Навчальний проект Реалізація міжпредметної інтеграції у процесі вивчення інформатики

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Реалізація міжпредметної інтеграції у процесі вивчення інформатики

Призвище Ім'я по Батькові

Кузнецова Ірина Василівна,
учитель інформатики Донецької спеціалізованої загальноосвітньої фізико-математичної школи І-ІІІ ступенів № 35
вищої категорії, учитель-методист

Номінація

Найкращий навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

Інформатика, література, художня культура, історія, географія, астрономія, фізика, біологія, екологія, хімія, математика, логіка, економіка.

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

Реалізація проекту сприятиме створенню у школяра цілісного уявлення про навколишній світ за умови створення мережевих предметних або міжпредметних проектів, роботи в групах тощо.
Інноваційна значущість проекту полягає у формуванні й розвитку проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей як міжпредметної компетентності учнів для реалізації їх творчого потенціалу та успішної соціалізації в суспільстві.

Очікуваний результат

• сформованість пізнавальної діяльності;
• вміння оцінювати логіку побудови своєї діяльності;
• розвиток соціального інтелекту і рефлексивних умінь;
• зміна мотивації навчання з зовнішньої на внутрішню;
• сформованість умінь добувати академічні знання за допомогою використання різних джерел інформації.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

В проекті беруть участь учні 5 - 11 класів.

Етапи реалізації проекту

1. Коригування своєї педагогічної діяльності на початковому етапі реалізації проекту (2010 - 2011 навчальний рік).
2. Процес реалізації навчального проекту (2011 – 2012, 2012-2013, 2013-2014 навчальні роки).
3. Аналіз досягнутих результатів (2014 - 2015 навчальний рік).

Мета проекту:

Цілеспрямоване формування міжпредметної компетентності учнів через інтерактивне вивчення інформатики.

Мета роботи вчителя

Допомогти школярам знайти розумний баланс між академічними знаннями і практичними вміннями, залучаючи для цього знання з різних областей, розвиваючи здатність прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів рішення за допомогою використання ІКТ.

Завдання

1. Забезпечити учасникам освітнього процесу доступ до різних інформаційних каналів.
2. Застосовувати різноманітні форми і методи навчальної діяльності, що дозволять розкрити суб'єктний досвід учнів.
3. Створити атмосферу зацікавленості для кожної дитини на уроці.
4. Розробити і реалізувати технологічний підхід до навчання на основі структурування навчальних цілей і когнітивної діяльності.
5. Виховувати самостійність у вирішенні основних проблем через пізнання навколишнього світу.

