*портфоліо

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Буклет до проекту

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Назва проекту

Роль Кирило - Мефодіївського братсва у розгортанні національн о- визвольного руху

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

[[1]]

Навчальні цілі

Вік учнів, клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект з історії України призначений для учнів 9 класу. Проект виконується у рамках вивчення теми «Утворення Кирило Мефодіївського братства.» Ознайомити учнів із процесом розвитку національної ідеї в суспільно – політичному русі України першої половини ХІХ ст., діяльністю першої української політичної нелегальної організації Кирило – Мефодіївське братство. Розкрити значення діяльності братства у розвитку українського національного руху.

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

Учні мають знати і розуміти передумови, причини, форми, характер і наслідки протесту розуміти місце і роль діяльності першої української організації пояснювати значення діяльності кирило – мефодіївців у у розвитку українського національного руху вміти аналізувати історичні документи, робити повідомлення на історичні тем Створити інформаційні бюлетені, в яких будуть викладені ідеї щодо висновків. Презентувати свої результати

Опис оцінювання

продовж всієї навчальної теми проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення , розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують контрольний список для презентації, контрольний список для інформаційного бюлетеню, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання. Запросіть учнів використовувати Форму оцінювання продукту проекту, щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена.

Діяльність учнів та вчителя

Перед тим, як розпочати свою діяльність, учні проводять опитування серед однолітків та вчителів опитування. Вчитель повинен продемонструвати учительську презентацію та роздати своїм колегам інформацїйний бюлетень. Учні представлять результати своїх досліджень у вигляді презентації та Вікі-статті. На початку проекту учні об'єднуються в групи для обговорення Ключвого та тематичних хапитань, в результаті своєї діяльності вони повинні представити два кінцеві продукти проектупрезентацію та Вікі-статтю. Групи учнів, відповідно до обраних тем , досліджують відповіді на Тематичні запитання. Групи створюють: • мультимедійну презентацію про своє дослідження ; • Вікі-статтю, що містить короткі статті і графіки про можливі ефекти і наслідки їхнього проекту. Учні отримали форми оцінювання до презентації для та Вікі-статті. Учні проводять дослідження користуючись Інтернетом та друкованими джерелами з своїх тем. У ході проекту проводились консультації з окремими учнями та групами для знаходження відповідей на запитання, обговорення їх тем. Учням пояснюлаось вчителем, як вони можуть відслідковувати прогрес у роботі та планувати свою роботу, та як буде відбуватися оцінювання їх мислення вищих рівнів. Учні пишуть підсумкову письмову роботу - твір, в якому дають відповіді на такі запитання: 1.У чому полягає історичне значення українського національного руху в Україні в першій половині хіх ст.. 2.Назвіть імена його найвизначніших представників. 3.Чому і як у програмі Кирило – Мефодіївського братства ідея незалежної Української держави поєдналася з ідеєю всеслов’янського федеративного об’єднання

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

  • Очний курс Intel "Навчання для майбутнього"(10 версія) для тренерів учителів 7 класів ЗНЗ, що беруть участь у Національному проекті "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

  • [[Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього"

Місце проведення тренінгу

Тренери