Health is our Wealth

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Health is our Wealth

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, інформатика, основи здоров'я

Навчальна тема

Охорона здоров'я

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект розрахований на учнів 7 класу і відповідає навчальній темі«Охорона здоров’я» з предмету Англійська мова. Проект спрямований на закріплення та систематизацію знань з теми, а також на розвиток умінь аргументовано відстоювати свою позицію в учбових дискусіях. В рамках проекту учні проаналізують приклади з життя та зрозуміють значущість здорового способу життя; зможуть висловити власну думку щодо поведінки та вчинків людей у різних життєвих ситуаціях; збиратимуть та систематизуватимуть необхідний матеріал. Основними видами діяльності учнів буде пошук інформації з різноманітних джерел, підручників, журналів, в тому числі і веб-ресурсів, аналіз зібраного матеріалу та складання правил здорового способу життя. Усі учні будуть об’єднані в чотири робочі групи: «Bad habits», « Healthy habits», «Doctors» та «Decorators», кожна з яких буде працювати над одним з напрямків проекту. В групах можливо виокремити такі ролі як журналіст, спікер, дизайнер, науковець або аналітик. Кінцевим результатом діяльності учнів стає учнівська конференція, на якій учні будуть демонструвати свої мультимедійні презентації та публікації. Свої результати презентують батькам та одноліткам.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми


План впровадження проекту

Навчальні цілі

Після закінчення проекту учні зможуть: - знати, розуміти та оперувати лексичним мінімумом з теми; - застосовувати лексико - граматичні структури; - робити короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал; - коментувати зображене на малюнку або фото; - висловлювати певні емоції; - спонукати до дії (закликати, запропонувати); - ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, використовуючи діалоги різних типів; - активно застосовувати англійську мову; - використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення; - організувати опитування, виділити та порівняти результати; - демонструвати доброзичливе ставлення до співрозмовника, позитивне ставлення до здорового способу життя; - сформулювати та запропонувати рекомендації; - користуватися різними електронними та друкованими ресурсами для накопичення та обробки інформації, а також створення та передавання знань відповідній аудиторії. При підготовці і створенні презентації учні формують та вдосконалюють навички мислення високого рівня: аналізувати, компонувати, робити висновки, критикувати, ілюструвати, висовувати гіпотезу, організовувати, планувати, ранжувати, створювати схеми та представляти результати в вигляді діаграм. Вони на практиці навчаються не тільки аналізувати громадські проблеми, але і активно формувати суспільну думку та шукати стратегії та шляхи вирішення проблем навколо себе. Працюючи в групах, учасники проекту вчаться аналізувати готові роботи та створювати нову публікацію. Вчаться стисло подавати інформацію для публікацій. Розвивають вміння виділяти головне та робити висновки. Учні отримують початкові вміння працювати в середовищі Microsoft Publisher.

Опис оцінювання

На початку проекту за допомогою вступної презентації та бесіди з дітьми, вчитель проводить актуалізацію знань та оцінку первинного досвіду учнів з теми. Тема проекту презентується батькам та учням за допомогою буклету (стор.1) (стор.2), завдяки мозкової атаки учні обговорюють тему. В ході анкетування «ARE YOU HEALTHY?» учні виявляють свій рівень здоров’я. Заповнюють перший та другий стовпчики таблиці З-Х-Д,заповнюють організаційну діаграму. Учні об’єднуються в групи для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності. В ході проекти учні заповнюють контрольні списки планування проекту, контрольні списки групової роботи , форми самооцінювання. За допомогою форм оцінювання оцінюються кінцеві продукти учнівської діяльності. Контрольні списки оцінювання надаються учням на початку проектної діяльності, форми самооцінювання, форми взаємооцінювання групової роботи використовуються в середині проекту. В ході роботи над проектом вчитель веде спостереження за роботою дітей в групі. Під час консультацій використовуються контрольні списки та підказки для спрямування самостійності учнів у проекті. Після завершення роботи над проектом проводиться учнівська конференція, де учні презентують свої результати проектної діяльності Приклад учня, проводиться самооцінка та взаємооцінка роботи над проектом.

