Користувач:Ttuhtarova

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
1tt.jpg


ТУХТАРОВА

ТЕТЯНА КАРІМЖАНІВНА

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інформаційних технологій та дистанційного навчання комунального закладу вищої освіти "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"


Про мене

Народилась в 1981 році в місті Дніпропетровську, де і проживаю.

Навчалась у середній загальноосвітній школі № 112 м. Дніпропетровська.

Продовжила навчання у Дніпропетровському державному музичному училищі ім. М.І.Глінки на відділенні "оркестрові струнні інструменти".

Навчаючись у Харківській державній академії культури отримала вищу освіту за спеціальністю "менеджмент та економіка соціально-культурної сфери".

Місце роботи

Працюю науковим співробітником науково-дослідної лабораторії інформаційних технологій та дистанційного навчання Дніпровської академії неперервної освіти www.dano.dp.ua

Навчальні курси

Соціальні сервіси Web-2.0 у навчально-виховному процесі

Курс «Соціальні сервіси веб 2.0 у навчально-виховному процесі» призначений для забезпечення
додаткової перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів, розрахований на категорію 
слухачів, які володіють навичками роботи на комп’ютері, мають практичні навички роботи з 
операційною системою Windows 95/NT/98/2000/XP, роботи в мережі Інтернет.
Слухачами курсів можуть бути педагогічні працівники закладів освіти області будь-яких
спеціальностей.
Метою курсу є сформувати у слухачів уявлення про соціальні сервіси як одного з найефективніших
засобів інформаційно-комунікаційних технологій, що надає можливість не тільки розміщувати і
зберігати інформаційно-освітній матеріал, а й створювати освітнє середовище.
Навчальна програма курсу націлена на вирішення завдань не тільки прикладного (технологічного) і
професійного використання соціальних сервісів мережі Інтернет у педагогічній діяльності, але й на 
підвищення інформаційної культури педагогів, розвиток соціальних і правових компетентностей.
Нижче запропонаві блоги груп педагогічних працівників, що проходили навчання за програмою даного 
курсу. Зі спільного блогу груп є мережевий вихід до власний блогів педагогів-учасників навчальних 
курсів 
10.02.2015.jpg

2011 рік

[1] Блог групи Веб-2.0 - 23.05.2011 р.

[2] Блог групи Веб-2.0 - 14.06.2011 р.

[3] Блог групи Веб-2.0 - 26.09.2011 р.

[4] Блог групи Веб-2.0 - 17.10.2011 р.

[5] Блог групи Веб-2.0 - 28.11.2011 р.

[6] Блог групи Веб-2.0 - 12.12.2011 р.

2012 рік

[7] Блог групи Веб-2.0 - 16.01.2012 р.

[8] Блог групи Веб-2.0 - 06.02.2012 р.

[9] Блог групи Веб-2.0 - 20.02.2012 р.

[10] Блог групи Веб-2.0 - 12.03.2012 р.

[11] Блог групи Веб-2.0 - 17.09.2012 р. (підготовка педагогів-тренерів)

[12] Блог групи Веб-2.0 - 15.10.2012 р. (підготовка педагогів-тренерів)

[13] Блог групи Веб-2.0 - 05.11.2012 р. (підготовка педагогів-тренерів)

2013 рік

[14] Блог групи Веб-2.0 - 21.01.2013 р. (підготовка педагогів-тренерів)

[15] Блог групи Веб-2.0 - 11.02.2013 р. (підготовка педагогів-тренерів)

[16] Блог групи Веб-2.0 - 11.03.2013 р. (підготовка педагогів-тренерів)

[17] Блог групи Веб-2.0 - 01.04.2013 р. (підготовка педагогів-тренерів)

[18] Блог групи Веб-2.0 - 13.05.2013 р. (підготовка педагогів-тренерів)

[19] Блог гурпи Веб-2.0 - 03.06.2013 р. (підготовка педагогів-тренерів)

2014 рік

[20] Блог групи Веб-2.0 - 20.01.2014 р. (підготовка педагогів-тренерів)

