Навчальний проект "Таємниці Атлантичного океану"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Атлантичний океан. Фізико-географічна характеристика.

Призвище Ім'я по Батькові

Юрченко Вікторія Вікторівна

Номінація

Навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

Географія, історія, біологія, фізика

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

1. Уміння вчитися


2. Соціальна компетентність


3. Загальнокультурна компетентність


4. Здоров’язберігаюча


5. З інформаційних і комунікаційних технологій

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

8 клас, 13-14 років

Термін реалізації проекту

2 тижні

Мета проекту:

Метою проекту є формування в учнів знань про Атлантичний океан, його нерозгадані таємниці, засвоєння учнями знань про природну і соціальну складову географічної оболонки Землі, формування в учнів комплексного, просторового, соціально орієнтованого знання про планету Земля у результаті застосування краєзнавчого, регіонального і планетарного підходів та усвідомлення цілісного географічного образу досліджуваного об’єкту.

Опис проекту

Проект розрахований на учнів 8 класу і відповідає навчальній темі «Атлантичний океан» з предмету географія. Проект спрямований на закріплення та систематизацію знань з теми, розширення уявлень про Атлантичний океан, його нерозгадані таємниці, а також на розвиток умінь аргументовано відстоювати свою думку в ході дискусій, презентувати інформацію та себе.

Ідея проекту:

Даний навчальний проект навчить учнів використовувати різні способи збору і обробки інформації, шукати різноманітні шляхи розв’язання поставлених учителем проблем, презентувати себе та результати своєї діяльності

Основні питання:

Ключове питання:

Що ми знаємо про Атлантичний океан?

Тематичні питання:

1. Провідні запитання для учнівських проектів, що спрямовують дослідження

2. Чому люди почали досліджувати Атлантичний океан?

3. Як океан впливає на материки, що омиває?

4. Чи є ще на карті океану « білі плями »?

5. Сучасні дослідження океану, його напрямки?

6. Трагедії в історії Атлантики?

7. Освоєння ресурсів океану.

Змістові питання:

1. Назвіть послідовність пунктів плану фізико-географічної характеристики океану?

2. Виділіть спільні і відмінні риси у географічному положенні Тихого і Атлантичного океанів?

3. Як впливає особливість розташування Атлантичного океану на його природу?

4. Які материки омиває Атлантичний океан?

5. На які природні ресурси багатий океан?

6. Хто такий Тур Хейердал, його внесок у дослідження океану?

Візуалізація (структура) проекту

Схема навчального проекту юрченко.jpg]

Стислий опис:

На початку проекту відбувається попереднє оцінювання знань учнів за допомогою усного опитування та тестів. Для виявлення потреби учнів, заповнюється таблиця З-Х-Д ,в якій учні мають описати, що знають про Атлантичний океан. Заповнюють діаграму «Дослідження океану» та «Загадки океану» , для виявлення стартових знань про Атлантичний океан. Оцінюється вміння школярів оцінювати веб-ресурси, за допомогою опитувальника «Оцінка Веб-сайтів». В процесі проведення досліджень вчитель перевіряє знання учнів з теми за допомогою ребусів, кросвордів, онлайнових ігор. Під час заповнення своєї вікі-сторінки школярі використовують форму оцінювання вікі-сторінки. Вчитель має змогу переглядати записи та коментарі учнів, що дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, надати їм допомогу в потрібному напрямку. Учні також використовують форму оцінювання з балами, за якою вони мають створювати презентацію а також для підсумкового оцінювання. На початку проекту учні об’єднуються в групи: «Історики», «Дослідники», «Науковці». Кожна група отримує творче завдання, в кінці проекту представляє своє дослідження у вигляді проектної роботи(презентації, буклету, блогу, вікі-статті). На завершальному етапі учні оцінюють свою роботу за допомогою розроблених форм з критеріями оцінювання: критерії оцінювання презентації, критерії оцінювання вікі-статті, критерії оцінювання блогу, критерії оцінювання публікації. Також знання учнів з теми перевіряються за допомогою мережевого опитувальника.

Які результати одержали учні в проекті?

Учні навчилися

1.Давати характеристику географічного положення Атлантичного океану 2.Розповідати про історію відкриття і дослідження океану 3.Розуміти будову та рельєф дна океану 4.Давати характеристику клімату 5.Пояснювати причини виникнення ураганів біля берегів Америки 6.Характеризувати властивості водних мас 7.Пояснювати катастрофи в Бермудському трикутнику 8.Розкривати багатство органічного світу океану 9.Наводити приклади використання природних ресурсів океану людиною 10.Вдосконалювати вміння здійснювати пошук потрібної інформації в інтернеті та зберігати її 11.Представляти результати своїх досліджень у вигляді презентації, публікації, блогу 12.Навчилися працювати в групі 13.Презентувати себе і результати своєї діяльності 14. Відстоювати свою думку 15.

Наш фотоальбом

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Матеріали проекту:

1.Учнівська презентація


2.Учнівська вікі-стаття


3.Учнівська публікація(буклет)


4.Учнівський блог

Використані матеріали:

Оцінювання сторінок Інтернету

Опитувальник "Атлантичний океан"

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання вікі-статті

Критерії оцінювання блогу

Критерії оцінювання публікації

Критерії оцінювання роботи груп

Таблиця ЗХД

Кросворд

Організаційна діаграма 1

Організаційна діаграма 2

Діаграма Вена

Хмара тегів

Географічний пазл

Інтернет-ресурси

Вікіпедія


http://www.mon.gov.ua


https://learningapps.org


http://ru.calameo.com


ImageChef.com


bubble.as

Список літератури

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія: Підручник для 7-го класу.-К.:Навчальна книга,2007 р..

Проекти подібної тематики

Тихий океан

Проект Океанія-колиска людства

Відгуки про проект

Опитувальник "Відгук про проект"

Таблиця відгуків