Samozdra

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Тут може бути ваша фотографія


Про мене

Прізвище, ім'я по батькові

Самоздра Світлана Анатоліївна

Місце праці

Харцизький навчально-виховний комплекс №2 "Різнопрофільний ліцей - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" Харцизької міської ради Донецької області

Посада

учитель образотворчого мистецтва

Мої тренінги

Мої блоги

Мої проекти

Назва проекту

Безмовна музика

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Образотворче мистецтво Міжпредметні зв'язки: музика, всесвітня історія, художня культура

Навчальні цілі

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект розрахований на учнів 7-х класів. Розділ І. Простір і об'ємно - просторова форма. Тема 2. Об'ємно - просторова форма. Архітектура і місто. Учні отримують мотивацію від вчителя, отримують питання для розгляду, за допомогою ІКТ та навчальної літератури вони досліджують: образний і функціональний взаємозв'язок принципів, у відповідності до яких створюється архітектурна споруда; класифікацію архітектурних об'єктів за призначенням; художньо - композиційні засоби архітектури; історію творів архітектурної спадщини світового значення та 7 див давнини; ознаки архітектурних стилів; основні функції різних типів будівель; взаємозв'язок будівельних матеріалів і конструктивної системи; значення ландшафтних елементів, їх вплив на створення архітектурного образу споруди; системи паркового планування. На початку вивчення теми учитель пояснює учням метод проектів, демонструє презентацію[1], в якій учням стає зрозумілим, над якими питаннями їм доведеться працювати. Під час роботи над проектом учні збирають та вивчають необхідну інформацію, проводять міні-дослідження,записують результати, роблять замальовки. Учитель супроводжує учнів, слідкує за виконанням роботи. Кінцевий продукт учні оформлюють у вигляді презентації, буклету, стіннівки, колажу, макету. За час роботи над проектом учні зрозуміють, чому архітектуру називають безмовною музикою.

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

1. Розширити знання учнів у галузі архітектурного мистецтва.

2. Встановити образний і функціональний взаємозв'язок принципів, у відповідності до яких створюється архітектурна споруда.

3. Ознайомити учнів із класифікацію архітектурних об'єктів за призначенням.

4. Визначити художньо - композиційні засоби архітектури.

5. Простежити історію творів архітектурної спадщини світового значення та 7 див давнини.

6. Навчити виділяти ознаки, що характеризують той чи інший архітектурний стиль.

7. Вчити сприймати архітектурну споруду як єдність зовнішнього з внутрішнім.

8. Навчити виділяти основні функції різних типів будівель.

9. Дати загальне поняття про взаємозв'язок будівельних матеріалів і конструктивної системи.

10.Розкрити значення ландшафтних елементів, їх вплив на створення архітектурного образу споруди.

11.Дати загальне поняття про системи паркового планування.

Опис оцінювання

1. Учитель оцінює рівень початкових знань за допомогою онлайн-анкети.

2. Учитель оцінює план роботи над проектом.

3. Групи проводять самооцінювання блогу за допомогою Контрольного списку для блогу групи.

4. Учні проводять самооінювання якості процесу збору інормаціі за допомогою Форми оцінювання збору даних і їх інтерпретації.

5. Учні виконують самооцінювання своєї участі у роботі групи, використовують Контрольний список оцінювання роботи у групі.

6. Учні виконують самооцінку готовності до захисту проекту використовують контрольний список для усного виступу та форму оцінювання мультимедійної презентації.

7. Учні проводять взаємооцінку проектів, використовують Форму оцінювання звіту дослідницької роботи.

Діяльність учнів та вчителя

I. Підготовчий етап.

1. Учитель презентує проектну діяльність.

2. Учні ознайомлюються з презентацією, занотовують питання, які виникли.

3. Учитель пропонує учням заповнити онлайн-анкету для мотивації, активізації роботи над проектом та виявлення початкових знань.

II. Перший урок

1. Учитель відповідає на питання учнів, які виникли у них під час ознайомлення з презентацією.

2. Учитель аналізує результати онлайн-анкетування.

3. Учитель демонструє вступну презентацію.

• Учні обговорюють ключові та тематичні запитання.

• Учні об’єднуються в групи шляхом гри «Улюблені матеріали».

4. Учні отримують завдання на виконання проектів.

• група «Зодчі» - ,

• група «Ландшафт» - ,

• група «Образ» -

5. Учні розподіляють ролі в групі:

• історик – забезпечує достовірність історичних фактів;

• дизайнер – відповідає за привабливість та доступність;

• рекламіст – відповідає за підготовку до захисту проекту;

• клієнт – висловлює побажання, зауваження.

6. Учні складають план роботи над проектом.

7. Учитель оцінює план роботи над проектом, використовує Контрольний список планування проекту.

8. Учні виконують тест про авторське право.

9. Кожна група створює свій блог, проводять самоаналіз блогу за допомогою Контрольного списку для блогу групи. 10. Учні приступають до пощуку інформації стосовно змістових питань, та збереження її у вигляді повідомлень на блозі групи. 11. Учитель роздає форми для оцінювання сайтів та таблиці інформресурсів. 12. Під час пошуку інформації учні • використовують критерії оцінювання сайтів. • заповнюють таблицю посилань на інформаційні ресурси. 13. Учні заповнюють форму оцінювання збору даних і їх інтерпретації. 14. Учні на основі отриманих даних формулюють правила складання колажу. 15. Учні складають колаж

15. Учні заповнюють Контрольний список оцінювання роботи у групі. 16. Учні занотовують та зберігають результати своєї діяльності у журналі та на блозі групи. 17. Вчитель роздає шаблони готового продукту проекту: презентації чи газети. 18. Домашнє завдання після першого уроку: • Підготувати перший варіант звіту згідно шаблону. III. Консультацію проводить вчитель на третій день після першого уроку. 1. Вчитель відповідає на питання учнів. 2. Вчитель дає попередню оцінку використовує форму оцінювання звіту дослідницької роботи з теми. 3. Учні виправляють помилки.

IV. Другий урок. 1. Учні готуються до захисту проектів. • Працюють з контрольним списком для усного виступу; • Працюють з формою оцінювання мультимедійної презентації для захисту проекту. 2. Захист проектів. • Групи по черзі презентують свої проекти (приклад учнівської роботи). • Учні відповідають на питання вчителя, консультантів та товаришів. 3. Оцінка та аналіз проектів. • Учні проводять взаємооцінку проектів, використовують Форма оцінювання звіту дослідницької роботи. • Консультанти аналізують роботи груп.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Самоздра Світлана Анатоліївна

Фах, навчальний предмет

Учитель образотворчого мистецтва

Навчальний заклад

Харцизький навчально-виховний комплекс № 2 "Різнопрофільний ліцей - загальноосвітня школа І - ІІ ступенів"

Місто\село, район, область

місто Харцизьк, Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери

Корисні посилання