[21] Блог групи Веб-2.0 - 17.02.2014 р. (підготовка педагогів-тренерів)

[22] Блог групи Веб-2.0 - 10.06.2014 р. (підготовка педагогів-тренерів)

2015 рік

[23] Блог групи Веб-2.0 - 26.01.2015 р. (підготовка педагогів-тренерів)

[24] Блог групи Веб-2.0 - 30.03.2015 р. (підготовка педагогів-тренерів)

[25] Блог групи Веб-2.0 - 18.05.2015 р. (підготовка педагогів-тренерів)

2016 рік

[26] Блог групи Веб-2.0 - 01.02.2016 р. (підготовка педагогів-тренерів)

[27] Блог групи Веб-2.0 - 14.03.2016 р. (підготовка педагогів-тренерів)

[28] Блог групи Веб-2.0 - 18.04.2016 р. (підготовка педагогів-тренерів)


"Медіаосвіта у навчально-виховному процесі" та "Медіакультура"

Курс "Медіаосвіта" розрахований на вчителів-предметників. Метою курсу є сформувати у слухачів
уявлення про медіаосвіту як один з найефективніших засобів неперервної освіти, мету і завдання 
даного напрямку, основні способи вирішення медіаосвітніх проблем; розглянути можливості 
медіаосвіти для формування інноваційної особистості 21 століття. 
Саме медіаосвітні технології, котрі виокремилися в окрему частину педагогіки – медіадидактику, 
яка розробляє теорію медіаосвіти й навчання, науково обґрунтовує зміст медіаосвіти, вивчає 
закономірності, принципи, методи й організаційні форми навчання із залученням медіапродуктів - 
втілюють принципи гуманізації освіти, сприяють підвищенню інтелектуального, культурного, 
духовного, морального рівня особистості.
Нижче запропонаві блоги груп педагогічних працівників, що проходили навчання за програмою даного 
курсу. Зі спільного блогу груп є мережевий вихід до власний блогів педагогів-учасників навчальних 
курсів 
Tuhtarova-2.JPG

2011 рік

[29] Блог групи "Медіаосвіта" - 06.06.2011 р.

2012 рік

[30] Блог групи "Медіаосвіта" - 30.01.2012 р.

[31] Блог групи "Медіаосвіта" - 13.02.2012 р.

[32] Блог групи "Медіакультура" - 27.02.2012 р.

2013 рік

[33] Блог групи "Медіаосвіта" - 28.01.2013 р.

2014 рік

[34] Блог групи "Медіаосвіта" - 27.01.2014 р.

[35] Блог групи "Медіакультура" - 10.09.2014 р.

[36] Блог групи "Медіаосвіта" - 14.10.2014 р.

2015 рік

[37] Блог групи "Медіаосвіта" - 23.02.2015 р.

[38] Блог групи "Медіаосвіта" - 21.09.2015 р.Технології дистанційного навчання. Соціальні сервіси Web-2.0 у дистанційному навчанні

Курс "Технології дистанційного навчання. Соціальні сервіси Web-2.0 у дистанційному навчанні" 
розрахований на педагогічних працівників, які активно вивчають технології та інструменти 
дистанційної форми навчання з метою їх впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів області. Метою курсу є: оволодіння педагогами області необхідними знаннями, 
навичками, вміннями та розвинення професійної компетентності в рамках дистанційної складової 
навчально-виховного процесу; детальне розкриття тонкощів роботи викладача в навчальному 
середовищі, що організоване з використанням технологій дистанційної освіти. 
Завдання навчального курсу - оволодіти необхідними знаннями та вміннями у наступних питаннях:
• теоретичні та методичні засади дистанційного навчання;
• спеціалізовані програмно-технічні засоби організації дистанційного навчання;
• ознайомлення з методикою дистанційного спілкування та навчання, особливостями організації 
навчального процесу при дистанційному або комбінованому навчанні, методикою і технологіями 
використання соціальних сервісів в організації навчального процесу;
• створення навчально-методичного забезпечення для проведення занять з використанням соціальних  
сервісів;
• ознайомлення з принципами організації занять з використанням соціальних сервісів мережі 
Інтернет;
• вимоги до інформаційних та навчальних ресурсів;
• особливості організації дистанційного навчального процесу школярів;
• особливості діяльності тьютора як представника нової категорії викладачів, працюючих в умовах 
дистанційного навчання;
• розвиток професійної компетентності тьютора, основи становлення, удосконалення і розвитку 
навичок тьюторської діяльності в умовах шкільної освіти; 
• якість та ефективність роботи тьютора в системі дистанційного навчання.
Нижче запропонаві блоги груп педагогічних працівників, що проходили навчання за програмою даного 
курсу. Зі спільного блогу груп є мережевий вихід до власний блогів педагогів-учасників навчальних 
курсів
Tuhtarova-3.jpg

