11-23.02.2013. Педрада. Модуль 6. м.Марганець Дніпропетровської області

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Які загрози та ризики становить Інтернет для учнів? Згрупуйте проблеми. Запропонуйте можливі шляхи вирішення проблем

1. Погіршення психологічного стану дитини: зміни її емоційного стану, підвищення тривоги, роздратованності, зниження самооцінки.

2.Загроза життю та безпеці дитини: інтернет-загрози; залучення через інтернет дітей і підлітків до протизаконної діяльності; знайомства через інтернет; залучення до сект.

Як навчити учнів безпечній роботі в Інтернеті? Хто це має зробити? Кого можна залучити? З якого віку потрібно починати цю роботу? Обґрунтуйте свої відповіді

  • Саме в родині закладаються основи поведінки дитини в реальному світі, і віртуальний простір не має бути виключенням. Батькам слід приділяти

серйозну увагу вихованню дітей і підвищенню їхньої обізнаності про загрозиінформаційного середовища. Необхідно пояснювати, що комп’ютер для дітей є інструментом навчання і розвитку, а не тільки розваг та ігор. Завданням вихователів і вчителів є проведення освітньої роботи серед батьків для сприяння онлайн-безпеці підростаючого покоління.

Чи варто/можна оцінювати знання та вміння учнів з безпечного використання Інтернету? Обґрунтуйте свою відповідь. Якщо ваша відповідь «так», то як і коли це можна зробити?

Вы ознакомили своих учеников с Правилами пользования Интернетом. Но всегда ли дети придерживаются правил?

Последние исследования показывают,что наблюдается существенное расхождение между уверенностью детей в их проинформированности относительно бузопасного пользования интернетом и реальным уровнем информированности.

Поведение детей бывает очень рискованным.Следовательно,оценивать знания и умения учеников по безопасному пользованию Интернетом стоит.Другое дело,как и когда это это можно сделать. В школе учитель может подготовить несколько тренингов,чтобы дети попробовали на практике, как надо безопасно работать в Интернете,распознавать сайты, оценивать их и т.д.

Каждое занятие с использованием Интернета можна начинать с "Алгоритма Безопасности". Учитель же, подготавливая урок, предпринимает все меры, чтобы обезопасить работу учеников.

Следует также, проследить во время занятий на какие сайты заходят ученики и какие действия там совершают. Это же можно отследить и по компьютеру.Хорошо обсуждать с учениками, на каких сайтах лучше найти необходимую информацию(лучше, если дети сами этого хотят).

А как быть, когда учащиеся работают дома? Без ликбеза для родителей не обойтись. Более 80% из них считают, что правилам безопасного пользования Интернетом должны обучать учителя. Им вполне под силу следовать простым правилам: держать компьютер в открытой зоне (за пределами комнаты ребенка),установить специальную программу(Windows Vista), которая поможет фильтровать содержание, устанавливать временное ограничение, блокировать ненужные действия и др.Так совместными усилиями можно добиться, чтобы знания и умения превратились в навыки.

Корисні посилання

Про Національний проект "Відкритий світ"