InfoChem - хіміко-інформаційний квест

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

InfoChem - хіміко-інформаційний квест

логотип конкурсу

Прізвище Ім'я по Батькові:

Людмила Булигіна, вчитель інформатики, Світлана Новікова, вчитель хімії

Номінація:

Найкращий навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

хімія, інформатика

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

здійснювати пошук необхідної інформації з використанням пошукових і експертних систем, зокрема Інтернету; використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій для обміну інформацією, спілкування; планувати, організовувати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі.

Завдання проекту: - закріпити навички швидкого та ефективного пошуку інформації; - сформувати вміння застосовувати необхідні новітні інформаційні технології; - розвинути в учнів уміння засвоювати лише актуальну та корисну інформацію, відкидаючи при цьому все другорядне; - розвивати вміння аналізувати інформацію, помічати закономірності та використовувати їх, прогнозувати та робити висновки; - дотримуватися власної точки зору; - уміти генерувати оригінальні ідеї; - робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль); - вміння знаходити кілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обгрунтовувати свій вибір;

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

11 клас, 16-17 років

Мета проекту:

проведення командної навчальної гри в стилі квест, що поєднає академічні знання профільного курсу хімії з інформаційно-комунікаційними компетентностями старшокласників.

Опис проекту

Сама ідея проекту виникла на перетині двох основних моментів, що є специфічними для гімназії: профільного навчання та необхідності володіння інформаційними сучасними технологіями. Поєднати академічність з майбутнім, показати взаємодоповлення профільної спрямованості з вектором майбутніх професіональних навичок та вмінь.

InfoChem - квест, де потребуються певні знання з хімії та використовуються інформаційні технології, це взаємодія вчителя і учнів, командна співпраця і пошук, аналітичні дослідження та практичні результати роботи.

Ідея проекту:

поєднання профільного навчання з інформаційно-комунікаційними технологіями = нові перспективи і цікавий досвід

Ключове питання:

Хімія та інформатика. Як поєднати?

Напрями проекту:

1. Використання програмного забезпечення та on-line ресурсів при вивченні хімії

2. Спільна робота в хмарних сервісах

3. Пошук та обробка інформації

4. Проведення практичних дослідів в хімічній лабораторії

5. Аналітичні звіти та оформлення результатів проекту

Особливості проекту

Робота була апробована при проведення інтегрованого заходу з учнями 11 класу на рівні застосування знань, вмінь та навичок з хімії, інформатики та інформаційних технологій. Учні отримують завдання в кабінеті інформатики і працюють там же. Кожен має доступ до мережі Internet через комп'ютер або Wi-Fi зону. Після повного виконання завдання учні переходять у хімічний кабінет і проводять досліди з отриманими речовинами. Учні бачать користь від вивчення навчальних предметів, в повній мірі можуть проявити творчість та креативність. Modelic.jpg

Стислий опис:

Номер Крок Завдання Форма представлення результатів в електронному вигляді
1. Конкурс капітанів «Хто я?»

Капітани повинні відгадати назву хімічної сполуки, що написана на стікері. Для цього вони задають питання, що ма.ть відповіді "так" або "ні".

  • За кожну відповідь «так» капітан отримує один QR код- підказку та має право на ще одне питання.* За кожну відповідь «ні» - перехід ходу до наступного гравця.
  • Як тільки зібрані всі 4 коди, команда отримує таблицю завдань квесту (одразу всі пункти для того, щоб розподілити роботу для кожного з учасників команди)

За цей та інші конкурсні завдання можна отримати 30, 20 або 10 балів за час виконання. Бонусні 10 балів можуть надваватись за найкраще виконання завдання або нестандартний підхід. Є штрафні бали за неякісне виконання або помилки в назвах файлів, місцях та типах збереження даних та ін.

2.

Пошук ті візуалізація інформації на google map

Завдання 1: Провести пошук інформації по визначеній речовині та представити Google-map три основних джерела пошуку з посиланнями та фото.

