Відмінності між версіями «Знам'янка.Модуль5.Група1»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
 
(не показані 15 проміжних версій 7 учасників)
Рядок 1: Рядок 1:
 
Яким чином я забезпечуватиму досягнення моїми учнями вимог освітніх стандартів і програм, якщо при навчанні за методом проектів дозволю їм самостійно обирати зміст і ставитиму відкриті Основні запитання?
 
Яким чином я забезпечуватиму досягнення моїми учнями вимог освітніх стандартів і програм, якщо при навчанні за методом проектів дозволю їм самостійно обирати зміст і ставитиму відкриті Основні запитання?
 +
 +
Відповідь на запитання --[[Користувач:Ксенія Пономар|Ксенія Пономар]] 15:12, 9 грудня 2013 (EET)
 +
 +
Самостійна робота учнів мотивує їх дізнатися більше, тому на першому етапі своєї роботи я намагалася розпланувати Основні питання таким чином, щоб вони мотивували до плідної роботи. Я мала на меті спрямувати учнів у правильному напрямку. Самостійна робота учнів підвищує відповідальність учнів за виконувану навчальну працю, формує в них риси дисциплінованості. По ходу роботи, вчитель корегує, спрямовує в правильне русло, щоб відповідало вимогам освітніх програм і стандартів.
 +
 +
Відповідь на запитання --[[Користувач:Вікторія Юрченко|Вікторія Юрченко]] 18:53, 7 грудня 2013 (EET)
 +
 +
Організовуючи роботу над проектом я визначаю тему, основні етапи діяльності вчителя і учнів згідно вимог освітніх програм і стандартів. На підготовчому етапі пропоную тему, мотивую її, спонукаю учнів до роздумів і визначення основних запитань. Учні обговорюють їх, шукають інформацію. Моїм завданням є спрямувати діяльність  учнів в потрібне русло.
 +
На етапі планування учні самостійно формують завдання і розробляють план дій. Вчитель спостерігає, непрямо корегує, керує процесом. Саме таким шляхом спрямовує діяльність учнів в русло виконання вимог освітніх програм і стандартів.
 +
Під час організації роботи над навчальним проектом я намагаюсь дотримуватись наступних вимог: проектувати заздалегідь; розробляти з урахуванням навчально-пізнавальних потреб учнів, конкретних умов, можливостей та зусиль усіх суб’єктів майбутньої проектної діяльності; мати значущість для учнів та їх соціального оточення;містити апарат дослідження та його обгрунтування; забезпечувати оволодіння учнями новими знаннями, компетенціями, вміннями; мати практичну спрямованість; бути публічно представленим до початку проведення, у процесі реалізації та по завершенню проектної діяльності.
 +
 +
 +
Відповідь на поставлене запитання --[[Користувач:Галина Коваль|Галина Коваль]] 23:56, 6 грудня 2013 (EET)
 +
 +
Державний стандарт базової освіти насамперед встановлює рівень освіченості учнів. Таким чином зміст будується так, щоб  створити умови для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах загальнолюдських та національних цінностей, науковості і систематичності знань, їх значущості для соціального становлення людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, взаємоповаги між націями і народами, світського характеру школи; для надання навчанню українознавчої спрямованості, що безпосередньо забезпечується вивченням української мови, української літератури, історії України, географії України, українського мистецтва тощо, для індивідуалізації та диференціації навчання, його профільності у старшій школі, запровадження особистісно орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної, комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності учнів.
 +
 +
В державному стандарті, який набрав чинності з вересня 2013 року велика увага приділяється розвитку творчих і практичних навичок і вмінь. В умовах розвитку інформаційної грамотності суспільства, в умовах комп'ютеризації всіх галузей і сфер життя, в умовах неспинного і стрімкого прогресу учнів потрібно навчити швидко орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати і систематизувати дані, творчо підходити до прийняття рішень.
 +
 +
Всім відоме твердження про те, що найміцніші знання це ті, які були здобуті самостійно. Отже, ті знання, які учні отримають, шукаючи відповідь на Основні запитання навчального проекту чітко викарбуються в їх пам'яті. А так як Основні запитання продумуються вчителем у відповідності з навчальними програмами, то й засвоєні учнями знання будуть відповідати вимогам до програмових знань, умінь і навичок учнів.
 +
 +
 +
Відповідь на поставлене запитання --[[Користувач:Ольга Сергіївна Погрібняк|Ольга Сергіївна Погрібняк]] 00:15, 7 грудня 2013 (EET)
 +
 +
Як говорилося вище, Державний стандарт направлений на формування всебічно розвиненої особистості. Сучасна школа – це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а  повноцінно живе. Тому вся навчальна діяльність має бути спрямована так, щоб сприяти становленню особистості як творця власного життя. Зміст навчальних програм відібраний вченими, але саме вчителю дається реальна можливість відібрати те найцінніше, що необхідне саме його учням, викличе у них найбільший інтерес, буде спонукати до творчого зростання і розвитку.
 +
 +
Якщо учні зможуть самостійно обирати зміст, то таким чином одразу створюється проблемна ситуація, яка вимагає від учнів активної самостійної діяльності для її розв'язання. Результатом такої діяльності є глибоке засвоєння знань, які були закладені у відповіді на Основні запитання.
 +
 +
В умовах постійної комп'ютеризації необхідно розвивати в учнів вміння групової взаємодії. Це така організація навчального процесу, за якої навчання здійснюється у процесі  спілкування між учнями у групах. Групові форми навчання сприяють формуванню комунікативних якостей, активізують розумову діяльність. Адже без вміння спілкуватися не може йти мова про розвинену особистість. Саме самостійний пошук інформації підштовхуватиме учнів до спілкування, обміну ідеями та думками, пошук спільного рішення.
 +
 +
Самостійний вибір навчального змісту також сприятиме створенню комфортних умов навчання кожному учню. За таких умов учень зможе відчути свою успішність та інтелектуальну спроможність, самостійно дозувати знання. Також розвиватиметься критичність мислення, формуватиметься власна точка зору, учень вчитиметься аргументовано захищати свою точку зору і логічно викладати висновки.
 +
 +
Відповідь на запитання --[[Користувач:Наталья Сиромятнікова|Наталья Сиромятнікова]] 14:40, 9 грудня 2013 (EET)
 +
 +
На початковому етапі Основні питання я планую так, щоб вони відповідали вимогам державних стандартів і програм. А під час виконання учнями проектної діяльності за допомогою дидактичних матеріалів перевіряю ті знання, які учні здобули. За допомогою індивідуальних консультацій відслідковую зміст інформації,яку учні обирають для оформлення продуктів проектної діяльності і перевіряю чи відповідає ця інформація освітнім вимогам. Якщо учні трохи збилися з запланованого мною шляху, підкорегую їх діяльність.
 +
 +
 +
Відповідь на поставлене питання--[[Користувач:Світлана Андреєва|Світлана Андреєва]] 16:59, 15 грудня 2013 (EET)
 +
 +
Самостійність навчанні – найважливіша передумова повноцінного оволодіння знаннями, вміннями й навичками. Часто і правильно застосована робота розвиває довільну увагу дітей, виробляє в них здатність міркувати, запобігає формалізму в засвоєнні знань і взагалі формує самостійність як рису характеру. Це зумовлює обов’язковість і різноманітність самостійної  робіти.Тому я стараюсь надавати дітям можливість самостійно вибирати зміст дослідницької роботи.Для того, щоб допомогти учням, використовую різноманітний дидактичний матеріал.Важливо проводити спільну роботу, виховувати у учнів здатність критично оцінювати навчальний матеріал, здатність до спільної творчої роботи.
 +
 +
 +
 +
  
