3 група. Генерувати запитання, гіпотези та досліджувати їх упродовж виконання дослідження.

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

1. Підготувати список незакінчених запитань.

2. Надати для ознаймлення незавершену матрицю запитань (ключове, тематині, змістові), для того, щоб учні спробували самостійно її заповнити.

3. Застосувати методику "Асоціативний кущ"

4. Скласти план дослідження.


1. Перелік запитань:

1) Інформація - це...

2) Я буду використовувати набуті знання ....

3) Застосовувати електронні форми опитування варто ....

4) Дуже важливим є авторське право, тому що ...

2. Ключове питання: Навіщо інтернет?

Тематичне питання: Як фільтрувати інформацію?

Змістове питання: Які пошукові корисні сайти існують?

3. Визначається тема одним словом "Інформація", а учні згадують все, що виникає в пам’яті стосовно цього слова. Спочатку виникають найстійкіші асоціації, потім другорядні. Вчитель, або учень фіксують відповіді у вигляді своєрідного «куща», який поступово зростає. Отже, на дошці перед очима дітей виникає за їхніми відповідями цікавий«кущ», на «гілках» якого знаходяться відомості про це слово.