Діяльність учнів та вчителя

На підготовчому етапі вчитель ставить проблемні питання та зацікавлює дітей. Усі учні знаходять та опрацьовують матеріал з теми «Охорона здоров’я» у підручниках, енциклопедіях та інших книжках. Для виконання всіх завдань учні повинні почати роботу в Інтернеті. Для цього перед початком роботи в Інтернеті вчитель надає інструктаж щодо безпечної роботи в Інтернеті та при використанні комп’ютера, принтера, сканера; розповідає про авторське право та плагіат, дає інструкції по пошуку в Інтернеті, розповідає про правильність оформлення використаних джерел, дає каталог освітніх ресурсів та каталог сайтів, де викладена інформація з обраної тематики. На початку роботи учні проходять тестування «Авторське право». Впродовж першого етапу вчитель пропонує вступну презентацію з теми. Після презентації проводить мозкову атаку та ставить ключові та тематичні питання, що спонукає об’єднанню в 4 групи та виявленню інтересів учнів. Проводить анкетування з використанням З-Х-Д (учні заповнюють перший та другий стовпчик таблиці). На цьому ж етапі вчитель встановлює строки виконання (обговорює з учнями кожний етап роботи та об’єм роботи на кожному уроці), знайомить з формами захисту та з правилами оформлення проектних робіт. При знайомстві з темою дослідження, у рамках цього проекту вчитель надає конкретні завдання учням (одна група досліджує та аналізує інформацію про організацію медичного обслуговування, інша досліджує інформацію про шкідливі звички людини, третя група досліджує інформацію про здоровий спосіб життя,кожна з трьох груп готує презентацію зі своєї проблеми; четверта –систематизує і відпрацьовує усю інформацію та підгодовує буклет з питання пропаганди здорового способу життя). Усі учні дотримуються плану роботи, який був їм запропоновано та обговорено на першому етапі проекту(вступна презентація вчителя). На цьому етапі учні розробляють графік роботи своєї теми та розподіляють обов’язки та завдання, згідно з теми та графіка роботи в кожній групі. На другому етапі усі учні проводять дослідження веб-сайтів та знаходять, аналізують теоретичний матеріал з теми, використовуючи Інтернет. Після збору інформації учні обговорюють проблемне питання, дискутують та роблять висловлювання щодо проблеми дослідження. Вчитель проводить моніторинг виконаних на даному етапі завдань учнів та індивідуальної поведінки та поведінки учнів у група .Повністю консультує учнів, веде з ними обговорення їх навчання з метою забезпечення зворотного зв’язку, отримання їх пропозицій, забезпечення подальшого навчання та відповідає на запитання учнів. Надає учням заплановані підказки впродовж виконання проекту для того, щоб учні обмірковували те, як вони навчаються.

На третьому етапі групи виділяють та систематизують інформацію для презентації, планують проектний продукт (презентацію або буклет). Оформлюють роботу та відпрацьовують презентацію(показ і усне представлення презентації). Заповнюють та використовують анкету «підготовка до усної презентації». На захист своєї роботи діти та вчитель запрошує адміністрацію школи. На кінцевому етапі учні демонструють та захищають свій проектний продукт. Вчитель оцінює захист учнями теми, ставить запитання до виконаної роботи(повертається до ключового запитання), підводить підсумки досліджень учнів. Учні оцінюють свою роботу та роботу інших дітей (анкета «групова робота»), проводять рефлексію, заповнюють останній стовпчик таблиці З-Х-Д. Впродовж усіх етапів вчитель спостерігає за дітьми та проводить консультації, заповнює анкети «творчість і гнучкість мислення» та «оцінювання аргументацій учнів». Учні оцінюють себе самостійно.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тетяна Сергіївна Загорулько


Фах, навчальний предмет

Учитель англійської мови


Навчальний заклад

Безіменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

Село Безіменне, Новоазовський район, Донецька область

Контактні дані

Адреса навчального закладу:

Cело Безіменне, вулиця Миру, 19-а

Тел.:

(06296)39236

e-mail:

bezimen.school@mail.ru

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

13.08.12 - 17.08.12

Місце проведення тренінгу

Безіменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


Тренери

Борзенко Алла Олексіївна