Portofoliul dnei Florea Aliona

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Denumirea proiectului

Nuvela «Dincolo de nisipuri» de Fănuș Neagu Cauzele și consecințele fenomenului de secetă și foamete

Disciplina de bază, discipline secundare

Literatura română (disciplina de bază), Istoria, Geografia, Biologia

Obiective/competențe

Argumentarea dependenței existenței umane de lumea vegetală 1. Determinarea temei abordate 2. Identificarea mesajului nuvelei 3. Argumentarea trăsăturilor nuvelă 4. Descrierea zonelor geografice 5. Descrierea perioadelor istorice din anii !946 - 1947

Vârsta elevilor

Clasa a VIII - A

Noțiuni definitorii

Tema abordată, mesajul textului, specia nuvela, rezumatul, caracterizarea personajului, definirea secetei și a foametei, anii de foamete din Moldova și România, descrierea zonelor geografice, lumea vegetală

Cartea de vizită

Cartea de vizită

Evaluarea

Prezentare de echipă

Eseu nestructurat

Activitățile profesorului/elevilor

1.Discuții de actualizare a cunoștințelor anterioare 2.Tabela cunoștințelor 3.Testarea prin interogarea multiprocesua-lă 4.Lectura textului 5.Receptarea și interpretarea textului 6.Concluzionare pentru elaborarea strategiei de lucru 7.Discuție în grup 8.Selectarea informației despre anii 46-47(situația politică și economică) 9.Selectarea informației despre zonele climaterice 10.Consultații tematice

Date despre autor

Nume, prenume

Florea Aliona

Studii, disciplina predată

Universitatea de Stat "Alecu Russo", facultatea Filologie, specialitatea Limba și literatura română

Instituția

Instituția Publică Liceul Teoretic ”Constantin Stere”

date de contact

florealiona1@gmail.com