Опис проекту

Технологія реалізації проекту cкладається з міжгалузевого наповнення структури, мети, змісту навчання, інтерактивної організації навчального процесу та керування ним, синтезу ефективних методів і форм навчальної діяльності, інтерактивного супроводу.
Інтегруюча функція реалізується через проведення інтегрованих уроків, використання міжпредметних зв'язків на різних етапах уроку, відпрацювання навичок і вмінь роботи з великими потоками інформації, застосування інтерактивних технологій, дослідницьку та проектну діяльність. За допомогою міжпредметної інтеграції не тільки на якісно новому рівні вирішуються завдання навчання, розвитку та виховання учнів, але й закладається фундамент для комплексного бачення й вирішення складних проблем реальної дійсності.
Технологія реалізації проекту проходить за чотирма векторами: урочним, позаурочним, позашкільним та дистанційним. У кожному обов’язково присутні діагностика, мотивація, активізація, супровід та відслідкування результатів.
Мета навчання – через інтерактивне вивчення інформатики формування міжпредметної компетентності учнів. Зміст обирається у міжпредметному контексті, завдання пов’язані з перекладом предметних текстів на мову інформатики.
Організація навчального процесу реалізується в урочному, позаурочному, позашкільному векторах, міжпредметних учнівських проектах. Я систематично проводжу інтегровані уроки, веду гурток «Країна Інформіка», організовую дистанційне навчання, реалізую віртуальні подорожі, конкурси, форуми тощо.
Серед найбільш результативних методів та форм навчання я виділяю роботу в парах та малих групах, ротаційні трійки, мозковий штурм, карусель, незакінчене речення, мікрофон, дерево рішень, рольову гру, роботу з інтерактивними Е-підручниками, Е-посібниками тощо.
Діяльність учнів організовую таким чином, щоб діти дізнавались нове не від мене, а відкривали його самі. Моя головна задача при цьому – допомогти дитині розкритися, розвинути власні ідеї.
Діяльність учителя будується на взаємодії, яка направлена на спільне конструювання навчальної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей школярів, їх мотивації, активності, прагнення до використання засвоєних способів дій у різних сферах життєдіяльності.
Постійне відстеження якості навчального процесу через дослідження мотиваційної сфери учнів, параметрів інформаційної та проектної компетентності, рівня засвоєння знань надає можливість своєчасно вносити корективи до системи роботи та підвищувати якість навчання.
Я намагаюся кожен свій урок зробити засобом розвитку творчих здібностей учнів, їхніх талантів, інтересів, самовираження та самореалізації, розвивати постійне прагнення до пізнання й самовдосконалення. Застосування інтерактивних методів навчання дає змогу створювати таке навчальне середовище, де процес набуття теоретичних знань тісно пов’язаний з опануванням відповідних видів діяльності, а групові форми організації навчання використовуються як основний механізм розвитку особистості.
Активна взаємодія учнів в процесі навчання означає зняття заборони на спілкування й стимулювання того, що сприяє перетворенню навчання з індивідуальної діяльності в спільну працю. Колективна пізнавальна діяльність більш емоційна і привчає до прояву ініціативи.
Ідеї, що продукуються в групі, допомагають учасникам бути корисними один одному. Висловлення думок допомагає їм відчути власні можливості та зміцнити їх. Такі методи мають фундаментальний принцип – взаємодія не лише між учнем та вчителем, а й між учнями. Двосторонній обмін інформацією є найбільш важливою складовою всіх інтерактивних методів навчання, саме в такій взаємодії народжується творчість.
Застосування таких технологій дозволяє змінити способи подання навчального матеріалу під час традиційних уроків, різко підвищити можливості його сприйняття учнями, наситити урок мультимедійною інтерактивною наочністю. Це робить навчання більш яскравим і різноманітним та спонукає учнів до самостійної дослідницької роботи, яка може бути як індивідуальною так і колективною під керівництвом вчителя. Інтерактивні інформаційні технології створюють мультимедійний міжгалузевий простір навчання.
Результатом творчості на уроках та в позашкільній діяльності стає дослідницька робота учнів. Участь у ній дозволяє дітям займатися творчістю, формує універсальність знань, передбачає самостійну постановку проблеми, добір джерел та літератури, інтерпретацію й оцінку подій.

Ідея проекту:

Провідна ідея проекту полягає в поєднанні інтерактивних інформаційних технологій (інтерактивних підручників, програм, дошки тощо) з інтерактивними технологіями навчання для розвитку міжпредметної компетентності учнів.

