Portofoliul Para Vera

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


==

Denumirea proiectului

Tema: Pasarea mingii în mişcare în 2-3 cu schimb de locuri şi aruncare la coş în doi paşi.

Subcompetențe

1. Elevul va fi competent să posede pase în condiţii dificile de joc.
2. Elevul va fi competent să cunoască clasificările, aruncările la coş.
3. Elevul va fi competent să posede deprinderi de joc.

Vîrsta elevilor, clasa

18 ani, clasa a XII-a

Descrirea succinta a proiectului

Cartea de vizita a proiectului

Descrirea obiectivelor

O1 – elevii să execute exerciţii de front corect, tehnic şi simultan, fără greşeli.
O2 – elevii sa-ţi influenţeze aparatul locomotor prin intermediul EDFG executate corect.
O3 – elevii să execute pasarea mingii în coloane fără schimb de locuri cu o mînă de la umăr corect, cu mici greşeli.
O4 – elevii să execute pasarea mingii în coloane cu schimb de locuri cu o mînă de la umăr.
O5 – elevii să execute pasarea mingii în 3 cu schimb de locuri în mişcare cu aruncarea la coş prin săritură.
O6 – elevii să execute interacţiunea a 3 jucători în atac cu aruncări la coş, dribling.
O7 – elevii să execute acţiuni de apărare „om la om” prin interacţiunea cu partenerii săi.
O8 – elevii să execute joc de baschet cu respectarea regulilor de joc.
O9 – la sfârşitul lecţiei toţi elevii trebuie să cunoască elementele tehnico-tactice ale jocului de baschet.
O10 – la sfârşitul lecţiei elevii să cunoască rezultatele muncii personale.

Activitatile profesorului si ale elevilor

Plan de invatare Aranjare, raportul, aprecierea ţinutei şi echipamentului elevilor, anunţarea subiectului lecţiei.
Exerciţii de dezvoltare a atenţiei.
Exerciţii de front şi formaţie. Varietăţi ale mersului şi alergării.
EDFG pentru toate grupele de muşchi, în mişcare.
Sistemul de atac „optul mic”.
In timpul jocului de practicat aruncări, pasări de minge, studiate pe parcursul lecţiilor de baschet.
Să demonstreze şi să explice terminologic elementele jocului.
Aranjare în linie pe un rînd. Totalurile lecţiei. Notarea elevilor.
Ridicarea trunchiului din culcat dorsal.
Terminologia baschetului

Denumirea institutiei

Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare și Sfînt”

Localitatea

s. Taraclia, r-nul Căușeni

Autorul

Para Vera

Specialitatea si functia

Profesor de educație fizică, director educativ

Despre training

Am cunoscut mult calculatorul Am lucrat cu programul Intel teach

Durata

Ianuarie-martie

Locul desfasurarii trainingului

LT Stefan cel Mare si Sfint

Formatori

Traci Pelaghia