Portofoliul dnei Angela Bucataru

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Denumirea proiectului

Curente literare in literatura română si universală.Simbolism bacovian

Disciplina de bază, discipline secundare

Simbolism,poezie de atmosfera, sinestezie,cromatică, olfactivul, muzica,angoasă,dezagregare

Obiective/competențe

1.Formarea unei gîndiri integratoare ,holistice,de tip transdisciplinar; 2.Lectura personalizată și adaptarea modelelor existențiale oferite de texte la propria devenire și argumentarea preferințelor estetice; 3.Compararea limbajului poetic cu limbajul altor domenii și discipline abordate; 4.Conștientizarea rolului primordial al apei ca substanță vitală și ca element poetic.

Vârsta elevilor

clasa 11, 15-16 ani

Noțiuni definitorii

Simbolism,poezie de atmosfera, sinestezie,cromatică, olfactivul, muzica,angoasă,dezagregare

Cartea de vizită

cartea de vizită

Evaluarea

Evaluarea se va realiza în baza completării tabelului ȘVI, a redactării eseurilor, teste de autoevaluare,a postărilor de pe blog.

Activitățile profesorului/elevilor

Voi propune elevilor o discuție despre simbolism și semnificația simbolurilor în viața noastră.Fiecare elev va completa o fișă cu răspunsuri la întrebări ȘVI(anexa 1). In baza prelucrării fișelor, voi elabora planul activității. Pasul I:elevii sunt repartizați în grupuri și realizează sarcinile propuse pentru etapa dată (anexa2). timp necesar 2 ore. Pasul II:elevii urmează să dea răspuns la întrebările: Cind apare simbolismul european și românesc și ce principii estetice promovează?In baza informației acumulate, elevii vor sistematiza datele într-un glustering, se creează o pagină wiki unde vor fi plasate datele sumare pentru a putea fi analizate și completate. Pasul III:elevii urmează să cerceteze elementele simbolistice in creația lui G. Bacovia,să evidențieze specificul poeziei de atmosferă.Se vor propune pentru lectură și interpretare mai multe texte poetice (anexa3), timp necesar- 2 ore. Pasul IV:elevii urmează să cerceteze semnificația simbolului apei in poeziile autorului, să observe natura ca stare de spirit (anotimpurile, apa), senzația de funebru, dezagregare totală.Se vor corela cunoștințele de la alte discipline:chimie, biologie,geografie.Elevii vor conștientiza rolul apei pentru viața omului și în deosebi semnificațiile apei ca forță generatoare , dar și distructivă.La această etapă, vor fi realizate eseuri, proiecte,publicații pe blog(anexa4).Timp necesar- 2 ore.

Date despre autor

Angela Bucătaru

Nume, prenume

Studii, disciplina predată

Superioare, USB, ”A.Russo”, profesor de limba și literatura română

Instituția

Instituția Publică Liceul Teoretic ”Constantin Stere”, Soroca

date de contact

bucataruangela71@gmail.com