Візуалізація (структура) проекту

Shem1.png

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Шкільні предмети, з якими інтегровано роботу Які учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Коригування своєї педагогічної діяльності на початковому етапі реалізації проекту (2010 - 2011 н.р.). Дослідження можливостей середовища Power Point для розробки відеосупроводу уроків та анімації оповідань. Література, біологія, астрономія Засоби Power Point та iSpring Presenter, iSpring Quiz Maker. Представлення та захист робіт на шкільному тижні інформатики.
2. Процес реалізації навчального проекту (2011 – 2012 н.р.).
 1. Дослідження можливостей середовища Power Point для розробки електронного навчального ресурсу зі стереометрії за темою «Перерізи багатогранників», який можна використовувати на уроках математики, а також для самостійного навчання.
 2. Дослідження питання охорони життєвого середовища та раціонального його використання, збереження й збагачення природних ресурсів при розробці екологічного сайту "Зелена країна", місця для об'єднання однодумців, куди кожен міг би звернутися за допомогою в екологічній сфері.
Математика, географія, екологія, біологія
 • Засоби Power Point та iSpring Presenter, iSpring Quiz Maker.
 • Блокнот, для запису HTML-коду сайту, Adobe Flash.
 • Обидві роботи посіли ІІ місце на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН;
 • Роботи стали переможцями Всеукраїнського етапу конкурсу «Екософт-2012» і лауреатами П'ятої Всеукраїнського фестивалю-виставки в м. Києві «Обдаровані діти України»;
 • Учні презентували свої роботи на форумі «Індустрія інформаційних технологій -2012»;
 • Учні, що представляли ці роботи стали лауреатами ІІІ Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій та творчих проектів в м. Києві «Майбутнє України».
3. Процес реалізації навчального проекту (2012-2013 н.р.).
 1. Дослідження можливостей середовища Power Point при створенні візуальних ефектів та моделюванні й відтворенні хронології історичних процесів.
 2. Дослідження засобів інтегрованого середовища Visual Studio.Net для створення програми - розв'язника розрахункових задач з фізики.
 3. Дослідження факторів, що впливають на здоров’я та життя людини, ії аналіз на сторінках сайту та можливість для користувачів продіагностувати стан свого здоров’я за загальними показниками.
Історія, фізика, біологія, екологія
 • Засоби Power Point та iSpring Presenter, iSpring Quiz Maker.
 • Microsoft Visual Studio
 • Блокнот, для запису HTML-коду сайту, Adobe Captivate.
 • Дві роботи(2, 3) посіли ІІІ місце на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН;
 • Учень, що представляв розв'язника розрахункових задач з фізики посів ІІІ місце в національному етапі Міжнародного Балтійського науково-інженерного конкурсу та брав участь у Міжнародному етапі в м. Санкт-Петербург;
 • Всі три роботи стали лауреатами Всеукраїнського етапу конкурсу «Екософт-2013» та лауреатами І виставки «Наукова весна» у рамках Фестивалю науки в Донецькому національному університеті;
 • Дві роботи(1, 3) стали лауреатами Шостої Всеукраїнського фестивалю-виставки в м. Києві «Обдаровані діти України», та брали участь у форумі «Індустрія інформаційних технологій -2013».
4. Процес реалізації навчального проекту (2013-2014 н.р.).
 1. Створення логічної комп’ютерної гри "Катапульта", придатної не тільки для розваги, а й для відтворення фізичних процесів.;
 2. Дослідження можливостей зміни кліматичних умов окремих планет для приведення атмосфери, температури та екологічних умов до стану, придатного для проживання земних рослин і тваринта оформлення результатів дослідження на сайті «Тераформування Землі»
Логіка, астрономія
 • Мова програмування JavaScript
 • Блокнот, для запису HTML-коду сайту.
 • Роботи посіли ІІІ місце на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН;
 • Роботи стали переможцями Всеукраїнського етапу конкурсу «Екософт-2014»;
5. Аналіз досягнутих результатів (2014 - 2015 н.р.). Заплановано провести обласний майстер-клас, де буде представлений досвід роботи над проектом та презентацію всіх творчих дослідницьких робіт учнями, що брали участь у роботі над проектом.


Які результати одержали учні в проекті?

Результатом реалізації проекту є високий рівень знань учнів, який підтверджується позитивною динамікою результатів навчання. Мої учні є не лише призерами обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики, Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, а й різноманітних Всеукраїнських конкурсів, виступають на конференціях та форумах.
Досвід моєї роботи обговорювався в рамках Всеукраїнських та обласних науково-практичних конференцій, семінарах, а також в публікаціях. У світ вийшли двадцять шість моїх друкованих робіт. Однак існують і труднощі в реалізації проекту, такі як недостатня готовність до співпраці, кооперації деяких учителів-предметників, більш високий рівень ІТ-компетентності в учнів ніж окремих педагогів. Не завжди технічні можливості школи відповідають моїм задумам та ідеям. Але мій досвід має попит у освітян області, тому я проводжу майстер-класи і педмайстерні в Донецькому облІППО.
Отже, я впевнена, що інтеграція є засобом розширення можливостей шкільної освіти, засобом методичного збагачення педагога й підвищення якості навчання. У зв'язку з цим інформаційні технології стають не тільки об'єктом вивчення, але також засобом і робочим середовищем навчання.
Інформатика не має кордонів. Вона – територія партнерства

Наш фотоальбом

1 ku.jpg 7 ku.jpg
            Всеукраїнський конкурс "Учитель-новатор 2010"                                     Всеукраїнський конкурс "Інтел-ТЕХНО"
IMG 0802.JPG 100 4377.JPG