 
[[Категорія:10 версія]]
 
[[Категорія:10 версія]]

Поточна версія на 18:01, 15 грудня 2013

Яким чином я забезпечуватиму досягнення моїми учнями вимог освітніх стандартів і програм, якщо при навчанні за методом проектів дозволю їм самостійно обирати зміст і ставитиму відкриті Основні запитання?

Відповідь на запитання --Ксенія Пономар 15:12, 9 грудня 2013 (EET)

Самостійна робота учнів мотивує їх дізнатися більше, тому на першому етапі своєї роботи я намагалася розпланувати Основні питання таким чином, щоб вони мотивували до плідної роботи. Я мала на меті спрямувати учнів у правильному напрямку. Самостійна робота учнів підвищує відповідальність учнів за виконувану навчальну працю, формує в них риси дисциплінованості. По ходу роботи, вчитель корегує, спрямовує в правильне русло, щоб відповідало вимогам освітніх програм і стандартів.

Відповідь на запитання --Вікторія Юрченко 18:53, 7 грудня 2013 (EET)

Організовуючи роботу над проектом я визначаю тему, основні етапи діяльності вчителя і учнів згідно вимог освітніх програм і стандартів. На підготовчому етапі пропоную тему, мотивую її, спонукаю учнів до роздумів і визначення основних запитань. Учні обговорюють їх, шукають інформацію. Моїм завданням є спрямувати діяльність учнів в потрібне русло. На етапі планування учні самостійно формують завдання і розробляють план дій. Вчитель спостерігає, непрямо корегує, керує процесом. Саме таким шляхом спрямовує діяльність учнів в русло виконання вимог освітніх програм і стандартів. Під час організації роботи над навчальним проектом я намагаюсь дотримуватись наступних вимог: проектувати заздалегідь; розробляти з урахуванням навчально-пізнавальних потреб учнів, конкретних умов, можливостей та зусиль усіх суб’єктів майбутньої проектної діяльності; мати значущість для учнів та їх соціального оточення;містити апарат дослідження та його обгрунтування; забезпечувати оволодіння учнями новими знаннями, компетенціями, вміннями; мати практичну спрямованість; бути публічно представленим до початку проведення, у процесі реалізації та по завершенню проектної діяльності.


