Portofoliul dnei Ceban Valentina

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Denumirea proiectului

Ecuații și inecuații exponențiale. Sisteme și totalități de ecuații și inecuații exponențiale.

Disciplina de bază, discipline secundare

Disciplina de bază: Matematica

Obiective/competențe

Identificarea ecuațiilor și inecuațiilor exponențiale,a sistemelor și a totalităților de ecuații și inecuații exponențiale; rezolvarea ecuațiilor și inecuațiilor exponențiale, a sistemelor și a totalităților de ecuații șiinecuații exponențiale; aplicarea ecuațiilor și inecuațiilor exponențiale, a sistemelor și totalităților de ecuații exponențiale în diferite contexte; elaborarea strategiilor de rezovare a unei situații-problemă; utilizarea corectă a terminologiei și a notațiilor aferente noțiunilor de ecuație și inecuație exponențială, sistem și totalitate de ecuații exponențiale; rezolvare prin consens și colaborare a situațiilor- problemă create în situții reale și/sau modelate.

Vârsta elevilor

15-16 ani, clasa a X-a.

Noțiuni definitorii

Ecuație, inecuație, sistem de ecuații, sistem de inecuații, totalitate de ecuații, totalitate de inecuații, funcție exponențială, monotonia funcției, putere, compararea puterilor, mulțimea soluțiilor ecuației, inecuației, sistemului și totalității de ecuații și inecuații.

Cartea de vizită

carte de vizita

Evaluarea

Evaluarea inițială se realizează în baza unei lucrări independente, evaluarea curentă se face prin întrebări și răspunsuri orale și prin analiza temei pentru acasă,(anexa 6) evaluarea sumativă va include prezentarea proiectelor și susținerea unei probe scrise (anexa 7) .

Activitățile profesorului/elevilor

Profesorul propune elevilor un brainstorming în cadrul căruia elevii vor alege dintr-un șir de ecuații ecuațiile exponențiale, se va iniția o discuție despre tipurile de ecuații exponențiale și metodele de rezolvare a lor. Evaluarea inițială se va realiza în baza unei lucrări independete (anexa 1). Vor fi analizate rezolvările elevilor, se vor face concluzii despre metodele de rezolvare a ecuațiilor exponențiale.(1 oră). Elevii sînt divizați în patru echpe. Echipele vor primi tema pentru acasă diferențiat, iar tema proiectului(anexa 4)este unică pentru toate echipele.Timp de patru ore, elevii vor studia ecuațiile exponențiale, iar evaluarea cunoștințelor se va realiza printr-o lucrare independentă(anexa 2). Studierea inecuațiilor exponențiale va începe prin aplicarea instruirii problematizate (anexa 5), discuție, analiză a răspunsurilor elevilor(1 oră), va continua prin rezolvarea inecuațiilor, analiza temelor pentru acasă și va finaliza printr-o lucrare independentă (anexa 3)(2 ore). Sistemele și totalitățile de ecuații exponențiale vor fi studiate timp de 2 ore, utilizîndu-se metoda exercițiului și forma de activitate în echipă. Pentru studierea sistemelor și totalităților de inecuații exponențiale vor fi utilizate analogia, deducția, exercițiul în aceeași formă de activitate(1 oră). În acest timp(2 săptămîni) elevii lucrează asupra proiectelor. Evaluarea finală va fi realizată în baza prezentării proiectelor și susținerea unei probe de evaluare (anexa 7).

Date despre autor

Staj pedagogic 21 ani, grad didactic superior, predau în clasele de gimnaziu și de liceu.

Nume, prenume

Ceban Valentina

Studii, disciplina predată

Studii superioare. Disciplina predată-matematica.

Instituția

IPLT "C.Stere"

date de contact

or. Soroca, str. Luceafărul 12/46, (230)23909, 069061249