Всеукраїнська науково-технічна виставка молодіжних інновацій                 Урочисте вручення Почесної грамоти МОН України
                    та творчих проектів “Майбутнє України”

IMG 4600.JPG IMG 4592.JPG
                                                                            На інтерактивному уроці інформатики

Матеріали проекту:

Shem2.png

Розробки уроків

Клас, рівень Тема уроку Конспект уроку Посилання на презентацію до уроку
10,
академічний
Добавление анимационных эффектов к объектам слайда. Движение объектов по заданным траекториям. Анимационные эффекты смены слайдов. Практическая работа. Анимация в слайдовых презентациях. Конспект урока "Добавление анимационных эффектов к объектам слайда" Мультимедійна презентація [1]
11,
стандарт
Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів Конспект уроку "Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів" Мультимедійна презентація [2]
11,
стадарт
Создание и настройка диаграмм в Excel. Выбор типа диаграммы. Практическая работа: Построение диаграмм Конспект урока "Создание и настройка диаграмм в Excel. Выбор типа диаграммы. Практическая работа: Построение диаграмм" Мультимедійна презентація [3]
11,
академічний
Бази даних. Системи управління базами даних Конспект уроку "Бази даних. Системи управління базами даних" Мультимедійна презентація [4]


Приклади робіт

Творчі учнівські роботи на основі застосування Назви робіт Тези робіт Посилання на роботи
Power Point Заяц, Косач, Медведь и Весна
Загадочный лес
Развитие советской космонавтики
 • Відеоролик 1[5]
 • Відеоролик 2[6]
 • Відеоролик 3[7]
Power Point Електронна енциклопедія «Перерізи багатогранників» Електронна енциклопедія «Перерізи багатогранників» Енциклопедія [8]
Power Point Інтерактивний альбом давнього світу Інтерактивний альбом давнього світу Інтерактивний альбом [9]
Microsoft Visual Studio Розв’язник розрахункових задач з фізики «Електромагнітні явища» Розв’язник розрахункових задач з фізики «Електромагнітні явища» Розв’язник[10]
Логін: Test

Пароль:Test

Засобів для створення веб-ресурсів Екологічний сайт «Зелена країна» Екологічний сайт «Зелена країна» Сайт «Зелена країна»[11]
Засобів для створення веб-ресурсів Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на організм людини на сайті «Body faсtor» Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на організм людини Сайт «Body faсtor»[12]Участь учнів у конкурсах, виставках, форумах

• Робота учня 10 класу Гулого Єгора в 2010-2011 навчальному році посіла І місце на обласному та ІІІ місце на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту дослідницьких робіт МАН, ІV місце у Всеукраїнському етапі конкурсу «Інтел-ТЕХНО», брала участь у Всеукраїнському етапі конкурсу «Екософт».
• В 2011-2012 навчальному році на районному етапі МАН два учні 11-А класу (Гулий Єгор, Лисенко Вадим) посіли І місце, а на обласному – ІІ місце
• Учні Гулий Єгор, Лисенко Вадим, Нагорнюк Ростислав стали переможцями Всеукраїнського етапу конкурсу «Екософт-2012» і лауреатами П'ятої Всеукраїнського фестивалю-виставки в м. Києві «Обдаровані діти України», Київ, 18 травня 2012 р.
• Переможці ХІ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій “Екософт–2012” презентували свої роботи на форумі «Індустрія інформаційних технологій -2012», жовтень 2012
• Учні Лисенко Вадим, Нагорнюк Ростислав стали лауреатами ІІІ Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій та творчих проектів в м. Києві «Майбутнє України», Київ, 2012 р.
• В 2012-2013 навчальному році учень 11 класу Мартюк Богдан посів ІІІ місце в національному етапі Міжнародного Балтійського науково-інженерного конкурсу та брав участь у Міжнародному етапі в м. Санкт-Петербург(Російська Федерація)
• В 2012-2013 навчальному році на районному етапі МАН три учні 11-А класу (Разумов В’ячеслав, Нагорнюк Ростислав, Мартюк Богдан) посіли І місце, а двоє з них на обласному – ІІІ місце
• Учні Разумов В’ячеслав, Нагорнюк Ростислав, Мартюк Богдан стали лауреатами Всеукраїнського етапу конкурсу «Екософт-2013»
• Учні Мартюк Богдан, Нагорнюк Ростислав стали лауреатами І виставки «Наукова весна» у рамках Фестивалю науки в Донецькому національному університеті, 24.04.2013
• Учні Мартюк Богдан, Разумов В’ячеслав, Нагорнюк Ростислав стали лауреатами Шостої Всеукраїнського фестивалю-виставки в м. Києві «Обдаровані діти України», Київ, травень 2013 р.
• Учні Мартюк Богдан та Нагорнюк Ростислав брали участь у форумі «Індустрія інформаційних технологій -2013», жовтень 2013