Відповідь на поставлене запитання --Галина Коваль 23:56, 6 грудня 2013 (EET)

Державний стандарт базової освіти насамперед встановлює рівень освіченості учнів. Таким чином зміст будується так, щоб створити умови для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах загальнолюдських та національних цінностей, науковості і систематичності знань, їх значущості для соціального становлення людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, взаємоповаги між націями і народами, світського характеру школи; для надання навчанню українознавчої спрямованості, що безпосередньо забезпечується вивченням української мови, української літератури, історії України, географії України, українського мистецтва тощо, для індивідуалізації та диференціації навчання, його профільності у старшій школі, запровадження особистісно орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної, комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності учнів.

В державному стандарті, який набрав чинності з вересня 2013 року велика увага приділяється розвитку творчих і практичних навичок і вмінь. В умовах розвитку інформаційної грамотності суспільства, в умовах комп'ютеризації всіх галузей і сфер життя, в умовах неспинного і стрімкого прогресу учнів потрібно навчити швидко орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати і систематизувати дані, творчо підходити до прийняття рішень.

Всім відоме твердження про те, що найміцніші знання це ті, які були здобуті самостійно. Отже, ті знання, які учні отримають, шукаючи відповідь на Основні запитання навчального проекту чітко викарбуються в їх пам'яті. А так як Основні запитання продумуються вчителем у відповідності з навчальними програмами, то й засвоєні учнями знання будуть відповідати вимогам до програмових знань, умінь і навичок учнів.


Відповідь на поставлене запитання --Ольга Сергіївна Погрібняк 00:15, 7 грудня 2013 (EET)

Як говорилося вище, Державний стандарт направлений на формування всебічно розвиненої особистості. Сучасна школа – це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе. Тому вся навчальна діяльність має бути спрямована так, щоб сприяти становленню особистості як творця власного життя. Зміст навчальних програм відібраний вченими, але саме вчителю дається реальна можливість відібрати те найцінніше, що необхідне саме його учням, викличе у них найбільший інтерес, буде спонукати до творчого зростання і розвитку.

Якщо учні зможуть самостійно обирати зміст, то таким чином одразу створюється проблемна ситуація, яка вимагає від учнів активної самостійної діяльності для її розв'язання. Результатом такої діяльності є глибоке засвоєння знань, які були закладені у відповіді на Основні запитання.

В умовах постійної комп'ютеризації необхідно розвивати в учнів вміння групової взаємодії. Це така організація навчального процесу, за якої навчання здійснюється у процесі спілкування між учнями у групах. Групові форми навчання сприяють формуванню комунікативних якостей, активізують розумову діяльність. Адже без вміння спілкуватися не може йти мова про розвинену особистість. Саме самостійний пошук інформації підштовхуватиме учнів до спілкування, обміну ідеями та думками, пошук спільного рішення.

Самостійний вибір навчального змісту також сприятиме створенню комфортних умов навчання кожному учню. За таких умов учень зможе відчути свою успішність та інтелектуальну спроможність, самостійно дозувати знання. Також розвиватиметься критичність мислення, формуватиметься власна точка зору, учень вчитиметься аргументовано захищати свою точку зору і логічно викладати висновки.

Відповідь на запитання --Наталья Сиромятнікова 14:40, 9 грудня 2013 (EET)

На початковому етапі Основні питання я планую так, щоб вони відповідали вимогам державних стандартів і програм. А під час виконання учнями проектної діяльності за допомогою дидактичних матеріалів перевіряю ті знання, які учні здобули. За допомогою індивідуальних консультацій відслідковую зміст інформації,яку учні обирають для оформлення продуктів проектної діяльності і перевіряю чи відповідає ця інформація освітнім вимогам. Якщо учні трохи збилися з запланованого мною шляху, підкорегую їх діяльність.


Відповідь на поставлене питання--Світлана Андреєва 16:59, 15 грудня 2013 (EET)

Самостійність навчанні – найважливіша передумова повноцінного оволодіння знаннями, вміннями й навичками. Часто і правильно застосована робота розвиває довільну увагу дітей, виробляє в них здатність міркувати, запобігає формалізму в засвоєнні знань і взагалі формує самостійність як рису характеру. Це зумовлює обов’язковість і різноманітність самостійної робіти.Тому я стараюсь надавати дітям можливість самостійно вибирати зміст дослідницької роботи.Для того, щоб допомогти учням, використовую різноманітний дидактичний матеріал.Важливо проводити спільну роботу, виховувати у учнів здатність критично оцінювати навчальний матеріал, здатність до спільної творчої роботи.