Регіональні курси "Соціальні сервіси Веб-2.0 у навчально-виховному процесі" на базі навчальних закладів Дніпропетровської області

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Курс «Соціальні сервіси веб 2.0 у навчально-виховному процесі» призначений для забезпечення
додаткової перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів, розрахований на категорію  
слухачів, які володіють навичками роботи на комп’ютері, мають практичні навички роботи з 
операційною системою Windows 7/8/10/XP, роботи в мережі Інтернет.
Слухачами курсів можуть бути педагогічні працівники закладів освіти області будь-яких
спеціальностей.
Метою курсу є сформувати у слухачів уявлення про соціальні сервіси як одного з найефективніших
засобів інформаційно-комунікаційних технологій, що надає можливість не тільки розміщувати і
зберігати інформаційно-освітній матеріал, а й створювати освітнє середовище.
Навчальна програма курсу націлена на вирішення завдань не тільки прикладного (технологічного) і
професійного використання соціальних сервісів мережі Інтернет у педагогічній діяльності, але й на 
підвищення інформаційної культури педагогів, розвиток соціальних і правових компетентностей.
Навчальна програма курсу "Соціальні сервіси Веб-2.0 у навчально-виховному процесі" розрахована на 
підвищення ІКТ-компетентності педагогічних працівників області. Курси проводяться на базі 
навчальних закладів області, що визначені регіональними (опорними) центрами в містах та районах 
Дніпропетровщини. Програма навчальних курсів викладається педагогами-тренерами, які мають 
відповідну кваліфікацію та пройшли курсову перепідготовку в Дніпропетровському обласному  
інституті пісядипломної педагогічної освіти.

Регіональні центри проведення навчальних курсів:

10.02.2015.jpg