Друковані роботи

• «Інформатика в задачах, ребусах, кросвордах», Донецьк, Витоки, 2009 [13]
• «Розв'язання задач з інформатики з розробкою консультацій чотирьох рівнів складності», Збірка обласної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи профільного навчання і допрофесійної підготовки старшокласників області», Донецьк, Витоки, 2010 [14]
• Гра «Комп’ютерний турнір», Конкурс «Найрозумніший з інформатики», Позакласний захід «Телечехарда», Змагання «Подорож в країну «Інформатика», КВК: «І жартома, і серйозно»!, «Інформатичний листопад», Донецьк, Витоки, 2010. [15]
• «Електронний підручник «Основи Інтернет», Тези робіт науково-технічних проектів в категорії «Комп’ютерні науки», Київ, НТУУ «КПІ», 2011 [16]
• «Електронний підручник «Основи Інтернет», Науково-методичний журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї», Київ, № 4 (92)-2011 [17]
• «Турбо Паскаль. Практичні роботи з тестовими завданнями з інформатики», Науково-методичний журнал «Інформатика в школі», Основа № 12 – 2010, № 1-2 – 2011 [18]
• «Розвиток пізнавального інтересу і творчої активності учнів», Науково-методичний журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї», Київ, №1(89)- 2011 [19]
• «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики», «Робота з об’єктами файлової системи. Практична робота в 9 класі», «Усюди Excel. Інтегрований урок-гра у 10 класі», «Створення лінійних програм в інтегрованому середовищі Pascal. Урок інформатики в 11 класі», «Розробка та виконання програм з використанням рядкових величин в інтегрованому середовищі Pascal. Урок інформатики в 11 класі» «Урок на біс. Клуб педагогів-майстрів Донеччини», частина ІІ, Донецьк, Витоки, 2011 [20]
• Майстер-клас «Принципы педагогической техники», Науково-методичний журнал «Педагогічна Скарбниця Донеччини», Витоки, № 2- 2010 [21]
• «Організація наукового суспільства учнів школи «Мала Академія Наук», Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток дослідницьких здібностей обдарених дітей та молоді», Житомир, 11-12 травня 2011р [22]
• Матеріали «Цикл уроків за темою «Редактор растрової графіки Photoshop» з 19.02.2012 року розміщені на порталі «Учительський журнал он-лайн», сертифікат МУ № 002719 [23]
• «Інноваційний освітній проект «Природнича скарбниця», Матеріали П'ятої Міжнародної науково-практичної конференції "Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави", 24-30 вересня 2012 р., Гаспра [24]
• «Дидактичні засади створення електронних підручників», Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді», 6-7 грудня 2012 року в м. Київ [25]
• «Організація наукового суспільства учнів школи «Мала Академія Наук», Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні засади дослідження динаміки структури інтелектуальних властивостей особистості обдарованих підлітків», 4 квітня 2012р., Київ. [26]
• «Організація наукового-дослідницької діяльності дітей підліткового віку», Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи», 16-17 квітня 2013р., м. Кіровоград. [27]
• «Розвиток дослідницьких вмінь та навичок старшокласників», Секрети досвіду навчально-виховних закладів Донеччини, Анотований каталог обласної картотеки перспективного досвіду, Донецьк, Витоки, 2012 [28]
• «Карта освоєння інтерактивних засобів навчання», Науково-методичний журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї», Київ, № 4 (108)-2013 [29]
• Учитель Донеччини: творчість та конкурентоздатність, Матеріали переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013», номінація «Інформатика», Донецьк, Витоки, 2013 [30]
• «Шлях до перемог: побудова та реалізація індивідуального освітнього маршруту учнів засобами інтерактивних та дистанційних технологій», Інформатика, Всеукраїнська газета для вчителів інформатики, Шкільний світ, № 13(661), липень 2013 [31]
• «Растрова графіка. Лабораторний практикум. Уроки 1-4», Інформатика, Всеукраїнська газета для вчителів інформатики, Шкільний світ, № 14(662), липень 2013 [32]
• «Растрова графіка. Лабораторний практикум. Уроки 5-10», Інформатика, Всеукраїнська газета для вчителів інформатики, Шкільний світ, № 16(664), серпень 2013 [33]
• «Джерела й параметри растрових зображень», Інформаційно-практичний бюлетень «Все для вчителя», № 3, 2013[34]
• «Використання ресурсів мережі Інтернет для підвищення ефективності роботи з обдарованими дітьми», Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави», 26-30 вересня 2013 року, Гаспра [35]
• «Робота з розвитку академічної обдарованості дітей в умовах інноваційної освіти», Матеріали ІV Міжнародного кримського педагогічного конгресу «Інновації та моделі безперервної освіти», 2-4 жовтня 2013 року, Гаспра [36]
• Педагогічне есе, книга Педагогічний олімп Донеччини. Топ-10 кращих освітян, Витоки, 2013 [37]
• «Бази даних. Системи управління базами даних.», «Все для вчителя», № 12, 2013 [38]
• «Організація наукового-дослідницької діяльності дітей підліткового віку», «Наукові записки Малої академії наук», Випуск 3, Київ, «Мала академія наук», 2013 [39]
• «Педагогічна діяльність з розвитку академічної обдарованості дітей в умовах інноваційної освіти», Науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості», ІОД, Київ, № 10(17)/10/2013[40]