2014 рік

[39] Блог групи Соціальні сервіси Веб-2.0 у дистанційному навчанні - 24.02.2014 р.

[40] Блог групи Соціальні сервіси Веб-2.0 у дистанційному навчанні - 22.04.2014 р.Медіадидактика. Методика використання медіа та ІКТ у викладацькій діяльності

Програма навчального курсу розроблена в рамках реалізації науково-педагогічного проекту 
«Неперервна медіа-інформаційна освіта педагогічних працівників» з метою реалізації сучасних 
технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-
педагогічних і керівних кадрів системи освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти, 
для забезпечення додаткової перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів у галузі сучасних 
освітніх медіатехнологій.
Нижче запропонаві блоги груп педагогічних працівників, що проходили навчання за програмою даного 
курсу. Зі спільного блогу груп є мережевий вихід до власний блогів педагогів-учасників навчальних 
курсів
Media.png

2015 рік

[41] Блог групи Медіадидактика. Методика використання медіа та ІКТ у викладацькій діяльності - 02.02.2015 р.

[42] Блог групи Медіадидактика. Методика використання медіа та ІКТ у викладацькій діяльності - 08.06.2015 р.

2016 рік

[43] Блог групи Медіадидактика. Методика використання медіа та ІКТ у викладацькій діяльності - 15.02.2016 р.Створення медіатекстів освітнього призначення

Програма навчального курсу розроблена в рамках реалізації науково-педагогічного проекту 
«Неперервна медіа-інформаційна освіта педагогічних працівників» з метою реалізації сучасних 
технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-
педагогічних і керівних кадрів системи освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти, 
для забезпечення додаткової перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів у галузі сучасних 
освітніх медіатехнологій.
Нижче запропонаві блоги груп педагогічних працівників, що проходили навчання за програмою даного 
курсу. Зі спільного блогу груп є мережевий вихід до власний блогів педагогів-учасників навчальних 
курсів

2015 рік

[44] Блог групи "Створення медіатекстів" - 16.03.2015 р.

[45] Блог групи "Створення медіатекстів" - 12.10.2015 р.Обласний тренінг "Шкільна академія підприємництва"

Тренінги проводяться в рамках міжнародного українсько-польського проекту "Шкільна академія 
підприємництва". Розраховані для педагогічних працівників, які є координаторами створення в 
регіонах області та базі навчальних закладів шкільних клубів підприємництва.
Tuhtarova-4.jpg

2014 рік

[46] Блог учасників обласного тренінгу "Шкільна академія підприємництва" - 22.04.2014 р.

[47] Блог учасників обласного тренінгу "Шкільна академія підприємництва" - 08.07.2014 р.

[48] Блог учасників обласного тренінгу "Шкільна академія підприємництва" - 09.07.2014 р.

2016 рік

[49] Блог учасників обласного тренінгу "Шкільна академія підприємництва" - 28.01.2016 р. (гр.1)

[50] Блог учасників обласного тренінгу "Шкільна академія підприємництва" - 28.01.2016 р. (гр.2)Тренінг "Соціальні сервіси Веб-2.0 у навчально-виховному процесі"

Тренінги проводяться для керівників загальноосвітніх навчальних закладів області з метою 
опанування навичками технологій Веб-2.0 та методикою використання соціальних сервісів у 
навчально-виховному процесі.

