Навчальний проект "Турист! Пізнай Донецький край!"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Автор проекта

Лущик Тетяна Володимирівна

Назва проекту

Турист! Пізнай Донецький край!

Предмет,класс

Географія, 9 клас

Краткая аннотация проекта

Донецький край відомий як потужний індустріальний центр України, але він має й великий природно-рекреаційний потенціал. Проект передбачає розкриття туристичних та екскурсійних можливостей Донецького краю, дослідження й опис різноманітних об'єктів природи, історії і культури, що є перлинами краю, вивчення соціально-побутових ресурсів, які задовольняють потреби туриста, створення буклету, тематичних презентацій і розробку екскурсійного маршруту. Проект буде проводитися в рамках вивчення навчальної теми з географії "Географічна характеристика своєї області".

Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос

Чому Донецький край маловідомий як туристичний?

Проблемные вопросы

Чим приваблює Донецький край туристів?

Чи задовольняють потреби туриста соціально-побутові ресурси краю?

Які види туризму можуть розвиватися в Донецькому краї в майбутньому?

Учебные вопросы

Які джерела географічної інформації допоможуть вам пізнати Донецький край як туристичний?

Що відносять до туристичних ресурсів?

Охарактеризуйте природно-рекреаційний потенціал Донецького краю.

Чи є в Донецькій обдасті унікальні об'єкти природи,пам'ятники історії та культури?

Які території й об'єкти природно-заповідного фонду Донецької області використовують у туристичній діяльності?

Чи є в Донецькій області пам'ятники природи і курорти загальнодержавного значення?

Які пам'ятники історії і культури нашого краю вам відомі?

Назвіть соціально-побутові об'єкти туристичної сфери краю.

Який екскурсійний маршрут ви б могли запропонувати у межах Донецької області?

Як ви можете застосувати в повсякденному житті географічні знання, отримані при вивченні даної теми проекту?

План проведения проекта

Проект розрахований на 4 тижні ( 6 уроків ).

1-й тиждень: 1. Залучення учнів до участі в проекті (вступна презентація, публікація для батьків); 2.Виявлення інтересу, потреб і ступеня готовності учнів до участі в проекті (бесіда, анкетування); 3. Розуміння теми, цілей та питань проекту («Мозковий штурм»); 4. Виявлення опорних знань та вмінь учнів (тестування); 5.Формування творчих груп серед учнів , планування роботи в групі (заповнення листів планування роботи), знайомство учнів з джерелпми інформації за темою проекту і критеріями оцінювання результатів проектної діяльності (критерії оцінювання продуктів проектної діяльності).

2-й, 3-й тижні: 6. Виконання основних етапів проекту, проведення консультацій (використання шаблонів, письмових щоденників учасників проекту, журналу спостереження вчителя, бланків контролю, оцінних листів); 7.Розробка продуктів: презентацій, буклету, екскурсійного маршруту;

4-й тиждень: 8. Презентація результатів проекту та оцінювання роботи творчих груп за проектом експертною групою, яка складається з учнів, вчителів, батьків (конференція); 9.Рефлексія (проведення самооцінки проектної діяльності).

Визитная карточка проекта

візитна картка проекту

Публикация учителя

публікація для батьків

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся

вступна презентація Лущик Т.В.

вступна презентація вчителя

Пример продукта проектной деятельности учащихся

Презентація творчої групи “юні краєзнавці” за темою: «Туристичні ресурси Донецької області»

Презентація творчої групи “юні краєзнавці” за темою: «Туристичні ресурси Донецької області»

1 частина буклету екскурсійного маршруту "Їдемо на північ"

2 частина буклету екскурсійного маршруту "Їдемо на північ"

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию

критерії оцінювання презентації

критерії оцінювання буклету

самооцінка вкладу учня в роботу групи

відгук на портфоліо проекту

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности

Державний стандарт географічної освіти

Друковані матеріали:

Грицак Ю.П. Організація самодіяльного туризму. – Харків: Екограф, 2008. - 164 с.

Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство. - К.: Альтерпрес, 2003. - 352 с.

Стадник О.Г. Метод проектів у викладанні географії. - Харків: Вид.група «Основа», 2008. – 110 с.

Словник термінів

Опитувальник

Завдання соціогеографічного практикуму

Шаблони:

лист планування роботи в групі

оцінний лист для роботи групи

Пам'ятки:

пам'ятка з пошуку інформації

пам'ятка з ведення дискусії

Полезные ресурсы

Інтернет-ресурси:

Географічний портал

Туристична бібліотека

Український туристичний портал

Світ географії та туризму

Природно-рекреаційний потенціал Донецької області

Види туризму

«Зелений» сільський туризм на Донеччині

Екскурсійні тури по Донецькій області

Проекты с аналогичной тематикой

Проект "Traveling abroad planning"

Проект "Оці степи, це небо, ці ліси..."

Другие документы

Використання WIKI в роботі

Google Документи

Реалізація проекту