11. Гайванович Галина Володимирівна

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Про мене

Працюю в Орявській ЗОШ І-ІІІ ст. педагогом-організатором.

Мої блоги

Рефлексія

Блог-опитування Дослідження для проекту

Мій внесок

Словники

Мої закладки

Врятуймо мову — мова врятує нас!

«Як ми говоримо» Бориса Антоненка-Давидовича

Як ми говоримо або дещо про мовленнєвий етикет

Як ми говоримо: слова-паразити

Говорімо правильно!

Назва навчальної теми

Лексика

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний-українська мова, другорядні-українська література

Вік учнів, клас

11-12 років, 5 клас

Стислий опис проекту

Основним змістом проекту є вивчення особливостей володіння населення літературною українською мовою. Учні досліджуватимуть культуру спілкування та мовну грамотність людей, які проживають на території села Орява. Учні виконуватимуть дослідження, які з’ясують, яка кількість людей володіє літературною українською мовою, мовою-суржиком, вживання діалектних слів, а також вживають ненормовану лексику. Під час роботи над проектом учні з’ясують, які помилки допускаються при оформленні різних вивісок, рекламних щитів, оголошень тощо. Учні мають поглибити свої знання з тем «Лексика» та «Культура спілкування». В результаті проекту учні складуть діаграму у процентному відношенні наскільки населення володіє українською мовою. Учні виконають завдання, поставлені ЗХД. Учні набудуть навиків організації колективної роботи.

План вивчення теми

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

На початковому етапі роботи над проектом познайомити учнів з ідеєю проекту, метою та проблемами, які він допомагає вирішувати, та методами оцінювання роботи учнів. Розвивати логічне мислення. Спонукати дітей до свідомої зацікавленості вивчення предмету. Розвити у дітей навички правильного та обдуманого використання комп’ютерних технологій. За допомогою створення інтерактивних елементів на веб-сторінках спонукати учнів замислитися та проаналізувати власне бачення та відношення до запропонованої теми. Використовуючи створені дидактичні матеріал, учні повинні навчитись аналізувати одержану інформацію, виявляти головне та другорядне, робити висновки. Ознайомити з роботою в програмах Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Publisher, поглибити їхні знання та навички при роботі з цими програмами. По закінченні роботи над проектом учні зможуть:

- Представляти результати своїх досліджень у вигляді вікі-статті, буклету, блогу;

- Оцінювати, критикувати чи схвалювати ідеї однолітків у блогах;

- Аналізувати знайдену в Інтернеті інформацію та раціонально використовувати ресурси всесвітньої мережі;

- Проводити соціальне дослідження з подальшою обробкою, аналізом та інтерпретацією даних, отриманням обґрунтованих узагальнень, висновків і рекомендацій;

- Визначати позитивне та негативне у інтерактивному спілкуванні;

- Порівнювати та співставляти роботу у різноманітних програмах для обміну миттєвими повідомленнями;

- Усвідомлювати небезпеку захоплення віртуальним спілкуванням;

- Розуміти необхідність культури віртуального спілкування;

- Пропагувати ідеї проекту серед однолітків, батьків та вчителів.

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання презентацій, публікацій і веб-сайтів буде проводитися за допомогою розроблених критеріїв оцінювання і оцінювання учнів буде здійснюватися продовж усієї навчальної теми. Оцінювання індивідуальних завдань буде проводитись за принципом:

• Зміст матеріалу;

• Естетика;

• Оптимальність.

До початку проекту для оцінювання навчальних потреб учнів я проведу з учнями попереднє опитування, окрім цього учні заповнять в таблиці "ЗХД" перші два стовпчики: Знаємо та Хочемо дізнатися. Для допомоги учням їм буде надано форму оцінювання самоспрямуваня у навчанні та шаблон журналу дослідження. В ході реалізації проекту за допомогою контрольного списку процесу дослідження учні оцінюють рівень дослідницької роботи. З метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу інформаційного та навчального дослідження їм надається контрольний список для оцінювання самоспрямування у навчанні та список для рефлексії виконання проекту.

