9. Чущак Ганна Олексіївна

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Про мене

Чущак Ганна Олексіївна

вчитель української мови і літератури

Ямельницької ЗОШ І-ІІ ступенів

Сколівського району

Мої блоги

[1]"Рефлексія"

Пізнай Сковороду!

Мій внесок

[Мої файли]

Мої закладки

Мої захоплення

Захоплююся цікавою літературою. Люблю готувати з дітьми вистави.

Назва навчальної теми

Щасливий, хто мав змогу знайти щасливе життя. Але щасливіший той, хто вміє ним користуватись.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

історія, українська література

Вік учнів, клас

8 клас, 14 років

Стислий опис проекту

В процесі роботи над проектом учні 8 класу складають літературний портрет геніального українського філософа і письменника Григорія Сковороди. Коментують його вчення- світоглядну основу його творчості. Як наслідок роботи над проектом-діти усвідомлюють те, що кожна людина неповторна особистість,яка повинна виховувати високу моральність на прикладі життя Сковороди. Діти розвивають вміння ставити навчальні завдання,здатність до аналізу,пошуково-дослідницької діяльності.

План вивчення теми

Навчальні цілі

Проект спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння користуватися мовними засобами в усіх видах мовленевої діяльності,визначати основні здобутки і видатних представників української культури к.ХVІІІст. Формування читати та усвідомлювати прочитане,залучення до художньої літератури,а через неї- фундаментальних цінностей культури,формування гуманістичного світогляду особистості, розширення культурно-пізнавальних інтересів,виховання в учнів любов, повагу до традицій свого народу та толерантного ставлення до культурних традицій інших народів .Під час роботи в проекті учасники формують гіпотези та досліджують причини геніальності та інші фактори,що впливають на народження генія на прикладі життя видатних письменників,вчених ХVІІІст, для того,щоб поглибити та узагальнити свої знання біографій письменників, навчитися відбирати необхідну інформацію .аналізувати, порівнювати, класифікувати. Серед очікуваних результатів формування вміння висувати і формулювати гіпотези, оцінювати певні явища і відстоювати власні думки.

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку роботи над проектом учитель проводить анкетування та попереднє оцінювання знань та умінь учнів за З-Х-Д схемою. Протягом всієї роботи над проектом проводиться поточне оцінювання. Оцінюється кожен вид роботи виконаної учнем: дослідницька робота, презентація, публікація, веб-сторінка, написана казка, виконана контрольної роботи. Під час оцінювання кожного виду роботи, за виключенням контрольної роботи, крім оцінки вчителя використовується взаємооцінювання, само оцінювання.

Діяльність учнів та вчителя

Роботу над проектом вчитель починає задовго до реалізації самого проекту. Перш за все учитель продумує план реалізації проекту. Для того, щоб залучити до проведення проекту своїх колег, волонтерів, учитель напередодні роботи розповсюджує публікацію про метод проектів, ставить до відома батьків. На початку роботи над проектом з метою зацікавлення учнів до пошукової та дослідницької діяльності учитель проводить мозкову атаку: ставить проблему перед дітьми, здійснює мотивацію роботи. Наступним кроком учителя є організація обговорення проекту. З метою з’ясування навчальних потреб учнів, учитель проводить попереднє оцінювання знань та умінь учнів за З-Х-Д схемою. Клас поділений на творчі групи,кожна з яких отримує завдання «Біографи»- розповідають біографію Сковороди,наводять цікаві факти з його життя ю «Історики»- подають історичну довідку про соціально-економічні процеси в Україні в другій половині ХVІІІст. «Філософи»- тлумачать погляди Сковороди на життя. «Екскурсоводи»- проводять подорож до села Сковородинівка,батьківщину філософа. «Актори»- озвучують байки «Бджола». «Шершень», «Зозуля і Дрізд». На другому етапі проекту учні отримують завдання, обговорюють його,працюють з рекомендованою вчителем літературою та матеріалами Інтернету, відбирають необхідний матеріал, проводять соціологічні дослідження,узагальнення. Їх оформлюють у веб- сайті, в якому запрошують однолітків до спілкування. Учасники проекту отримують групові завдання до 3 етапу проекту,обмірковують їх.Обирають відповідальних за написання кожної статті. Учні працюють в бібліотеках, використовують Інтернет, підбирають необхідний матеріал. Планують розміщення матеріалу на сторінці публікацій,підбирають ілюстрації. Необхідну для виконання того чи іншого завдання інформацію учні отримують використовуючи Інтернет-ресурси та інші джерела. З метою визначення рівня засвоєння досліджуваної теми дітьми, учитель час від часу проводить контрольні зрізи знань учнів, аналізує результати та коректує подальшу роботу. Учитель оцінює кожен вид учнівської роботи. Всі оцінки, які учні отримують на протязі реалізації проекту, учителем фіксуються в щоденнику поточного оцінювання учнів. Наприкінці реалізації проекту учитель проводить перевірку знань і умінь учнів, набутих в ході вивчення теми. Всі завдання, які виконуються учнями на протязі реалізації проекту носять диференційований характер. Учитель час від часу використовує дидактичні матеріали, підготовлені за допомогою прикладних програм пакету Microsoft Office (Word, Excel та інших).

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ганна Чущак

Фах, навчальний предмет

вчитель української мови та літератури, українська мова і література

Навчальний заклад

Ямельницька ЗОШ І-ІІ ступенів

Місто\село, район, область

село Ямельниця

Сколівський район

Львівська область

Контактні дані

chushak227@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

29 жовтня - 8 листопада 2012 р.

Місце проведення тренінгу

Верхньосиньовидненська ЗОШ І-ІІІ ст.

Тренери

Мозіль Олена Володимирівна