Portofoliul dnei Seredovschi Nadejda

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Denumirea proiectului

Renasterea si Reforma.

Disciplina de bază, discipline secundare

Istoria,geografia,fizica,chimia,arte plastice,literatura universala.

=Obiective/competențe

Competențe - Înțelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate; - Cunoașterea și interpretarea surselor istorice; - Aprecierea critică și obiectivă a situațiilor,faptelor și proceselor istorice; - Manifestarea atitudinii pozitive față de impactul evenimentelor istorice asupra dezvoltării societății. Obiective: Obiective:- să evidențieze premisele Renașterii:economice,sociale,,culturale ,politice; - să identifice căile de răspîndire a umanismului în statele din Europa,utilizînd harta- Europa în sec.XIV-XVI.- să aprecieze rolul personalităților Renașterii în ascensiunea civilizației occidentale în baza surselor istorice.-să identifice premisele Reformei religioase: politice, sociale, ideologice;- să stabilească interdependența dintre reforma catolică, contrareforma, Conciliul de la Trento și schimbarea structurii religioase a Europei.


Vârsta elevilor

Liceu, clasa a X-a, 14-15 ani

Noțiuni definitorii

Renaștere, umanism, Reforma religioasă, contrareformă, iezuiți, principi-electori, Predestinare.

Cartea de vizită

cartea de vizita

Evaluarea

Evaluarea se va realiza în baza completării tabele Ș.V.Î., a redactării de esee, a postărilor de pe blog.

Activitățile profesorului/elevilor

Discuția: voi propune elevilor o discuție despre cultură și locul ei în viața omului. Apoi fiecare elev va completa tabelul ,ȘVÎ În baza prelucrării fișilor voi elabora planul lucrului : voi sistematiza răspunsurile și în baza analizei voi grupa elevii după nivelul de cunoaștere și doleanțe de a ști și putea. Voi căuta și propune spre studiere diferite izvoare: literatură de specialitate, literatură artistică, literatură din alte domenii de studiu, site-uri . Pasul I:elevii sunt repartizați în grupe și realizează sarcinile propuse pentru etapa dată,(anexa 1) ,timp necesar- 2 ore.Prezentările vor fi: postere, paur point sau o altă modalitate, la alegere. Elevii vor trebui să se autoevalueze și să evalueze prezentărie colegilor la această etapă. Autoevaluarea se va face prin comentarii. PasulII:Elevii urmează să dea răspuns la întrebarea:În ce mod Renașterea a influiențat dezvoltarea uomo unuversale și a culturii universale? În baza informațiilor de la I activitatea realizează un eseu ,se crează o pagină wiki,unde ele sunt plasate pentru a putea fi analizate-2 ore. PasulIII. Elevii sunt repartizați în grupe și realizează sarcinile propuse pentru etapa dată ,(anexa2) , timp necesar-2ore. Prezentările vor fi prin metoda Panel. Elevii vor trebui să se autoevalueze și să evalueze prezentărie colegilor la această etapă. Autoevaluarea se va face prin comentarii. PasulIV: Elevii urmează să stabilească interdependența dintre Reforma religioasă, contrareforma, Conciliul de la Trento și schimbarea structurii religioase a Europei. Se crează o pagină wiki, unde informația se plasează pentru a putea fi analizată și în baza informației să-și exprime atitudinea asupra afirmației:Thomas Munzer intenționa să creeze o societate nouă- Împărăția lui Dumnezeu.Cum crezi, era posibilă oare formarea unei societăți bazare pe egalitatea în drepturi a oamenilor la începutul secolului al XVI-lea ,argumentînd prin pro sau contra ,(anexa 3) -2 ore. Elevii vor analiza toate programele și cele mai reușite una, două se vor realiza ca o pagină wiki a clasei.

Date despre autor

Nume, prenume

Seredovschi Nadejda

Studii, disciplina predată

Superioare, istoria.

Instituția

Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Constantin Stere,,.

date de contact

seredovschi.nadejda@gmail.com.