11-23.02.2013. Педрада. Модуль 5. м.Марганець Дніпропетровської області

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

1 група

Яким чином я забезпечуватиму досягнення моїми учнями вимог освітніх стандартів і програм, якщо при навчанні за методом проектів дозволю їм самостійно обирати зміст і ставитиму відкриті Основні запитання?

  • Дозволяючи учням самостійно обирати зміст своїх проектів, я можу направляти їх в потрібне русло та формулювати основні питання роботи згідно з вимогами державних освітніх стандартів, ставити відкриті Основні запитання.

2 група

Якщо учні самостійно управляють своїм навчальним процесом, визначають напрямки свого навчання, то як я маю пересвідчитись у тому, що вони отримують при цьому знання та вміння, необхідні для 21 століття?

  • Щоб пересвідчитись у тому, що учні отримують необхідні для 21 століття знання та вміння, я планую систематично моніторити рівень та якість їх знань за допомогою різноманітних тестів, диференційованих завдань, взаємо- та самооцінювання, тощо.
  • Чітко будується циклограма дій в рамках проекту. Проводиться вступне опитування, проміжне,вихідне( узагальнююче). Використовуються різноманітні форми співпраці учня та вчителя:

- індивідуальні- перевірка теоретичних знань, тестові завдання, робота з картами, дидактичними матеріалами у різних змістовних блоках;

- робота у парах - за принципом слабкий-сильний, за принципом взаємодопомоги та вчусь - навчаючи;

- робота в малих групах - створення логічних ланцюжків, взаємооцінювання учнями один одного;

- перевірка виконання творчих робіт у тому числі створення макетів, моделей, діаграм, картосхем, діафільмів, малюнків,постерів;

- комплексний контроль знань у вигляді захисту проекту, творчої роботи, відтворення знань теоретичного та практичного характеру;

- саооцінювання, взаємоцінювання у межах групи та особистісного внеска.

3 група

Як мені забезпечити об'єктивне оцінювання навчальних досягнень кожного учня, якщо вони працюють у малих групах при виконанні проектів?

  • Щоб забезпечити об'єктивне оцінювання навчальних досягнень кожного учня за умови, що вони працюють у малих групах при виконанні проектів, мені необхідно розробити різнорівневі тести,тематичні опитування, бланки-відповіді для учнівського взаємооцінювання та самостійного аналізу учнями власної роботи.Педрада. Модуль 5. м.Марганець Дніпропетровської області

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Марганець,11 лютого - 23 лютого 2013 р.