1. Скриншот у форматі screen№.jpg та посилання на карту зберегти на google диску 3. Відправити посилання на карту на стіну групи квесту: http://vk.com/event63277532

3.

Створення хімічних формул

Завдання 2 Трьома способами створіть отриману в завданні формулу за допомогою різних програм, результати збережіть у презентації слайдах в форматі: 1. титульний: назва команди 2. програма або ресурс, за допомогою якого створено формулу + скриншот формули

Презентація у форматі №.ppt Зберегти на google disk в [1]

4.

Фото на згадку

Завдання 3 Зробіть фото, яке може демонструвати наведену реакцію (обов'язкова участь всієї команди!)

Фото у форматі foto№.jpg в свою папку на google диск на Onedrive [2]

5.

Опитування

Завдання 4 Створіть google–форму з 6 питань (з використанням відповідей різного типу) щодо фізичних властивостей та застосування речовини.

Розмістіть посилання на форму в темі «Форми» групи квесту з назвою «Команда №»[3]

6.

Вірні відповіді

Завдання 5 Дайте відповіді на кожну форму, що розміщено в групі (Увага! Час розміщення і час відповідей фіксується, тому команда має відповісти на ВСІ форми, що будуть в групі на час розміщення власної форми. Перша команда таким чином має бонус і відповідає тільки на свої запитання)

Всі форми розмістити в свою папку на Google Drive [4] та продублювати скриншот в групі квесту [5]

7.

Ще трохи "хмар"

Завдання 6 За допомогою сервісу [6] створити хмару слів, що найкраще характеризують InfoChem.

1. Sky№.jpg збережіть у свою папку та відправте повідомлення на адресу lus0561@gmail.com з темою «Команда № завдання виконала!» 2. На інформаційному столі отримайте подальші вказівки та дозвіл до виконання дослідів в хімічному кабінеті


Які результати одержали учні в проекті?

Усі учні 11 класу працювали в команді. Все відбувалося за власним бажанням, всі із задоволенням взяли участь у квесті. Завдяки командній роботі в учнях формуються такі життєво важливі навички як вміння працювати в команді, правильно оцінювати свої можливості, толерантність. Через виконання послідовних дій, співставлення та обробку великої кількості інформації розвивається логічне та критичне мислення. Для виконання завдання учням спочатку треба було зробити аналіз QR-кодів, а потім синтезувати та оцінити добуту інформацію. Робота в цьому проекті має практичну спрямованість, саме тому учні розуміють де можливо застосувати знання з інформаційно-комунікаційних технологій та навчального предмету (хімії).

Таким чином, стає можливим поєднання академічних знань профільного курсу хімії з інформаційно-комунікаційними компетентностями старшокласників. Відгцки учнів- учасників проекту у відкритому доступі: [7]

Як це виглядає:

Infochem9 (1).JPGInfochem9 (2).JPGInfochem9 (3).JPGInfochem9 (4).JPGInfochem9 (5).JPGInfochem9 (6).JPGInfochem9 (7).JPGInfochem9 (8).JPGInfochem9.JPG

Наш фотоальбом

Fotoic (1).jpg Fotoic (3).jpg Fotoic (4).jpg Fotoic (5).jpg Fotoic (6).jpg Fotoic (7).jpg Fotoic (8).jpg Fotoic (9).jpg Fotoic (10).jpg Fotoic (11).jpg Fotoic (12).jpg Fotoic (13).jpg Fotoic (15).jpg Fotoic (16).jpg Fotoic.jpg Fotoic (2).jpg

Інтернет-ресурси

WEBmix ресурсів: http://www.symbaloo.com/home/mix/13ePQJSOc2 ]

Матеріали, представлені командами-учасниками:

на Google drive: [8] Sky Drive: [9]

Відеоматеріали квесту:

[10] [11] [http://www.youtube.com/watch?v=SzQBjs6xdVE ]

Відгуки про проект

[12] InfoChem - хіміко-інформаційний квест