Список літератури

Нормативна база
1. Закон України «Про освіту»
2. Закон України «Про загальну середню освіту»
3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
4. Національна стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2010 роки
5. Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки»
6. Концепція Державної цільової програми впровадження у науково-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
Теоретична база

7. Аствацатуров Г.О. Дизайн мультимедийного урока: методика, технологические приемы, фрагменты уроков. – Волгоград: Учитель, 2009. – 133с.
8. Барна О.В. Вивчаємо! Досліджуємо! Діємо! Інформатика ті ІКТ в навчальних закладах – № 4-5(34-35) – 2011 с. 62-70
9. Березовський В.С, Потієнко В.О., Завадский І.О. Основи комп’ютерної графіки: Навч. посібник – К.: ВHV, 2010. – 400 с.
10. Березовський В.С., Стеценко І.В., Практичний посібник з курсу Microsoft «Учителі в онлайні»: Навч. Посібник – К.: ВHV, 2012. – 64 с.
11. Габрусєв В. Комп’ютерна графіка. Посібник – К.:Шкільний світ, 2005. – 111с.
12. Дорошенко Ю. Комп’ютерна графіка в старших класах. Посібник – К.:Шкільний світ, 2005. – 126с.
13. Золочевська М.В. Використання «інструментів мислення» в груповій дослідницькій діяльності студентів і учнів. Інформатика ті ІКТ в навчальних закладах – № 4-5(34-35) – 2011 с. 71-75
14. Казанцева О.П. Мій скромний педагогічний досвід. Інформатика ті ІКТ в навчальних закладах – № 2(20) – 2009 с. 40-43
15. Кучерова Г.М., Ягоднікова В.В. Інтерактивні вправи та ігри: Навч. посібник – Х:Основа, 2009. – 144 с.
16. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Частина 1. Загальна методика навчання інформатики. – К.: Навчальна книга, 2004. – 256 с.
17. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Частина 2. Методика навчання інформаційних технологій. – К.: Навчальна книга, 2004. – 287с.
18. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Частина 3. Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. – К.: Навчальна книга, 2004. – 196 с.
19. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Частина 4. Методика навчання основ алгоритмізації та програмування. – К.: Навчальна книга, 2004. – 365 с.
20. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьминська О.Г. Зошит з інформатики 10 клас. Частина 1, 2: Робоч. Зошит – К.: Корбуш, 2008. – 112с.
21. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьминська О.Г. Інформатика: експериментальний підручник для 10 класу. Підручник – К.: Корбуш, 2008. – 592с.
22. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Войцеховський М.О., Проценко Т.П. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики – К.: ЦНМЛ, 2011. – 73с.
23. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій: Навч.-метод. посібник – Х.:Основа, 2010. – 176 с.
24. Пометун О. І. «Енциклопедія інтерактивного навчання». – Київ, 2007. – 144с.
25. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии : учебн. пособие. - М. : Народное образование, 1998. - 256 с.
26. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посібн./ - К. : Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с.

