*Портфоліо для учнів 7 класу з основи здоров'я за темою: Що має нас турбувати?

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

« Що має нас турбувати»

Shom11111.jpg
Shom2222.jpg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи здоровя українська мова інформатика хімія фізика цивільний захист

Вік учнів, клас

12-13 років 7 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

При вивченні теми:"Що має нас турбувати»" розглядаються такі поняття:  Принципи безпечної життєдіяльності  Безпека пассажира. Небезпечні вантажі.  Дорожньо-транспортні пригоди  Безпека оселі.  Пожежна безпека у громадських приміщеннях. На цьоьму етапі доцільно розпочати проектну роботу, з ясувавши, які учні знають природні,техногенні та соціальні небезпеки пасажирів легкових автомобілів та грузових вантажів, безпеки в оселі з горючими речовинами, правила пожежної безпеки ,які найбільше загрожують фізичному, психологічному та соціальному здоров ю. Вивести з учнями загальну формулу безпечної життєдіяльності : « Уникати, запобігати, діяти» Проаналізувати, які знання, особисті якості та навички допоможуть безпечно поводитися у щоденному житті. Поділити учнів на групи, поділити ролі для виконання роботи по темам проекту, роздати плани підготовки презентацій, призначити час консультацій та дні захисту презентацій. Ознайомити учнів з критеріями оцінювання роботи. Надати адреси сайтів, літературу для допомоги. Цей проект допоможе учням:  сформувати уявлення про принципи безпечної життєдіяльності;  переконатися в корисності володіння навичками безпечної поведінки, необхідності вміти аналізувати ситуації,оцінювати ризики для життя і здоров я безпеки пассажира легкового і вантажного автомобіля, у випадках ДТП, безпеки в оселі, та пожежної безпеки в громадських приміщеннях;  удосконалити навички дослідницької роботи;  систематизувати та узагальнити інформацію щодобезпечної поведінки;  продемонструвати свої знання у формі презентації, блогу, вікі-статті або інформаційного бюллетеня; .при виконанні практичної роботи продемонструвати порядок і послідовність дій при пожежі « Евакуація з приміщення школи»

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

 На початку проекту відбувається попереднє оцінювання знань учнів за допомогою усного опитування та тестів. Учні використовують: - контрольний список для блогу; - контрольний список для оцінювання однолітками презентації.  На протязі проекту вчитель спостерігає роботу груп надаючи при необхідності необхідну допомогу (усні консультації). Для полегшення роботи та здійснення самооцінки роботи учням пропонується скористатися: - формою оцінювання блогу;  Під час захисту проектів відбувається оцінювання презентації, дотримання необхідних умов складання та етапів розкриття питань. В групах відбувається самооцінювання. Форма оцінювання виконання групового завдання при роботі над проектом Ті ж самі Форми оцінювання використовується і для оцінювання кінцевих результатів завершених проектів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію блогу, усного виступу. Критерії оцінювання презентації проекту: 1.Дотримання термінів виконання проекту. 2.Персональний вклад в проект (форми самооцінювання, взаємооцінювання) 3.Зміст блогу. Наявність опису проекту, завдань. Наявність орфографічних (лексичних) помилок. Наявність гіперпосилань. Наведення плану дослідження. Розкриття теми дослідження (відповідність плану). Точна інтерпретація інформації, отриманих результатів (аналіз досліджених джерел). Наявність прогнозування наступних етапів дослідження, визначення тематики для подальшої роботи. Логічне структурування матеріалу. 4.Використання різноманітних джерел інформації. Посилання на достовірні джерела інформації (або наявність коментарів щодо недостовірності відповідного джерела). 5.Оформлення блогу. Колір, шрифт та інші елементи, що дозволяють максимально зручно сприймати матеріал. Якість зображень, їх розташування в блозі. Узгодження зображень із змістом. Розташування списків, таблиць, малюнків.

Таблиця ЗХД

Тести

[Використання організаційних діаграм

Форма оцінювання

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Діяльність учнів та вчителя • Перед дітьми ставиться чітке завдання на урок. • Діти об'єднуються на малі групи за рівнем навчальних занять та інтересами. На початку проекту вчитель: •проводить урок, на якому дає основні поняття про безпеку в щоденному житті, виявляє рівень знань учнів по темі, формує в учнів принципи безпечної життєдіяльності які зводяться до формули « Уникати, запобігати, діяти» ; •готує список доступної в бібліотеці школи літератури з теми проекту, Інтернет-посилання; •перевіряє роботу Інтернету та потрібних комп’ютерних програми у комп’ютерному класі; •проводить тестування та обговорення тем, по результатам яких об’єднує учнів у шість груп; •формулює критерії оцінювання роботи учнів. Учні: •обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію; •складають план роботи групи, та розподіляють обов’язки у групі. Для того, щоб з’яcувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує: •Заповнити ЗХД таблицю, •Опитувальник "Що я знаю про безпеку щоденного життя" •Тест Вчитель демонструє •Презентацію з проблемою. •Пропонує учням проект О'єднання класу у групи та формування завдання: І група  Визначити проблеми, пов язані з розвитком транспортної інфраструктури. Скласти правила безпеки пасажира легкового та вантажного автомобілів. Ознайоми з небезпечними вантажами,  Презентація учнів ІІ група – Визначити види дорожньо - транспортних пригод та умови захисту і дії пасажирів під час ДТП,  Презентація учнів ІІІ група –Визначити як поводитися з горючими речовинами з газопроводами і газовими приладами, як користуватися пічним опаленням  Презентація учнів ІV група Визначити правила пожежної безпеки у школі, порядок і послідовність евакуації з приміщення классу, школи  Презентація учнів та проведення практичної евакуації за сигналом, орієнтуючись на знаки пожежної безпеки Чіткий послідовний опис діяльності учнів в ході вивчення теми та реалізації проектів – обсяг та послідовність вправ і пояснення того, як учні задіяні у плануванні власного навчання •Учні складатимуть блоги за рівнями та етапами виконання проекту, мають можливість логічно викладати думки.

Презентація ідей проекту

Презентація учня

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Шомахова ольга Анатоліївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель правознавства

Навчальний заклад

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської райради Дніпропетровської області

Місто\село, район, область

смт Черкаське Новомосковський район Дніпропетровська область

Контактні дані

Shomahova2111@qmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

03 червня - 18 червня 2013рік

Місце проведення тренінгу

Черкаська загальноосвітня школа Новомосковського району Дніпропетровської області

Тренери

Ткачук Олена Костянтинівна