Учням, які займаються збором інформації, пропонується заповнити список для роботи з інформаційними джерелами для досліджень та контрольний список для оцінки веб сайтів.

Ці ж форми використовуються вчителем для виставлення оцінки кінцевих презентацій. Контрольні списки питань до проекту допомагають учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання завдань.

Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Можна запросити учнів використовувати план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план також частково може слугувати документом для підсумкового оцінювання їх роботи. Учні також будуть використовувати Форму оцінювання з балами, за якою вони мають створювати презентацію. До закінчення створення презентацій буде призначено спеціальні консультації з вчителем та однокласниками, щоб надати авторам презентації зворотній зв’язок щодо покращення презентації. Учні ознайомляться з думками та пропозиціями інших та зможуть здійснити виправлення чи редагування вже створеної презентації. Використовуючи Форму оцінювання з балами для підсумкового оцінювання, юуде здійснено взаємооцінювання у групі з урахуванням вкладу кожного учня в роботу групи. Зроблена оцінка діяльності учнів під час підсумкового обговорення Ключового запитання - Як врятувати мову? Після закінчення проекту учням пропонується для заповнення оцінювання звіту дослідницької роботи.


Проводиться також взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним відповідно до контрольного списку вкладу в групову роботу. Після закінчення проекту учні оцінюють свою презентацію і публікації, продовжують заповнення таблиці «ЗХД». Проводять підсумкове опитування по темі.

Діяльність учнів та вчителя

На початку роботи над проектом учні переглядають методичні матеріали, які підготував вчитель; ознайомлюються з формами оцінювання; добирають інформацію. Пошук матеріалу відбувається в різних джерелах: традиційних – друкованих виданнях, ресурсах мережі Інтернет. Працюючи над дидактичними матеріалами, учні заповнюють таблицю використання джерел інформації при підготовці публікації, аналізують одержану інформацію. Для ознайомлення з проектом учитель роздає підготовлені буклети батькам. При перегляді презентації для фасилітації учні ознайомлюються з проблемою «Якою є наша мова?» Відповідають на змістові, тематичні запитання та намагаються відповісти на ключове. Слухають коментарі вчителя. Заповнюють організаційну діаграму, таблицю ЗХД, контрольний список для оцінювання навичок аналізу інформації та контрольний список для оцінювання самоспрямування у навчанні. Учням, які займаються збором лексичного матеріалу, пропонується заповнити контрольний список для роботи з інформаційними джерелами для досліджень та контрольний список для оцінки веб сайтів. Учні отримують завдання знайти інформацію про лексичні групи слів в Інтернеті, скласти список посилань. Учитель пропонує оцінити знайдені сайти за формою. Учням пропонується скласти остаточний список використаних джерел. Відповісти на запитання опитувальника, запропонованого вчителем. Вчитель об’єднує учнів у групи: перша група буде відповідати за збір та оцінку лексичного матеріалу, друга група буде створювати словники на основі отриманих матеріалів від інших груп. Для учнів, які мають проблеми у навчанні, вчитель надає шаблон для спільної презентації. Відповідно до плану впровадження проекту на кожному етапі вчитель надає учням необхідні інструкції, наприклад, інструкцію по створенню словника. Захист частин проекту групами учнів. Учитель проводить кінцеве оцінювання. Наприкінці проекту (кінцевим результатом) будуть створені словники. Приклад учнівської презентації В кінці проекту доречно провести вечір рідної мови.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Галина Гайванович

Фах, навчальний предмет

вчитель української мови та літератури


Навчальний заклад

Орявська ЗОШ І-ІІІ ст.

Місто\село, район, область

с. Орява Сколівський район Львівська область


Контактні дані

с. Орява Сколівський район Львівська область

gaivanovuch@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

1 червня - 10 липня 2013 р.

Місце проведення тренінгу

Верхньосиньовидненська ЗОШ І-ІІІ ст.

Тренери

Мозіль Олена Володимирівна, Винник Ігор Богданович

Мої захоплення