. Шукають цікаві прикладні задачі та пропонують шляхи їх розв’язання, використовуючи лінійні рівняння з однією змінною.

2. Будують схему розв’язування прикладних задач за допомогою рівнянь.

3. Створюють презентацію.

Ерудити:

1. З’ясовують, що таке рівняння, які є способи їх розв’язування.

2. Розробляють рекомендації щодо розв’язування прикладних задач.

3. Займаються створенням наукової публікації.

У проекті учитель і учні є нерозривною ланкою, яка є взаємозв’язаною і взаємодоповнюючою. На початковому етапі проекту вибираються головні питання, над яким питаннями проведена робота. Учитель накреслює основні питання проекту за допомогою презентації вчителя.

Коли будуть обрані питання, над якими будуть працювати групи учнів, починається пошук інформації. Для цього учні користуються друкованою літературою, мережею Інтернет, вибираючи та відділяючи головне від другорядного. Під час роботи учнів з мережею Інтернет, учні будуть використовувати форми оцінювання веб-сайтів.

Результатом учнівської роботи будуть:

1. Вікі-стаття

2. Учнівська презентація

3. Наукова публікація (буклет)

Під час роботи над проектом учні обмінюються інформацією за допомогою електронної пошти та голосових повідомлень. А також користуються блогами, он-лайн документами для спільного редагування, які дозволяють учням співпрацювати, учні діляться своїми думками та пропозиціями щодо реалізації проекту. Вчитель створює для учнів тематичні опитувальники до початку та в кінці роботи над проектом.

Учнівська вікі-стаття "Математика в житті і діяльності людини"

Інструкція_користувача_сайту Вікі

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Іванова Наталія Сергіївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Живанівська ЗШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с.Живанівка, Компаніївський район, Кіровоградська обл.

Контактні дані

natalya-ivanova-89@bk.ru

natalyasergiivna@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20.08.12-25.08.12

Місце провведення тренінгу

м.Кіровоград, Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В.Сухомлинського

Тренери

Литвиненко Ольга Валентинівна, Скрипка Ганна Володимирівна