2014 рік

[51] Блог учасників тренінгу "Соціальні сервіси Веб-2.0 у навчально-виховному процесі" - 12.11.2014 р.Тренінг "Науково-методичний супровід впровадження проекту "Електронна атестація педагогічних працівників"

Тренінги проводяться для керівних кадрів органів управління освітою, методичних кабінетів (центрів), 
педагогічних працівників області, що мають атестуватися, з метою ефективної реалізації проекту 
"Електронна атестація педагогічних працівників" та вирішення певних проблем атестаційного процесу.

2015 рік

[52] Блог учасників тренінгу "Електронна атестація педагогічних працівників" - 15.04.2015 р.Курси "Соціальні сервіси Веб-2.0 у навчально-виховному процесі" на базі регіональних центрів

Навчальна програма курсу "Соціальні сервіси Веб-2.0 у навчально-виховному процесі" розрахована на 
підвищення ІКТ-компетентності педагогічних працівників області. Курси проводяться на базі 
навчальних закладів області, що визначені регіональними (опорними) центрами в містах та районах 
Дніпропетровщини. Програма навчальних курсів викладається педагогами-тренерами, які мають 
відповідну кваліфікацію та пройшли курсову перепідготовку в Дніпропетровському обласному 
інституті пісядипломної педагогічної освіти.

Регіональні курси "Соціальні сервіси Веб-2.0 у навчально-виховному процесі" на базі навчальних закладів Дніпропетровської області

Наукова робота

1. Виробництво освітніх послуг: управлінський аспект // Актуальные вопросы реформирования экономики: материалы ІІІ Всеукраинской научно-практической конференции (12 декабря 2011 г.) - Том 1. - Николаев, 2011. - С. 18-19.

2. Виробничі функції системи державного регулювання сфери освіти в Україні // Освітні інформаційні технології: еволюція до нової якості освіти: матеріали обласних педагогічних читань 9 листопада 2011 року) – Д.: ДОІППО, 2012. – С. 89-99.

3. Вплив освіти на економічне зростання країни // Бъдещите изследвания: материали за 8-а Международна научна практична конференция, 17-25 февраля 2012 года. – Том 4. Икономики. – София: БялГРАД-БГ”ООД. – С. 74-76.

4. Освіта: формування економічних відносин та розкриття економікорозвиваючої функції // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 травня 2012 року). – в 2 ч. – Суми: НІКО, 2012. – Ч. 2. – С. 126-128.

5. Цільове програмування в державному управлінні // Актуальні питання економічних наук. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8-9 червня 2012 року). – О.: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. – С. 35-36.

6. Програмно-цільове управління розвитком освіти в Україні // Економіка і управління: актуальні проблеми та тенденції розвитку: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 18-19 травня 2012 року). – у 3-х частинах. – Львів: «Львівська економічна фундація», 2012. – Ч. ІІІ. – С. 75-76.

7. Бюджетні видатки на освіту: планування та ефективне використання // Регіональний розвиток – основа розбудови української держави: Секція 2 «Ефективне державне управління: державотворення та регіональна влада»: матеріали науково-практичної конференції ( 4-5 квітня, 2012 р., м. Донецьк : Донецький державний університет управління). – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – С. 34-41.

8. Принципи державного регулювання освіти в контексті адміністративних та політичних реформ // Розвиток форм та методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 25-27 березня 2013 року). – Том І. – Дніпропетровськ: ДДАУ, ДОІППО, 2013. – С. 66-69.

9. Державне регулювання якості освіти в Україні: досвід впровадження реформ // Publication of scientific International scientific and practical congress «Economic development of the EU and CIS countries in globalization» (Bern, Switzerland, may 31, 2013). - Bern, Switzerland, 2013. - P. 143-145.

10. Новые подходы государственного управления в сфере образования на региональном уровне (украинский аспект) // Social processes regulation in the context of economics, law and management: Section "Management theory and practice in the XXI century": Materials digest of the LIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in economics, management and juridical sciences (London, June 06-June 11, 2013). - London: International Academy of Science and Higher Education, 2013. - P. 72-74.

