"Чи можливе життя без фізики?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Тема проекту

Чи можливе життя без фізики?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, інформатика, українська мова.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Починаємо вивчати фізику

Вік учнів, клас

7клас, 13 років

Стислий опис

Учні при виконанні проекту займаються збором даних по темі проекту, під керівництвом учителя проводять систематизацію та обробку даних, оформляють презентацію, та після закінчення проекту учні показують та захищають свій проект. Після закінчення проекту Учні мають власними зусиллями під керівництвом вчителя здобути нові знання вміння та навички, зробити презентацію проекту, та захистити її.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Проект «Чи можливе життя без фізики?» розрахований на учнів 7 класу. Рекомендовано його провести на початку вивчення курсу фізики. У даному проекті учні ознайомляться з фізикою як наукою та з практичним застосуванням отриманих знань в повсякденному житті. Результатом роботи буде мультимедійна презентація, яку учні зроблять самі, під пильним наглядом вчителя. Після закінчення проекту учні виступлять зі своєю презентацією перед обраною аудиторією.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку навчання за цією темою потрібно: Отримати від батьків дозвіл на використання інтернету. Переконатися чи мають достатній життєвий досвід учні для початку роботи над проектом. Чи володіють учні базовим матеріалом з курсу природознавства. Чи володіють учні навиками роботи з ПК Після попереднього опитування будуть виявленні такі знання, вміння та навички: Навички володіння ПК та роботи в програмі «Microsoft Office PowerPoint 2003» Вміння пошуку потрібного матеріалу, та виділяти головне. знання, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати Показати учням вступну презентацію Провести анкетування «ОПИТУВАЛЬНИК ПРОФЕСІЙНИХ СХИЛЬНОСТЕЙ» На підставі здібностей, знань, умінь, навичок учнів, та результатів тестування учні будуть розподілені по групах, яким будуть поставлені свої задачі. Учні заповнюють З-Х-Д схема Показати презентацію для школярів (приблизну схему кінцевого продукту) Попросіть учнів підготувати наперед журнали спостережень та досліджень, щоб робити нотатки, занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту. Роздати учням листки Інтернет ресурсів, які вони будуть використовувати для пошуку інформації, та форму оцінювання мультимедійної презентації. Заняття 1 Спочатку поставте перед учнями Ключове запитання: Фізика - це ми, чи ми – це фізика? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах та поміркувати про те навіщо потрібно вивчати фізику. Запитайте учнів, про те чи закінчився б кам’яний вік якби не творці фізики?? Учні також обмірковуватимуть це запитання наприкінці вивчення теми після виконання проектів. Заняття 2-3 Учні займаються збором даних. Вчитель проводить консультації, постановку питань, та нотування цікавих випадків в журнал нотування цікавих випадків. Вчитель з учнями обговорюють хід роботи. Заняття 4-5 Учні під керівництвом учителя проводять систематизацію та обробку даних. Вчитель проводить консультації, постановку питань, нотування цікавих випадків в журнал нотування цікавих випадків, та поточне оцінення. Вчитель з учнями обговорюють хід роботи. Заняття 6-7 Учні під керівництвом учителя оформляють презентацію. Вчитель проводить консультації, постановку питань, нотування цікавих випадків в журнал нотування цікавих випадків, та поточне оцінення. Вчитель з учнями обговорюють хід роботи. Заняття 8 Учні показують та захищають свій проект. Вчитель проводить нотування цікавих випадків в журнал нотування цікавих випадків, оцінює презентацію використовуючи форму оцінювання презентації проектів. Після закінчення проекту Учні проходять Інтернет тестування ( пр.1,пр.2, або інші), та заповнюють З-Х-Д схема Вчитель підводить підсумки, та виставляє оцінки.

Відомості про автора

Ім'я, Прізвище

Ігор Кухар

Фах, навчальний предмет

Фізика

Навчальний заклад

Веселогірська ЗОШ

Місто\село, район, область

Олександрівський р-н, Донецької обл.

Контактні дані

Igorkuh83@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28.05.2012-02.06.2012

Місце провведення тренінгу

м. Донецьк

Тренери

Антон Васильович Давидов