Portofoliul dlui Vovc Mihai

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Denumirea proiectului

Tema: Semnificația componentelor structurale în poezia „Decor” de. G.Bacovia

Disciplina de bază, discipline secundare

Disciplina de bază: limba și literatura română Discipline secundare: limbile moderne, istoria, geografia, artele plastice, muzica.

Obiective/competențe

1. Utilizarea adecvată a terminologiei în demersul analitic. 2. Aplicarea noțiunilor de teorie a literaturii la interpretarea unui text. 3. Identificarea stărilor de spirit definitorii pentru eul liric.

Vârsta elevilor

Clasa a X-a, profil real

Noțiuni definitorii

Componentele structurale și semnificația acestora: structura, titlul, ritmul, rima, motivul.

Cartea de vizită

Va fi prezentată fișa de bază Planul de unitate.

Evaluarea

procesul evaluării Rezultat final Recital, interogare frontală, notele de lectură, impresii de lectură, comentariul poetic.

Activitățile profesorului/elevilor

Inițial, va fi propus un recital de poezie din creația lui George Bacovia. Recomandăm următoarele texte Concomitent, vom propune spre examinare o informație inițială Rezumatul prezentării: Poezia „Decor” de G.Bacovia apare în revista „Făclia”, la 1 ianuarie 1916. Poeziile volumului „Plumb” se înscriu în simbolismul tradițional prin folosirea simbolurilor binecunoscute, cum ar fi statuile albe, parcul părăsit și pustiu, fanfare funerare, „iubita cîntă la clavir”, culorile sugestive pentru stările sufletești ale poetului. Ceea ce-l individualizează pe Bacovia între toți simboliștii români este nota dominantă a obsesiilor, psihozelor și a stărilor neurotice de un autentic impresionant, atmosfera apăsătoare percepută pînă în adîncul sufletului, ceea ce îl face să se simtă un poet „blestemat”. Se propune spre comentare afirmația lui G. Călinescu: „Simbolismul poetului este acela din tradiție sumbră „baudelaireanismului”, care a cîntat ploaia insinuantă, rece, provincia, urîtul funebru, monotonia, tristețea autumnală.” Suport fotografic. Se propune spre examinare textul poeziei „Decor” de G.Bacovia Activitatea elevilor va fi orientată spre descifrarea și completarea următoarelor noțiuni: structură, titlu, motiv, rimă, ritm. Profesorul va apela la cunoștințele elevilor, căpătate anterior. În baza poeziei „Decor” vom raționaliza următoarea informație: Suport informațional pentru profesor. Aprecieri critice Timp acordat: 2 ore.

Date despre autor

Staj pedagogic: 27 de ani Grad didactic II Predau în clasele gimnaziale și liceale.

Nume, prenume

Vovc Mihai

Studii, disciplina predată

Studii superioare, USB „A. Russo”, facultatea de filologie Profesor de limba și literatura română Disciplina predată: limba și literatura română

Instituția

Instituția Publică Liceul Teoretic „Constantin Stere”, or. Soroca str. D.Cantemir,26 Tel.(230) 2-24-57

date de contact

Or. Soroca, str. Luceafărul 7/20 Tel. (230) 2-71-31 mob. 069917186 mihaivovc61@gmail.com