Portofoliul Rotaru Lilia

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

1. Denumirea proiectului

Regnul Plante

2. Obiectul de studiu

Biologia / Aria curriculara Matematica si Stiinte

3. Obiectivele educaționale

Aptitudini de învăţare şi inovare

Creativitate şi inovare

A elabora, implementa şi comunica idei noi altor persoane.

Comunicare şi colaborare

A demonstra abilitatea de a lucra eficient cu diverse echipe.

A da dovadă de flexibilitate şi voinţă de a fi util, făcînd compromisurile necesare pentru a realiza un scop comun.

Aptitudini informaţionale, mass-media şi tehnologice

Instruire informaţională

A accesa eficient şi efectiv informaţia, a evalua informaţia în mod critic şi competent şi a utiliza informaţia cu exactitate şi creativ pentru chestiunea sau problema dată.

TIC (Tehnologii informaţionale şi de comunicare)

A utiliza tehnologiile digitale, instrumentele de comunicare şi / sau reţelele în mod adecvat pentru a accesa, gestiona, integra, evalua şi crea informaţii în vederea funcţionării într-o economie a cunoaşterii.

Aptitudini pentru viaţă şi carieră

Productivitate şi responsabilitate

A stabili şi atinge standarde şi scopuri înalte privind prestarea la timp a lucrărilor de calitate.

4.Vîrsta elevilor, clasa

Clasa a X-a profil real/umanist ,15-16 ani

5. Scurta descriere a proiectului

Proiectul constituie o totalitate de mijloace instructiv-cognitive care au menirea de a rezolva una sau mai multe probleme. Desfăşurarea de proiecte este cea mai complexă metodă de educaţie pentru viaţă.În cadrul proiectului elevii:

Vor identifica cerintele plantelor pentru sol, temperatură si lumina în baza experimentelor.

Vor prelucra corect materialul saditor ales.

Vor calcula economiile ce pot fi obtinute folosind cresterea plantelor în sera mică.

Vor stabili corelatii între factorii de mediu si cresterea plantelor.

Vor elabora diagrame, schițe, despre cresterea plantelor în baza experimentului.

6. Cartea de vizită a proiectului

Unit plan [1]

7. Procesul de evaluare

Evaluare inițiala [2]

Evaluare formativă (fișa de observație;[3] schema asemanari, deosebiri, criterii)

Evaluare sumativă (prezentarea proiectului PPWT, postarea unui articol pe WIKI, un afiș publicitar în formă de buclet)

8. Activitățile elevilor și a profesorului

Activități desfășurate în cadrul proiectului:

Inițial profesorul va repartiza elevii în grupe de lucru, fiecare grupă va avea o denumire în dependență de plantele pe care le vor cultiva

Prima lecție – pregătirea materialului săditor (prelucrarea semințelor cu soluție de KMnO4), semănarea ;

Pe parcurs – elevii vor nota rezultatele, vor măsura dimensiunile plantelor, vor completa fișele de observație, vor realiza diagrame;

Penultima lecție – sumarea datelor obținute , finalizarea proiectelor;

Ultima lecție – prezentarea și discuția /dezbaterea proiectelor în clasă.

9. Date despre autor

9.1 Numele/Prenumele

Lilia Rotaru

9.2 Specialitatea, obiectul de studiu

Profesor de biologie

9.3 Instituția de învățămînt

Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu,,

9.4 Orașul/Raionul

orasul Hincesti , raionul Hincesti

9.5 Date de contact

tel. (+373)26922285