11. Conceptual background of targeted programming in public administration // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету: науково-теоретичний, науково-практичний журнал. - № 2 (32) 2013. - Д.: ДДАУ, 2013. - С. 210-215.

12. Цільове програмування як метод управлінської діяльності органів державної влади //Вісник Академії митної служби України: Серія "Державне управління". - № 2 (9), 2013. - Д.: Академія митної служби України, 2013. - С. 78-84.

13. Інформаційна безпека держави та державне регулювання медійного простору // Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-парактичної конференції (Дніпропетровськ, 20 березня 2014 р.). - Д.: ДОІППО, 2014. - С. 101-104.

14. Концептуальні засади цільового програмування в державному управлінні // Наукові праці : Науково-методичний журнал. - Вип. 223. Т.235. Державне управління. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. - С. 113-116.

15. Особливості державного регулювання системи освіти на регіональному рівні //Вісник Академії митної служби України: Серія "Державне управління". - № 1 (10), 2014. - Д.: Академія митної служби України, 2014. - С. 132-139.

16. Региональная система образования в Украине: государственно-управленческий аспект // Materials digest of the European Scientific and Practical Congress «Global scientific unity 2014» (Prague(Czech Republic), 26-27th of September 2014). – Vol.3. – Copenhagen: The International Scientific Association «Science & Genesis», 2014. – P. 107-114.

17. Метод цільового програмування в управлінні освітньою сферою // Основні напрями розвитку менеджменту організацій і адміністрування: колективна монографія / за заг. ред. Сиченка В.В.- Павлоград: Арт Синтез-Т, 2014. - 226 с.

18. Управління регіональною системою освіти в Україні // Развитие форм и методов современного менеджмента в условиях глобализации : материалы 3-й Международной научно-практической конференции (г. Петропавловск, 22-24 апреля 2015 г.). - тезисы докладов в 2-х томах. – Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2015. – Т.1. - С. 75-77.

19. Вплив економічної кризи на систему освіти та основні фактори її прояву // Сучасні економічні системи: стан та перспективи : тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 14-15 травня 2015 р.). - Хмельницький: ХКТЕІ, 2015. – С. 381-382.

20. Взаємозв’язок освіти та економіки країни: актуальні проблеми державного менеджменту в період кризи // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 12-13 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. - Частина 4, Секція 4. - С. 422-428.

21. Education system in the period of economic crisis: current problems of the state management in Ukraine // Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації : Матеріали 4-ї міжнародної наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 5-7.04.2016: тези доповідей. – Т1. –Дніпропетровськ: Видавництво «Свідлер А.Л.», 2016. – С. 91-93.

22. Ключові компетентності сучасної STEM-освіти у професійній підготовці педагога // Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти : Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 23-24 жовтня 2019 року). – Д.: ПП «ЛІРА ЛТД», 2019. – С. 120-126.

23. Філософські проблеми трансформації медіапростору під впливом цифрових технологій // ГРАНІ : Науково-теоретичний альманах. – Випуск №1-2, Том 23, 2020. – Видавництво «Грані», 2020. – С. 39-47.

Електронні освітні проекти Дніпропетровщини

Tuhtarova-6.JPG

1. Єдиний освітній центр Дніпропетровської області: інформаційна система управління освітою

2. Освітній портал Дніпропетровщини

3. Електронний дошкільний навчальний заклад

4. Електронний щоденник

5. Електронна бібліотека

6. Електронна школа для дітей з особливими освітніми потребами

7. Електронна школа для обдарованих учнів

Працівники нашої кафедри

8. Елетронний методичний кабінет

9. Електронний модуль "Атестація педагогічних працівників"

10. Мережевий освітній округ

11. Профільна школа он-лайн

12. Віртуальна майстерня Петриківського розпису

13. Електронне науково-методичне видання Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти "Відкрита кафедра"

Корисні посилання

Верховна Рада України

Президент України

Кабінет Міністрів України

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська облдержадміністрація

Дніпропетровська обласна рада

Департамент освіти і науки облдержадміністрації