Portofoliul Stroescu Elena la tema " Health and wellness"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Portofoliu pentru profesori

Denumirea proiectului

Poliedrele in jurul nostru

Disciplina de baza

Matematica

Obiectivele invăţării

În rezultatul realizării proiectului elevii vor fi capabili:
- să identifice în diverse enunţuri şi să clasifice după diverse criteii poliedrele studiate;
- să calculeze ariile suprafeţelor, volumele poliedrelor utilizând formulele corespunzătoare;
- să transpună situaţia-problemă în limbaj geometric, să rezolve problema obţinută şi să interpreteze rezultatul.

Vîrsta elevilor, clasa

Clasa a IX-a

Scurta descriere a proiectului

Proiectul își propune drept scop familiarizarea elevilor cu multitudinea de poliedre convexe regulate
("solidele lui Platon"), cît și neregulate(prisme, piramide, trunchiuri de piramidă.
Pe parcurs elevii vor studia teoria referitoare la poliedre, vor invăța să reprezinte prin desen și să construiască poliedre,
vor utiliza în rezolvari de probleme cunoștințele acumulate: calculul ariilor suprafețelor, volumului poliedrelor și a altor marimi
(unghiuri, muchii, înălțimi). O altă sarcină realizată de elevi în cadrul proiectului este de a identifica poliedre în arhitectură,
design, natură și sa explice rolul lor.
Informațíi de asistență elevilor li se propun într-un buclet.

Cartea de vizită a proiectului

Cartea de vizita a proiectului

Evaluarea proiectului

Pentru evaluarea cunoștințelor elevilor am elaborat un test grilă (la evaluarea inițială) și un test de evaluare formativă (rezolvare de probleme).
La finalizarea proiectului elevii prezintă public proiectele elaborate.

Activităţi ale elevilor şi ale profesorului

Pentru început elevilor li se propune să completeze primele două coloane ale tabelului Știu-Vreau să știu-Am învățat,
apoi să rezolve un test de evaluare inițială.
Elevii rezolvă testul grilă și expediază soluțiile profesorului.
Pe parcursul derulării proiectului elevilor li se propune un test de evaluare formativă.
Elevii rezolvă testul și prezintă soluțiile problemelor profesorului.
Către finalul proiectului elevii vor completa coloana a treia a tabelului Știu-Vreau să știu-Am învățat.
La finalizarea proiectului elevii prezintă public proiectele elaborate.

Date despre autor

Prenume Nume

Tatiana Sacara

Specialitatea, disciplina predată

Matematica

Instituţia de învăţământ

Liceul Teoretic "Miguel de Cervantes"

Localitatea

Chișinău

Date de contact

tatiana.sacara.59@gmail.com

Informaţii despre training

Data desfăşurării trainingu-lui

Locul desfăşurării trainingu-lui

Liceul Teoretic "Miguel de Cervantes"

Formatori internationali

Шевчук Лариса
Скрипка Анна

Formatori locali

Sacara Andrei
Vanovschi Vera