Портфоліо проекту "Океанія - колиска людства"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Океанія – колиска людства

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - ГЕОГРАФІЯ

Другорядні предмети - Інформатика, Охорона здоров'я

Навчальна тема (як записано в програмі)

ОКЕАНИ

Вік учнів, клас

7 клас

Стислий опис проекту

На початку проекту перед учнями постає екологічна проблема – в результаті глобальних катастроф всі материки поступово затоплюються. Людству необхідно будувати міста під водою. В якому океані це найкраще зробити? На перших кроках проекту, а саме на уроках з предмету охорона здоров'я, учні знайомляться з характеристиками навколишнього середовища, в якому може жити людина. Надалі, вивчаючи тему «Океани» з географії, учні виділяють ті властивості кожного океану, які задовольняють життєвим умовам людини. По закінчені теми, виконуючи практичну роботу, учні порівнюють всі характеристики й властивості океанів та визначають той океан, який найкраще пристосований для підводного життя людини. Результати роботи над проектом представляють на учнівській конференції.

Повний План вивчення теми

План проекту

План впровадження проекту

Навчальні цілі

По закінченні проекту, учні:

  • •знатимуть умови здорового життя людини;*
  • •знатимуть основні характеристики океанів;*
  • •матимуть уявлень про сучасний стан природи Землі як середовища життя людини, а також у розумінні елементарних зв’язків між компонентами природи, між природою і людиною;*
  • •розширять уявлення про природні закономірності на основі роботи з різними за змістом і масштабом картами, вміння складати описи природи різних територій та ін.
  • •знатимуть комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації*
  • •ефективно будуть використовувати час та розподіл робочого навантаження*
  • •ефективно формулюватимуть думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання;*
  • •вмітимуть швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.*
  • Учні зможуть оформляти, аналізувати та синтезувати інформацію для вирішення проблем та відповідей на запитання; оцінювати власну діяльність та навчальний процес*

Діяльність вчителя

Вхідна презентація вчителя

Інструкція пошуку в Інтернеті для учнів (фасилітація)

Блог для фасилітації

Публікація для батьків:

Сторінка 1

Публикация для батьків Океанів cnh1.jpg

Сторінка 2

Публикация для батьків Океанів 2.jpg

Опис оцінювання

На початку проекту для визначення навчальних потреб учнів застосовується мозковий штурм, в якому використовується концептуальна карта. Впродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Із самого початку роботи над проектами учні використовують рефлексію, контрольний список для презентації, форму оцінювання для вікі або контрольний список для блогу, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб проаналізувати своє навчання відслідковувати успіхи та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щотижня на основі спостережень та перегляду письмових щоденників, журналів ходу проекту. Наприкінці роботи над проектом учні оцінюють за допомогою форм оцінювання електронних продуктів, щоб допомогти здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Та ж сама форма оцінювання використовується і для оцінювання їх кінцевих презентацій спеціальним журі на учнівській конференції

Діяльність учнів

На початку проекту перед учнями постає екологічна проблема – в результаті глобальних катастроф всі материки поступово затоплюються. Людству необхідно будувати міста під водою. В якому океані це найкраще зробити? Під час демонстрації вчительської презентації, учні відповідають на питання мозкової атаки (застосовуються діаграма та карта), розбиваються на групи для обговорення тематичних питань(використовується розрізана на частини карта океану) . Ці групи залишаються працювати над тематичними питаннями далі.

На перших кроках проекту, учні знайомляться з характеристиками навколишнього середовища, в якому може жити людина. Надалі, вивчаючи тему «Океани» з географії, учні виділяють ті властивості кожного океану, які задовольняють життєвим умовам людини. На даному етапі учасники проекту працюють з інтернет-ресурсами для ознайомлення з позапрограмним, додатковим, матеріалом (статті, відео, фото), щоб заповнити даними порівняльні таблиці, вчаться критично оцінювати веб-сторінки та інформацію. Для організації пошуку в Інтернет використовують інструкцію.По закінчені теми, виконуючи практичну роботу, учні порівнюють всі характеристики й властивості океанів та визначають той океан, який найкраще пристосований для підводного життя людини.

Учнівська група «Вчені Біологи» визначають умови навколишнього середовища, в яких можуть жити українці. Дослідження проводять спостерігаючи за своїм навколишнім середовищем і порівнюючи його стан з санітарно-гігієнічними нормами. Результати оформлюють у вигляді комп’ютерної презентації.

Групі «Інженери Гідрологи» потрібно відповідно до умов, складеними біологами,описати ті властивості океанів, за якими можна визначити придатність певного океану для підводного життя. Для цього учні знайомляться з навчальним матеріалом, перегладають рекомендовані художні, навчально-публіцистичні фільми, читають художні твори. . Отримані характеристики оформлюють у вигляді порівняльної таблиці та розташовують їх у вікі–статі в Інтернеті.

Група «Мешканці підводного світу» повинні ознайомитися з умовами, складеними біологами, характеристиками океанів, описаних гідрологами; проаналізувавши результати, визначити найкращий океан для існування підводне місто українців; створюють проект міста у вигляді малюнку (публікації, фото колажу, мультимедії), для створення проекту підводного міста користуються блогом для фасилітації.

Під час проекту вчитель надає додатковий матеріал та джерела додаткової інформації, допомагає учням, виступає як фасилітатор. По закінчені проекту на останньому уроці проводиться учнівська конференція, на яку запрошено товаришів, педагогів та адміністрацію, батьків.

Wiki стаття Гідрологів

Блог "Мешканців підводного міста"

Анкета для учнів (опитувальник)

Корисні посилання

http://cikave.org.ua/

http://www.eco-live.com.ua/

http://video.meta.ua/3856716.video

http://www.krugosvet.ru/

http://www.computerra.ru/online/list/348217/

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Пересунько Оксана Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Викладач інформаційних технологій

Навчальний заклад

Миколаївський професійний ліцей сфери послуг

Місто\село, район, область

м. Миколаїв

Контактні дані

Адреса електронної пошти: ksena.vik@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19.06.2012 - 23.06.2012

Місце проведення тренінгу

Одеська ЗОШ №94

Тренери

Шевчук Лариса Петрівна, Скрипка Анна Володимирівна