Нагороди та грамоти

В 2009-2010 навчальному році:
 Лауреат обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2009»
 Подяка Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за плідну співпрацю, творчий внесок щодо організації Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні технології навчання інформатики»
 Подяка Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, вагомі результати у с праві навчання і виховання підростаючого покоління
 Диплом Міністерства освіти і науки України учасника Всеукраїнського відкритого конкурсу на кращу модель наукового товариства учнів МАН
В 2010-2011 навчальному році:
 Сертифікат «Інтел-Техно Україна» за вагомий внесок у підтримку науково обдарованої молоді України
 Подяка «Інтел-Техно Україна» за ґрунтовну підготовку учасника Конкурсу «Інтел-Техно Україна 2011»
 Подяка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за підготовку учасників та активну участь у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2011»
 Диплом Управління освіти Донецької обласної державної адміністрації, як переможця регіонального конкурсу програм роботи з обдарованими дітьми
 Диплом Академії педагогічних наук України фіналіста(3 місце) Сьомого Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор за створення електронного підручника «Основи Інтернет»
 Почесна грамота Національної Академії педагогічних наук України за інноваційний підхід при розробці телекомунікаційного проекту, довготривалу плідну працю по впровадженню ІКТ в НВП
В 2011-2012 навчальному році:
 Подяка «Інтел-Техно Україна» за ґрунтовну підготовку учасника Конкурсу «Інтел-Техно Україна 2012»
 Подяка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за підготовку учасників та активну участь у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2012»
 Подяка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України науковому керівнику учня 11 класу Лисенка Вадима, що представляв авторську розробку «Електронна енциклопедія «Перерізи багатогранників», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2012»
 Подяка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України науковому керівнику учня 11 класу Гулия Єгора, що представляв авторську розробку «Сайт «Крок до ВНЗ», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2012»
 Подяка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України науковому керівнику учня 10 класу Нагорнюка Ростислава, що представляв авторську розробку «Екологічний сайт «Зелена країна», яка посіла призове місце у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2012»
 Сертифікат Калінінської районної в м. Донецьку ради автора та організатора міського майстер-класу «Дидактичні засади створення електронних засобів навчання»
 Грамота Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за підготовку дипломант фінального етапу VIII Міжнародної Олімпіади з основ наук з інформатики
 Грамота Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за активну та творчу участь в реалізації Державної цільової програми «Сто відсотків» в Донецькій області
 Подяка Видавництва «Шкільний світ» учасника ХІ Всеукраїнського огляду-конкурсу «Панорама творчих уроків»  Диплом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України лауреату П'ятої Всеукраїнської виставки-фестивалю «Обдаровані діти України», м. Київ

В 2012-2013 навчальному році:
 Сертифікат Національної Академії педагогічних наук України за участь в V Міжнародній науково-практичній конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави»
 Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління
 Сертифікат Національної Академії педагогічних наук України за участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді», 6-7 грудня 2012 року в м. Київ
 Благодарность Балтийского научно-инженерного конкурса руководителю научного проекта, продемонстрировавшего высокий уровень знаний и яркие исследовательские способности авторов.
 Диплом Центрального оргкомітету Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», який присвоює звання «Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Інформатика»
 Диплом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України лауреату Шостої Всеукраїнської виставки-фестивалю «Обдаровані діти України», м. Київ
В 2013-2014 навчальному році:
 Сертифікат Національної Академії педагогічних наук України за участь в VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави»
 Сертифікат Національної Академії педагогічних наук України за участь в VІ Міжнародному кримському педагогічному конгресі «Інновації та моделі безперервної освіти»
Протягом 2009, 2010, 2011, 2012 років є лауреатом премії міського голови.